2024-01-16 12:15:00

2024-01-16 13:45:00

#logosContainer {transform:scale(0.7)} #logosContainer .lawHaifa {order:1}

 

 

 

 

 

האירוע עבר PASSED

בג”ץ הסבירות

שיח פתוח על פסקי דין בהשתתפות מרצי.ות הפקולטה

בג"ץ הסבירות - התנועה לאיכות השלטון בישראל נגד הכנסת

חדר 612, בניין ראשי, אוניברסיטת חיפה

האם מדובר בפסק הדין החשוב ביותר שנתן בית המשפט העליון?
מה מלמד פסק הדין על בית המשפט העליון עצמו ועל מגמת הפסיקה בעתיד?
האם יש לשבח את פסק הדין או לבקר אותו?
ובעיקר – מדוע פסק הדין כל כך ארוך?

סטודנטים.ות יקרים.ות, בואו להשמיע את דעתכם.ן!