פרופ’ אלכסנדר (סנדי) קדר

 • דיני קניין
 • היסטוריה משפטית ופוליטית

פרקים מספרים- עברית
“מקרקעי הציבור בישראל – אסטרטגיות במאבק על צדק חלוקתי”, בתוך קשת של דעות: סדר יום מזרחי לחברה בישראל (יוסי יונה עורך) (2007).

“הסדר הקרקעות בנגב בהקשרים של המשפט הבינלאומי” , פורסם בגליון עדאלה האלקטרוני מס’ 8 (2004).

“עיון מחדש בהלכת ‘הנגב המת’: זכויות קניין במרחב הבדוויי” עם אורן יפתחאל ואחמד אמארה , משפט וממשל יד 7-147 (2012).

“מחוזות החולשה: המשפט הישראלי והמרחב האתנו-לאומי בישראל”, מדינה וחברה 2 (2004).

“בין משפט להיסטוריה: על ההיסטוריוגרפיה של המשפט הישראלי” עם רון חריס ואסף לחובסקי , עיוני משפט כו(2) 351-389 (2002).

מאמרים – אנגלית

“Land Regime and Social Relations in Israel” with Oren Yiftachel , “Realizing Property Rights”, Swiss Human Rights Book Vol. 1, (Hernando de Soto & Francis Cheneval eds.), Ruffer&Rub Publishing House, Zurich (2006).

“From Arab Land to Israel Lands: The Legal Dispossession of the Palestinians Displaced by Israel in the Wake of 1948” With Geremy Furman , 22 Environment and Planning D: Society and Space 809-830 (2004).

“Land Settlement in the Negev in International Law Perspective” , Adalah Newletter, volume 8 (2004).

Colonialism, Colonization and Land Law in Mandate Palestine: The Zor al-Zarqa / Barrat Qisarya Land Disputes in Historical Perspective” with Geremy Furman , Theoretical Perspectives in Law Vol. 4(2) , pp. 491-539 (2003).

Israelische Rechtsgeschichte: Vergangenheit und Gegenwart” with R. Harris, P. Lahav & A. Likhovski, Also published as “Israeli Legal History: Past and Present” in “The History of Law in a Multicultural Society: Israel 1917-1967” (R. Harris, S. Kedar, P. Lahav & A. Likhovski ,eds.), (Dartmouth, Ashgate, 2002) , 25 Zeitschrift fur Neuere Rechtsgeschichte, 70-94 (2003).

“On the Legal Geography of Ethnocratic Settler States: Notes Towards a Research Agenda” , 5 Current Legal Issues, 401-441 (2003).

“The Legal Transformation of Ethnic Geography: Israeli Law and the Palestinian Landholder 1948-1967” , 33 (4) NYU J. Of International Law and Politics 923-1000 (2001).

“Re-Examining the ‘Dead Negev Doctrine’: Property Rights in Arab Bedouin Regions” 14 Law and Government 7-147 (2012) (Hebrew) (With Oren Yiftachel and Ahmad Amara). (Appear in alphabetical order, equal contribution.) (140 p.).

“Dignity takings and Dispossession in Israel” Law and Social Inquiry 41(4) 866-887 (2016). SSRN

“Between Rights and Denials: Bedouin Indigeneity in the Negev/Naqab” Batia Roded, Oren Yiftachel, Alexandre (Sandy) Kedar (by order of contribution) Environment and Planning A, Vol. 48, pp. 2129-2161 (2016). SSRN.

“The Development Authority and the formative years of the Israeli land regime” Ela Trachtenberg, Alexandre (Sandy) Kedar and Deborah Shmueli (by order to contribution), Journal of Israeli History, vol. 35, no. 2, pp. 215-243, published online: 04 Nov 2016.

Kedar, Alexandre (Sandy) (2014)“Expanding Legal Geographies: A Call for a Critical Comparative Approach” in Irus Braverman, Nicholas Blomley and David Delaney of The Expanding Spaces of Law: A Timely Legal Geography (Stanford University Press, 2014) pp. 95-119. Academia.edu

Irus Braverman, Nicholas Blomley, David Delaney, and Alexandre (Sandy) Kedar (First Editor contributed more, the last three equal contributions). (2014),Expanding the Spaces of Law: An Introduction” in Irus Braverman, Nicholas Blomley, David Delaney and Alexandre (Sandy) Kedar The Expanding Spaces of Law: A Timely Legal Geography (Stanford University Press, 2014) (Amazon) pp. 1-29.

אחר
“הזכות לבחור ולהיבחר”, בתוך ד. חשין, ב. אוקון, א. לחובסקי, ומ. גוראל (עורכים) בית המשפט: חמישים שנות שפיטה בישראל 84-86 ירושלים: הנהלת בתי-המשפט (1999).
 • תואר דוקטור במשפטים S.J.D; בית-הספר למשפטים, הרווארד, בוסטון, ארה”ב. תחומי המחקר: היסטוריה של המשפט, משטר המקרקעין בישראל.
 • תואר שני במשפטים LL.M. (Waived); בית-הספר למשפטים, הרווארד, בוסטון, ארה”ב.
 • Post B.A; לימודים כלליים, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל-אביב.
 • תואר ראשון במשפטים LL.B.; פקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב.
 • עורך לשעבר, משפט וממשל
 • עורך לשעבר, דין ודברים

וידאו

קרן המדע הלאומית (נוסדה ע”י האקדמיה הישראלית למדע ולמדעי החברה) מענק עבור הצעת מחקר: משטר המקרקעין הישראלי: משטר המקרקעין בישראל , 1948-1998: היווצרות, שינוי, משמעויות והצעת לרפורמה. מענק עבור השנים 1999-2002, ביחד עם פרופסור אורן יפתחאל.

 • השתתפות פעילה בכינוסים מקצועיים (מבחר)
 • חבר בסנט אוניברסיטת חיפה.
 • חבר ועדת הספריה של אוניברסיטת חיפה.
 • חבר בועד המנהל של המרכז היהודי ערבי, אוניברסיטת חיפה.
 • מעורבות בניסוח חוק בנוגע לדיור ציבורי והזכות לדיור בישראל, ראיונות בתקשורת כתובה ואלקטרונית, והופעות לפני ועדת הכלכלה של הכנסת.
 • מעורבות בפעילות ציבורית הנוגעת לקרקע ציבורית בישראל. כולל הופעות בפני מוסדות הכנסת והממשלה, ראיונות רבים בתקשורת כתובה ואלקטרונית הן הישראלית והזרה בנוגע לנושא זה, פעילות משפטית וכד’.
 • 2001, “איש השנה” של כתב העת מבנים.