Loading Events

השקת ספר וסיכום שנת פעילות של הפורום

23-06-2021

אירוע מרגש ובו סיכום שנת פעילות ענפה של הפורום למשפט מגדר ומדיניות ציבורית.
הערב כלל הרצאה פתיחה מרתקת של פרופ’ דפנה יואל אשר עסקה במוח הגברי ובמוח הנשי. לאחר מכן נהנינו ממופע בוטו של איריס סמרה וגולת הכותרת הייתה כמובן השקת ספרם החדש של שולמית אלמוג ויאיר אלדן, “משהו רוחני זורם כביכול בשיח מרגש, פתוח וכנה של הסופרים עם פרופ’ נויה רימלט בשיתוף הקהל.