2024-02-20 19:00:00

2024-02-20 20:30:00

#logosContainer {transform:scale(0.7)} #logosContainer .lawHaifa {order:1}

 

 

 

 

 

האירוע עבר PASSED

מעבר למחיצה: חרדיוֹת, כוח ופוליטיקה

ספר בעריכת ורדה מילבאואר ומינה צמח

הפורום למשפט, מגדר ומדיניות חברתית והוצאת ידיעות ספרים מזמינים לרב שיח לרגל הוצאת הספר

מעבר למחיצה: חרדיוֹת, כוח ופוליטיקה

באירוע ישתתפו עורכות הספר ד”ר ורדה מילבאואר וד”ר מינה צמח וכן פרופ’ נויה רימלט, ד”ר שרה זלצברג וד”ר אסתי רידר אינדורסקי.
את הערב תנחה המנהלת המשותפת של הפורום – פרופ’ שולמית אלמוג.
הכניסה חופשית ונדרשת הרשמה מראש

Event Schedule תכנית הכנס

  • ד”ר ורדה מילבאואר וד”ר מינה צמח, נשים חרדיות: זהות מגדרית, תהליכים חברתיים וממצאי סקר
  • פרופ’ נויה רימלט, נשים חרדיות: הדרה, השתקה ומחיקה בחסות המדינה
  • ד”ר שרה זלצברג, יחסה של החברה החרדית לנשים שעברו פגיעה מינית: מהשתקה ודיכוי לשיח והעצמה
  • ד”ר אסתי רידר אינדורסקי, משרה שנירר לשרה אחמד: פמיניזם חרדי, אוויר לנשימה, צורך קיומי ומקום ליד השולחן

מנחה: פרופ’ שולמית אלמוג

קישור לטופס ההרשמה