שאול ויסמן ז”ל

ShaulL

נושא המחקר: ה”שכר הראוי” לעבודה כערך מכונן של החירות והזכות במשפט רעיון אחר של משפט ציבורי-חוקתי
הנחיה:פרופ’ יוסף אדרעי וד”ר דורון מנשה

השכלה :

1.1.            בוגר לימודי חקלאות משנת 1967 מהפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית בירושלים, לתואר  BSC.  AGR.

1.2.            השלמות בארצות הברית בשומת קרקע בכלל וחקלאית בפרט משנת  1975.

Lincoln Institute of Land Policy, International Program, Harvard Law School, Cambridge Massachusetts, from 1988

1.3.            בוגר תואר L.L.B משנת 1979 מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב.

1.4.            מוסמך תואר L.L.M משנת 1985 מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. נושא    עבודת המוסמך “זכויות הקניין של חוכר לדורות באגודה שיתופית להתיישבות חקלאית”.

1.5.            סיימתי את משימות החובה לתואר דר’ למשפטים באוניברסיטת ת”א בהצטיינות.

1.6.            תלמיד מחקר לתואר דוקטור לפילוסופיה ומשפט באוניברסיטת חיפה, הפקולטה למשפטים.

1.7.            בעבר מרצה לשמאות קרקע בטכניון בחיפה במשך שלוש שנים בין השנים 1975 ו- 1978.

1.8.            הוסמך כשמאי מקרקעין בשנת 1986 – מס’ רישיון 193.

1.9.            בוגר קורס גישור מוכר ע”י משרד המשפטים במסגרת לימודי החוץ של אוניברסיטת ת”א.

רקע אקדמי

זוכה קרן שוויץ ישראל לפילוסופיה לשנת 2012

מומלץ הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה לקרן רוטשילד

1.1.            חבר ב”מוסד הישראלי לבוררות עסקית” עמותה מיסודן של לשכות המסחר ופרופסור סמדר     אוטולנגי ז”ל. מגשר שהוסמך בקורס על פי דרישת משרד המשפטים באוניברסיטת ת”א .

1.2.            נמנה על רשימת המגשרים של בימ”ש עליון.

1.3.            בעבר מרצה למשפט אורבאני ולשמאות מקרקעין במרכז הבינתחומי הרצלייה.

1.4.            ממונה על הערכה חקלאית במשרד החקלאות בין השנים 1973 ו- 1989

1.5.         הממונה על המגזר החקלאי לפי חוק הפיצויים של מפוני סיני 1982. רשות מוסמכת מטעם השרים הממונים לקביעת פיצויים מין החסד לפי פקודות ההפקעה המנדטוריות, “הדרכים”, ו”הקרקעות”.

1.6.         בעבר חוקר בתחום המשפט הכלכלי -חקלאי, בפקולטה לחקלאות ברחובות ובמנהל המחקר  החקלאי, מטעם משרד החקלאות.

1.7.          נציג שר החקלאות בוועדה לפיצויים של מנהל מקרקעי ישראל בתקופת העבודה במשרד החקלאות.

פרסומי מחקר ומאמרים:

1.8.                  במסגרת מחקרי האקדמאים פרסמתי פרסומים שונים, הן במשפט והן בתחום שומת מקרקעין כלל וחקלאיים בפרט, שחלקם הוזכרו כאסמכתאות בבית המשפט העליון, וחלקם צוטטו על ידי בית המשפט העליון. להלן רשימה חלקית של פרסומים נבחרים.

פרסומי מחקר

·        “יישום התכנון הליניארי להערכת שווי הפירמה בקיבוץ. (סימולציה של מודל הפקעה)”  משרד חקלאות,  מינהל המחקר, מכון וולקני, בולטין מחקר מס’ 16.

·        S. Weissman, Y.  Porat,  Applications of Linear Programming in the Kibbutz to Economic Assesment of Complex  Enterprise.  Division of Scientific Publications , State of Israel, Ministry of Agriculture,Rsearch Organization Bet- Dagan, (1979) Pamphlet No. 207

מאמרים ממוינים לפי מקורות הפרסום

·         הפרקליט

·         “שומת שווי המקרקעין” הפרקליט לג, עמ’ 22.

·         “הערבות ההדדית במושבי עובדים”, הפרקליט לח, עמ’ 125.”

·         “עקרונות של שומת דמי שימוש ראויים במקרקעין תפוסים שכר ראוי”, הפרקליט לט’ עמ’ 584.

מיסים

·       “מס עיזבון –צידוקו הנורמטיבי ברפורמת “מס”. מיסים, כרך יד (4),א-111,115

כנסת ישראל ועדת חוקה חוק ומשפט

·        “זכות הקניין כזכות חוקתית מוגנת, היקף ההגנה על פי פרשנות בית המשפט העליון, בשולי הפסיקה “פרשת הורוויץ””, כנסת ישראל , ועדת חוקה חוק ומשפט, ועדת המשנה לחוקה בהסכמה.

מקרקעין וערכם

·        היטל השבחה ודיני הראיות בשומת המקרקעין’ מקרקעין וערכם 1988 1987 ,12-17

·        בר-רשות והיטל ההשבחה’ מקרקעין וערכם 1988 ,53-54  –

·        היתר לשימוש חורג בדירת מגורים כמשרד, והיטל השבחה’ מקרקעין ‘: וערכם1989 ,13-16: 101

·        ועוד בעניין היטל השבחה: “עליית מחירים, שווים של המקרקעין” ” מקרקעין וערכם : 100

·        לעניין היתר לשימוש חורג למשרדים בבתי-מגורים” מקרקעין וערכם” 1990 ,65-68 :103

·        נוהג משמעותו כראייה לפטור מלא או חלקי מהיטל השבחה “מקרקעין וערכם”1992 ,27-31 : 107

·        החלטה 727 והחלטות מועצת המינהל ומעמדן לצורך קביעת שווי זכויות ‘ חכירה בשוק בשל הפקעות מקרקעין לצרכי ציבור’, מקרקעין וערכם:1995 ,26-28 :112 “

·        החלטה 727 והחלטות מועצת המינהל ומעמדן לצורך קביעת שווי זכויות  חכירה בשוק בשל הפקעות מקרקעין לצרכי ציבור’, מקרקעין וערכם: 1995 ,26-28 :112

·        “החלטת בית המשפט העליון ב”פרשת  קהתי” (פ”ד, מ”ח (2)190) מקרקעין וערכם קו, 49,112: לענין חוק מס שבח מקרקעין בשולי הפסיקה’, מקרקעין וערכם  114 ‘ 1996  : ,16-28

מקרקעין

·        “צו מניעה חוקתי, מניעת פגיעה בלתי חוקתית בבעלי זכויות המקרקעין על ידי הפקעה ללא “מגמות חדשות בפסיקה לאור פרשת פוליגון נדל”ן בע”מ נ’ רשות הנמלים והרכבות” מקרקעין ו/3 (מאי 2007).

·        פיצויי הפקעה לדרכים על פי המשפט הפוזיטיבי: דיון נקי מדואליות נורמטיבית  מקרקעין י”א/4  יולי 2012  ע-44- 88

·        “הרצחת וגם ירשת?” פרשת נבות הישראלי במהדורה חדשה, מקרקעין י/5 , ספטמבר  2011 ע- 32-54

·        צדק חלוקתי” ו”צדק עלוקתי” ומה שביניהם” “מקרקעין”  ט/1 (2010(ע-41

·        פרסומים בכתבי עת בחו”ל ובכנסים בינ”ל.

·        Weissman Shaul, ‘The Biblical Naboth Case and the Contemporary Philosophy of Constitutional Law represented by Israeli Basic Law: Human Dignity and liberty’ VIIth World Congress of International association of Constitutional Law, Athens 13 June 2007.

http://www.enelsyn.gr/en/workshops/workshop7(en).htm

·        ·The Appraisal Expert Report and Its Constitutional Standing Aaccording to the Israeli Basic Law: Human Dignity and Liberty, FiG. Working Week, Elate, 2009.

·    In progress —- Ethical Discourse Between Morality and Justice: What is in Between? A.J.E. Eur.Ph. Jur. Can.