ענת אורנשטיין- קרוננברג

anatorn

נושא המחקר: שיקולי התביעה ותמריציה בקבלת החלטה בתיק פלילי, תוך בחינת גורמים משפיעים לקיומה של תופעת תביעתיות-מופחתת במשפט הישראלי.
הנחיה:פרופ’ דורון מנשה.

anatkro@hotmail.com