2024-05-22 16:00:00

2024-05-22 19:00:00

#logosContainer {transform:scale(0.7)} #logosContainer .lawHaifa {order:1}

 

 

 

 

 

שביתות בשירותים חיוניים בישראל

ערב השקה לספרו של פרופ' מוטי מירוני

שביתות בשירותים חיוניים בישראל

Event Schedule תכנית הכנס

16:00-16:15 פתיחה וברכות

יו”ר: פרופ’ ארנה רבינוביץ עיני, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

  • פרופ‘ טל ז’רסקי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה
  • השופט יגאל גלם, נשיא בית הדין האזורי לעבודה, חיפה

16:15-17:00 מושב ראשון: ההסדרה של שביתות בשירותים חיוניים בישראל – הממשק בין משפט עבודה ומדיניות ציבורית

יו”ר: ד”ר אריאן רנן-ברזילי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

  • השופטת ורדה וירט לבנה, נשיאת בית הדין הארצי לעבודה
  • פרופ‘ אמנון רייכמן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

17:00-17:15 הפסקת קפה

17:15-18:15 מושב שני: האתגר של שביתות בישרותים חיוניים – מבט מהשטח

יו”ר: ד”ר פאינה מילמן סיון, סגנית דיקן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

  • עו”ד חנה שניצר-רהב, ראש הלשכה המשפטית, האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות הכללית
  • עו”ד חגי ורד, משרד הרצוג פוקס נאמן ושות’
  • עו”ד קובי אמסלם, הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר לשעבר

18:15-18:45 מחשבות לסיכום

  • פרופ’ יונתן יובל, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה
  • פרופ’ מוטי מירוני, מחבר הספר

The event will begin in האירוע יתחיל בעוד

שניותseconds
דקותminutes
שעותhours
ימיםdays

הרשמה לכנס