Niddald

נושא המחקר: מקרקעין והפקעתם בטריטוריה המצויה תחת כיבוש ממושך עם תביעות הדדיות לריבונות: המקרה של הגדה המערבית ומזרח ירושלים
הנחיה: פרופ’ סנדי קדר

Niddal.d@gmail.com

השכלה

2019 – היום      דוקטורנט במשפטים בפקולטה למשפטים באויברסיטת חיפה.

2017 – 2018      מסלול ‘מחקר מקדים’ (השלמות לד”ר) בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. עבודת המחקר (תזה) בנושא החוקתיות של תיקון מס’ 3 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 תחת הנחייתו של פרופ’ אלכסנדר (סנדי) קדר.

2012 – 2014      תואר שני בהצטיינות במשפט מסחרי, במסלול משותף של אוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת קליפורניה בברקלי (Magna Cum Laude).

2002 – 2006       תואר ראשון, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.

הסמכות

2018                 רישיון נוטריון.

2007                 רישיון עו”ד מטעם לשכת עורכי הדין בישראל.

ניסיון אקדמי

2019 – היום      עוזר הוראה לד”ר פנינה ליפשיץ-אבירם, המכללה האקדמית צפת.

ניסיון תעסוקתי בעריכת-דין:

2017 – היום      עורך-דין עצמאי; אתר האינטרנט: www.daud.co.il

2014 – 2017      עורך-דין במשרד מילר ושות’ – עורכי-דין, העוסק בתחום הנדל”ן ותכנון ובניה.

2014                 עורך-דין במשרד עורכת-הדין מרים דונין, העוסק בתחום הנדל”ן.

2007 – 2014      עורך-דין במשרד ד”ר משה וינברג ושות’, עורכי-דין, העוסק בתכנון ובנייה ונדל”ן.

2003– 2007       טרום התמחות והתמחות במשרד עו”ד אלבר נחאס בחיפה, העוסק בתחום האזרחי.

השתלמויות מקצועיות:

2012                 השתלמות תעודה בנושא “עסקאות במקרקעין” מטעם המכון להשתלמויות עורכי הדין בישראל.

2012                 השתלמות תעודה בנושא “תכנון ובניה” מטעם המכון להשתלמויות עורכי הדין בישראל.