מוריאל ערב

Lforkosh

נושא המחקר: ביוש ומשפט – הרשת כזירה לעשיית צדק עצמית
הנחיה: פרופ’ שולמית אלמוג

arev.mor@gmail.com