איתי אפטר

itaiapter

נושא המחקר: פיצויים במקרי נזק חוצה גבולות במצבי חירום בינלאומיים
הנחיה: פרופ’ אמנון רייכמן

itaiapter@hotmail.comitaiapter@hotmail.com


השכלה
:

International Legal Studies LL.M. New York University School of Law (2008).
בוגר במשפטים בהצטיינות (LL.B), אוניברסיטת חיפה, 2006.

נסיון מקצועי

ממונה על עניינים אזרחיים (בינלאומיים), מחלקת ייעוץ וחקיקה (משפט בין-לאומי), משרד המשפטים (משמש כממונה החל משנת 2013 , ועובד במחלקה החל משנת 2008).

מתמחה, המחלקה למשפט דיפלומטי ואזרחי, אגף היועץ המשפטי למשרד החוץ, 2006-2007.

עוזר מחקר והוראה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה, 2004-2006.

פרסומים והרצאות
•Freedom of Religion International – Finding Pathways to Enforce Freedom of Religion Protections by the International Community – Third ICLARS Conference: Religion, Democracy, and Equality (Richmond, Virginia), August 2013
•Corporate Liability for Human Rights Abuse –Universal Jurisdiction and International Guidelines – Remedies or Counterproductive Placebos? – International Conference on Business and Human Rights (Hanoi), June 2013
•Corruption in the Eye of the Beholder – Viterbo GAL Seminar (Rome), June 2012
•International Rights of Older Persons: What Differences Would a New Convention Make to the Lives of Older People, 11(2) MARQUETTE ELDER’S ADVISOR LAW JOURNAL, 367 (2010) (with Israel Doron)
•The Debate Around the Need for an International Convention on the Rights of Older Persons, 50 (5) THE GERONTOLOGIST 586 (2010) (with Israel Doron)

•המאבק בשוחד בעסקאות בינלאומיות, ישראל ב- OECD ( נלי מונין, מרק לובן, עורכים, 2010) (עם דנה דאיבוג).
•עוד שבת של משפט ושל כדורגל – בעקבות חוק הבטיחות במקומות ציבוריים (תיקון מס’ 3, התשס”ה-2005  (הארת דין ג(1) 78 (2006). (עם עומרי גולדשטיין).
•ישראל ישראלי נ’ האו”ם חסינות האו”ם בהליכים משפטיים  –אזרחיים בעקבות בש”א (י-ם) 4626/04 פעול נ’ UNTSO, הארת דין ב(2) 143 (2005). (עם רונית רוזנשטיין).
•השמיים הם הגבול הנזיקי – 75 שנה לאמנת ורשה” הארת דין ב(1) 71 (2005). (עם אושרית סיסו).
•איתי אפטר, הינוח ה”ג’וב” על משכבו בשלום? בעקבות הנחיות היועץ המשפטי לממשלה “הגבלות על טיפול בפניות חברי גוף בוחר על-ידי נבחרי ציבור”, הארת דין ב(1) 39 (2005). (עם עומרי גולדשטיין).
•ייבוא לישראל של הפוטנציאל הבינלאומי להכרה שיפוטית-ציבורית בתוקף נישואים חד-מיניים – מדע בדיוני?, הארת דין א(2) 110 (2004). (עם אביטל אברהם).
•על הגבול בין גדר לחומה ובין ביטחון לסיפוח: פסיקת בג”ץ ופסיקת בית הדין הבינלאומי בהאג ביחס לגדר ההפרדה, הארת דין  א(3) 172 (2004). (עם עומר בכמן).
•נטילת זרע מנפטר ושימוש בו: הגשמת חלום או חלום בלהות? בעקבות הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, הארת דין א(1) 11 (2004). (עם נורית ענבל).