ד”ר פנינה נויבירט

pnina

נושא המחקר:פרוגרסיביות המס ואפליית מחירים בסחר האלקטרוני
הנחיה: פרופ’ יוסף מ’ אדרעי, ד”ר טל ז’רסקי

pninanoy@gmail.com

השכלה

תיזה למאסטר במסגרת לימודי השלמות לדוקטורט, אוניברסיטת חיפה, חיפה, 2006
נושא: “סוגיות במיסוי ישיר של סחר אלקטרוני – פרקי מבוא”, בהנחיית פרופ’ יוסף מ’ אדרעי
•מוסמך במשפטים (LL.M.), האוניברסיטה העברית, ירושלים, 2001
•תואר ראשון במשפטים (LL.B.) ותואר ראשון במנהל עסקים (B.A.) במסגרת התוכנית ללימודים משולבים לסטודנטים מצטיינים באוניברסיטה העברית, ירושלים, 1998
•לימודי אלגברה ליניארית, טכניון, חיפה, 1992

נסיון אקדמי

•מרצה בקורס במיסוי מקרקעין, אוניברסיטת חיפה (2010-2008).
•מרצה למשפט עברי ולפילוסופיה יהודית ב- Stern College for Women, NY, NY (2004-2006)
•מרצה לפילוסופיה יהודית במסגרות מגוונות, לרבות מכללת תלפיות (2000-2010)
•מתרגלת פרונטלית בקורסים במבוא למיסים באוניברסיטת חיפה, במכללת רמת גן ובמכללת שערי משפט (2003-2004, 2007-2010).

ניסיון בעבודה

•עורכת דין במשרד עורכי דין פוטשבוצקי בתל אביב, בתחום מיסוי ומשפט מסחרי (2000-2004)
•חברה בלשכת עורכי הדין החל מ- 1999
•מתמחה במשרד עורכי דין סלומון ליפשיץ בחיפה בתחום משפט מסחרי (1998-1999)