יערה ברזילי- כהן

yaarabarzilai

נושא המחקר: מה השפעותיה של המהפכה החוקתית על האמת והצדק במשפט הפלילי?
הנחיה:פרופ’ עמנואל גרוס.

yaarabarzilai@hotmail.com