יפעת סולל

Yifat.solel

נושא המחקר: קואופרטיבים, תחרות וזכויות צרכנים ועובדים: האם המודל הקואופרטיבי מחייב רה- קונספטואליזציה של דיני התחרות?
הנחיה: פרופ’ גד ברזילי

Yifat.solel@gmail.com

השכלה :

רשיון עריכת דין – 1999
תואר ראשון במשפטים L.L.B – המרכז הבינתחומי.
תואר שני במשפטים L.L.M  –  משפט, חברה ופוליטיקה – אוניברסיטת תל-אביב.
לימודי מוזיקה – בית ספר “רימון”.

עורכת דין, מתמחה בזכויות חברתיות ובמשפט ציבורי; עוסקת בקידום, בפיתוח ובליווי קואופרטיבים; מתמחה בחקיקה, בעתירות לבג”צ ובהצעות מדיניות; עוסקת במחקר ובכתיבה אקדמית בנושאי חברה, כלכלה ומשפט.

מחקר והוראה
2015-                הוראה – דיני מלכ”רים וקואופרטיבים – בתוכנית שוורץ לתואר שני למנהלי מלכ”רים, החוג לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית.
2014 –               Associate member – SGECOL – Study Group on European Cooperative Law, EURICSE – European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises.
2012 – 2015       חברה בתוכנית ון ליר “אזרחות על תנאי?” – כותבת על תיקון 7 לפקודת האגודות השיתופיות (ועדות קבלה) מנקודת מבט של התנגשות הסעיף ומטרותיו עם העיקרון הראשון של התנועה הקואופרטיבית: “חברות חופשית ווולונטארית”.
2011 –               חברה במרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה  ע”ש חזן במכון ון ליר – כותבת ומקדמת הצעת חוק להגבלת הפרטות.
2010 –               חברה בפורום ון ליר למגזר השלישי – הפורום התמקד בשנים 2010-2011 בתפיסות העקרוניות שאמור למלא חוק העמותות, ובשנת 2012 בעסקים חברתיים.
2009 –               חברה ב- Research Committee – The International Cooperatives Alliance  –
משתתפת ומרצה קבועה בכנסים של קבוצת המחקר הבינלאומית.
2011 – 2012       מנהלת פרויקט לפיתוח קואופרטיבים – בקליניקה ליזמות עסקית וצדק כלכלי בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב.
2011 – 2012 –  הוראה – דיני מלכר”ים וארגונים לשינוי חברתי – בתוכנית לתואר שני למנהלי מלכרי”ם וארגונים לשינוי חברתי – החוג לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית.
2010 – 2011 –    עורכת מדריך לשינוי מדיניות באמצעות חקיקה – מכון ון ליר בירושלים. המדריך נכתב בעקבות קבוצת דיון, בהשתתפות נציגי ארגונים חברתיים, בנסיון להקנות כלים לאנשי ארגונים חברתיים, כיצד להצליח לקדם חקיקה בנושאים חברתיים וציבוריים.
2009 -2010 –      חוקרת בתוכנית לכלכלה וחברה – מכון ון ליר בירושלים. כתבה מחקר על קואופרטיבים חברתיים – בחינת המודל האיטלקי, השבדי והגרמני. כתבה מודל חלופי למתן טיפול ואשפוז סיעודי  בישראל – הגדרת זכויות המטופלים והמטפלים, כולל הצעת חוק להחלפת המנגנון הקיים למתן הטיפול ולזכויות העובדים. כתבה מסמך בנושא הכשל הכלכלי בשוק הספרים בישראל, במסגרת יום עיון שערכה על החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל.
2006-2007 –       עריכת מחקר– זכויות סגל זוטר ומורים מן החוץ באוניברסיטאות – עם פרופ’ פרנסס רדאי במסגרת “בשער” – קהילה אקדמית למען החברה בישראל.
2002-2003  –       מרצה בקורס: “חקיקת זכויות אדם” בחטיבת זכויות האדם, במכללה האקדמית למשפטים ברמת-גן – קורס ייחודי, בו למדו סטודנטים למשפטים כיצד לנסח הצעות חוק. הקורס עסק בתיאוריה של חקיקה ככלל וחקיקת זכויות אדם בפרט ונדרשה בו עבודת סיום מעשית של כתיבת הצעת חוק בנושא של זכויות אדם.
2000-2002   –    חברת צוות מחקר בינאוניברסיטאי בנושא קרקעות בישראל, בראשות פרופ’ אורן יפתחאל  ופרופ’ סנדי קידר.
1999-2002 –        עורכת ידיעון בנושא זכויות עובדים – “עובדים כחוק”.
1994-1996 –        מייסדת ועורכת כתב עת אקטואלי בנושאי משפט וחברה בהוצאת “המרכז הבינתחומי”

פרסומים
– “מחזון  של שוויון ושיתופיות לכלי להצדקת אפליה אתנית: תיקון 8 לפקודת האגודות השיתופיות – ועדות קבלה”, בתוך: אזרחות על תנאי: על אזרחות, שוויון וחקיקה פוגענית, בעריכת שרה אוסצקי-לזר ויוסף ג’בארין, פרדס הוצאה לאור, 2016

– THE ROLE OF LAW : THE MISUSE OF ISRAEL´S CO-OPERATIVE SOCIETIES ORDINANCE TO JUSTIFY DISCRIMINATORY MECHANISMS, NEW OPPORTUNITIES FOR CO-OPERATIVES: NEW OPPORTUNITIES FOR PEOPLE, University of Helsinki, Ruralia Institute, 2012

– Lost values, Neo-Liberal Government and Cooperatives: The state support that doomed Israel’s transportation cooperatives, RECMA, 320 (2011)

– “זה הכסף שלנו: יישום המודל הקואופרטיבי במוסדות פיננסיים”, תאגידים, כרך י(2) (2013)

– קואופרטיבים חברתיים לשילוב אנשים עם מוגבלות, התוכנית לכלכלה וחברה, ון ליר, (2011)

יעוץ משפטי, קידום מדיניות ופיתוח קואופרטיבים
2013 –               יו”ר ברית הקואופרטיבים לצדק חברתי, כלכלי וסביבתי – ארגון הגג של הקואופרטיבים שקמו סביב ובעקבות המחאה החברתית. הברית עוסקת במתן שירותים לקואופרטיבים החברים, בהקמה ובפיתוח של קואופרטיבים חדשים וביצירת סביבה אוהדת לקואופרטיבים.
2007 –             יועצת משפטית – “כן לזקן – לקידום זכויות הזקנים בישראל”. עוסקת בעיקר בכתיבת הצעות חוק וקידומן ובבג”צים. בין היתר הגישה בג”צ נגד הפרטת המענה הטלפוני של ביטוח לאומי, וכתבה הצעות חוק בנושאים של קיצבאות זקנה, הבטחת הכנסה, פנסיה תקציבית, וניצולי שואה. יזמה הקמתו של פורום משותף של ארגוני זכויות המטפל והמטופל הסיעודי, שעוסק בזכויות הזקנים, בעלי המוגבלות כמו גם בזכויות העובדים הזרים המטפלים בהם.
2011 – 2012       מנהלת פרויקט לפיתוח קואופרטיבים, במסגרת הקליניקה ליזמות וצדק חברתי בפקולטה למשפטים – אוניברסיטת תל- אביב.
2009 -2012         יועצת משפטית – עמותת ער”ן – עזרה ראשונה נפשית בטלפון.
2008 – 2012     חברת מותב ברשות השיפוט של הסתדרות העובדים הכללית החדשה.
2008-2011 –    מנהלת פרויקט “מתארגנים למחר” של סיעת מרצ בהסתדרות, אשר עוסק בהתארגנויות עובדים, בהכנת הצעות חוק בנושאים חברתיים ובייעוץ לקואופרטיבים בשלבי הקמה.
1999 –            יועצת משפטית – “מנוחה נכונה – ישראל” – עמותת גג לקדום הקבורה האזרחית בישראל, המאגדת 18 עמותות מקומיות, אשר פועלות בישובי הארץ השונים להקמת בתי עלמין אזרחיים-חלופיים.
2003-2007 –   מנהלת היחידה לזכויות הפרט – עמותת “טבקה – משפט וצדק לעולי אתיופיה”. אחראית על 3 מוקדים לקבלת קהל, בהם ניתן ייעוץ משפטי ראשוני בכל נושא וטיפול משפטי מלא בנושאי אפליה, חינוך, דיור, בריאות ועבודה. במחלקה עבדו 3 עורכי-דין, מתמחה ועשרה סטודנטים. במסגרת התפקיד נוהלו עשרות רבות של תביעות בנושאי זכויות עובדים, עתירות בענייני חינוך ומאבקים ציבוריים ומשפטיים נגד אפלייה.
2001-2002-    מנהלת המחלקה המשפטית בעמותת “ידיד” – מרכזי זכויות בקהילה. במסגרת  התפקיד הפעילה צוות של עובדים, סטודנטים ומתנדבים בעשרה מרכזים ברחבי הארץ. השתתפה בקואליציה לקידום שכר מינימום, ומטעמה בישיבות כנסת רבות, אשר בסופן הועברו מס’ תיקונים לחוק שכר מינימום.
1999-2001 –      יועצת משפטית – האגודה לזכויות החולה.
1999-2000  –     ייעוץ משפטי – הרשות להגנת הצרכן.
1997-1999 –      טרום התמחות והתמחות – “המרכז לפלורליזם יהודי”.