2024-01-09 12:15:00

2024-01-09 15:00:00

#logosContainer {transform:scale(0.7)} #logosContainer .lawHaifa {order:1}

 

 

 

 

 

האירוע עבר PASSED

זכויות אדם בעת מלחמה

זכויות אדם בעת מלחמה

לרגל יום זכויות האדם הבינלאומי

Event Schedule תכנית הכנס

12:15 דברי ברכה

  • פרופ׳ טל ז׳רסקי, דיקן הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה

12:20 פאנל

מנחה: פרופ’ פניה עוז-זלצברגר, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה

משתתפים:

  • עו”ד דינה זילבר, משנה לשעבר ליועץ המשפטי לממשלה, עמיתה במרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים, אוניברסיטת רייכמן
  • ד”ר עידית שפרן גיטלמן, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי
  • עו”ד עביר בכר, המנחה המשפטית של הקליניקה לזכויות אדם
  • פרופ’ עלי זלצברגר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה