2024-05-07 14:30:00

2024-05-07 19:00:00

#logosContainer {transform:scale(0.7)} #logosContainer .lawHaifa {order:1}

 

 

 

 

 

האירוע עבר PASSED

הכנס השנתי בדיני תחרות

  המרכז למשפט וטכנולוגיה – אוניברסיטת חיפה

הכנס השנתי בדיני תחרות בהשתתפות בכירי התחום

Event Schedule תכנית הכנס

14:30-14:40 דברי פתיחה

 • פרופ‘ מיכל גל, אוניברסיטת חיפה

14:40-15:00 קינוט

 • עו”ד מיכל כהן, הממונה על התחרות הכלכלית, כיווני אכיפה במאבק ביוקר המחיה

15:00-15:50 פנל: הנחות של בעל מונופולין

ראש פנל: מנחם פרלמן, לשעבר הכלכלן הראשי רשות התחרות, פרלמן אילת ושות’

 • עו”ד יעל שיינין, היועצת המשפטית של רשות התחרות
 • ד”ר דודי תדמור, ארנון תדמור לוי ושות’
 • פרופ’ יוסי שפיגל, אוניברסיטת תל-אביב
 • אוריאל סיטרואן, סגן בכיר לממונה על התחרות

16:00-16:20 קינוט

 • כבוד השופט עופר גרוסקופף – לקחי נמל אשדוד

16:20-16:40 הפסקת קפה

16:40-17:00 קינוט

 • כבוד השופטת יעל וילנר – שיקולים ברגולציה של מחיר גבוה בלתי הוגן

17:00-17:50 פנל: הסדרת ענקיות הטכנולוגיה

ראש פנל: פרופ’ מיכל גל, אוניברסיטת חיפה

 • עו”ד שי בקל, ארנון תדמור לוי ושות’
 • פרופ’ עדי אייל, אוניברסיטת בר אילן
 • עו”ד מתן מרידור, אגמון טולצ’ינסקי ושות’
 • עו”ד דרור שטרום, המכון הישראלי לתכנון כלכלי
 • פרופ‘ דויד גילה , הממונה על התחרות לשעבר, אוניברסיטת תל אביב

18:00-18:20 קינוט

 • כבוד השופטת תמר בזק-רפפורט

18:20-19:00 פנל: הרצאות בסגנון TED

ראש פנל: עו”ד טליה סלומון, הרצוג פוקס נאמן ושות’

 • עו”ד טל אייל בוגר, פישר בכר חן וול אוריון ושות’
 • עו”ד ניב זקלר, זקלר ארגוב
 • עו”ד חגי דורון, ש. הורוביץ ושות’
 • עו”ד אמיר ונג , גולדפרב זליגמן ושות’