ד”ר ליהי יונה

ד”ר ליהי יונה היא מרצה בכירה בבית הספר לקרימינולוגיה ובפקולטה למשפטים בשנת 2023. עבודת הדוקטורט שלה, שנכתבה בבית הספר למשפטים באוניברסיטת קולומביה שבניו יורק, עסקה בזהויות המצויות בלימינליות הכרתית ומקומן במשפט ובחברה, והתמקדה באופן ספציפי בקבוצות מיעוט מגדריות וגזעיות. בנוסף, מחקריה בחנו את שאלת הכליאה של אסירים ואסירות טרנסים/ות ואת החלוקה המגדרית של בתי כלא בישראל ובעולם. בנוסף, בחנה שאלות של הגזעה ואלימות, ובאופן ממוקד את מקומם של מזרחים המוציאים לפועל אלימות שלטונית.

  • 2022-2023 Post-Doctoral Fellow, Blum Graduate School, University of Haifa
  • 2021-2022 Post-Doctoral Fellow, Labor and Worklife Program, Harvard Law School
  • 2021 J.S.D., Columbia Law School
  • 2014 LL.M Columbia Law School