יחיאל קפלן

פרופ’ יחיאל קפלן

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​פרופסור יחיאל קפלן הוא פרופסור חבר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.הוא דוקטור למשפטים ,מהאוניברסיטה העברית.מחקרו בנוגע למשפט הציבורי העברי בקהילות אשכנז במאות י’-ט”ו נכתב בהדרכת פרופסור מנחם אלון.כמו כן,היה חוקר אורח באוניברסיטת קליפורניה, ברקלי.ההשתלמות בה ,בהדרכת פרופסור סטפן קוטנר ופרופסור דיויד דאובה ,הייתה בתחום המשפט הרומי והקאנוני של ימי הבינים.כמו כן שהה כחוקר בתחום דיני המשפחה ,בלמודי פוסט דוקטואראט במרכז ללימודים חברתיים משפטיים,באוניברסיטת אוקספורד.בנוסף,לימד מבוא למשפט עברי בבית הספר למשפטים של -Southern Methodist University .תחומי המחקר שלו הם משפט עברי ודיני משפחה.הוא פרסם מחקרים בתחומים אלה בכתבי העת למשפט עברי של האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת תל אביב, ובכתבי העת למשפטים של הפקולטאות למשפטים בכל האוניברסיטאות בישראל ובכתבי עת בארצות הברית ובאנגליה.מאמריו עוסקים בהיבטים שונים של המשפט העברי בימי הבינים ,תחומים שונים של זכויות הילד בישראל,מגמות חדשות בדיני המשפחה בישראל ובמשפט העברי,דיני הגרושין במשפט העברי ובבתי הדין הרבניים,מדיניות בתי הדין הרבניים בתחומים כגון כבוד האדם וחירותו וטובת הילד,והיחסים המשפטיים בין הורים וילדיהם במשפט העברי.

  • דיני משפחה
  • משפט עברי

ספרים – אנגלית

  • Jewish Medieval Public Law, Harry and Michael Sacher Institute for Legislative Research and Comparative Law, The Hebrew University of Jerusalem, Faculty of Law (forthcoming)

מאמרים – עברית

מאמרים – אנגלית

Enforce​​ment of Divorce Judgments in Rabbinical Courts in Light of Constitutional Law in Israel , Middle East Law and Governance, 4 (Avner Emon (University of Toronto), Ellen Lust-Okar (Yale University), Audrey Macklin (University of Toronto) (eds.)) (2012

אחר

  • Tort Suits in an Attempt to Ameliorate the Plight of the Wife of the Recalcitrant Spouse , Lectures in Annual Conference of Judges in Rabbinical Courts in Israel-5768 ,122-141 (Jerusalem). (2009)
  • Proceedings of Symposium: Gender Equality and Monetary Matters in Divorce-Tel Aviv University,June 2006 , 60-65 (Dr.Dafna Haker,Dr.ayelet Blecher-Prigat,Dr.Ruth Halperin-Kadari (eds.),Tel Aviv) (2007)
  • the Morning He Found Out She Was Leah’ – Breach of a Betrothal Promise , “Sheets of the Weekly Portion” – Ministry of Justice, Jewish Law Division, Volume 186, Vayetse (2004)
  • ‘They Revived the Children’ – Best Interest of The Child as Paramount Consideration , “Sheets of the Weekly Portion” – Ministry of Justice, Jewish Law Division, Volume 152, Shemot (2003)
  • “Preface” , . Kolatch, Masters of the Talmud – Their Lives and Views 15-19 (New York). (2003)

תחומי מחקר: משפט עברי, דיני משפחה