גיא אלון

guyA

נושא המחקר: “בידוי ראיות וסיכוני המשגה בעידן הדיגיטאלי”
הנחיה: ד”ר דורון מנשה

hoadalon@gmail.com

השכלה

2014 אוניברסיטת חיפה – בוגר התוכנית המואצת לתואר ראשון ושני במשפטים (Magna cum laude).

פרסים במהלך התואר: פרס “הסטודנט הראוי לשבח”, ע”ש פרופ’ יצחק זמיר; קבלת אות הצטיינות על פעילות קלינית מצטיינת, ע”ש עו”ד אדם פיש; תעודת הצטיינות דיקן בשנה ד’.

ניסיון אקדמי

2017-היום סיוע בהוראה בקורסים הבאים:
1. “משפט ותיאוריות חברתיות”, מרצה: פרופ’ גד ברזילי, אוניברסיטת חיפה.
2. “דיני משפחה וירושה”, מרצה: פרופ’ יחיאל קפלן, אוניברסיטת חיפה.
3. “כתיבה וחשיבה במשפט”, מרצה: עו”ד מיכל אהרוני, המרכז האקדמי למשפט ועסקים, רמת-גן.
4. “מחקר וכתיבה משפטיים”, מרצה: ד”ר שרון בר-זיו, מכללת ספיר.

סיוע בהוראה לרבות תרגול פרונטלי בקורסים הבאים:
5. “דיני ראיות”, מרצה: פרופ’ דורון מנשה, אוניברסיטת חיפה.
6. “סדר דין אזרחי”, “דיני חוזים”, “משפט מנהלי”, מרצה: ד”ר אסף פורת, הקריה האקדמית אונו.

2018-2017 חבר מערכת – כתב העת “הארת דין” – בעריכתה של ד”ר קארין כרמית-יפת.

2018-2016 חבר מערכת – כתב העת “דין ודברים” – בעריכתו של פרופ’ רונן פרי. (לרבות שנת כהונה כחבר מערכת בכיר).

2016-היום עזרת מחקר – עזרת מחקר עבור פרופ’ גד ברזילי, ד”ר רביע עאסי ופרופ’ דורון מנשה.

ניסיון תעסוקתי

2015-היום אגודת הסטודנטים- יו”ר ועדת ביקורת.
– התנהלות ישירה מול הנהלת האגודה (המבקר הישיר של יו”ר וגזבר האגודה).
– הכשרה וניהול צוות של חמשת חברי הוועדה, העובדים תחתיי.
– התנהלות מול רשם העמותות לצורך קבלת מינהל תקין, ככל שנתמלאו דרישותיי כמבקר.
2018-היום מתמחה, משרד מ. פירון ושות’

פרסומים

גיא אלון ועידו פורת “האם נסתם הגולל על אחריות המדינה בנזיקין בגין עוולה שמקורה באקט מנהלי?” הארת דין יג 60 (תשע”ח). זמין גם ב Nevo