ענת אורנשטיין- קרוננברג

anatorn

נושא המחקר: רף ההוכחה בדין המשמעתי
הנחיה:פרופ’ דורון מנשה.

anatorn@education.gov.il