מיכל גל

פרופ’ מיכל גל

מיכל גל היא פרופסור וראש הפורום למשפט ושווקים באוניברסיטת חיפה. בנוסף היא משמשת כנשיאה של הארגון העולמי לחוקרים בתחום ההגבלים העסקיים (ASCOLA). היא הוזמנה לשמש כפרופסור אורח בין היתר ב-NYU, אוניברסיטת קולומביה, אוניברסיטת מלבורן, ובאוניברסיטת ג’אורג’טאון. מחקריה התפרסמו בארץ ובעולם וצוטטו, בין היתר, על ידי ארגון המדינות המפותחות (OECD) ועל ידי בית המשפט העליון הישראלי. היא זכתה בפרסים רבים על מחקריה והוראתה, ובין היתר נבחרה כאחת מעשרה חוקרים צעירים מבטיחים במשפטים בישראל (2007) וזכתה פעמיים על המאמר הטוב ביותר בתחרות עולמית לכתיבה בתחום ההגבלים העסקיים (Antitrust Writing Awards). היא מייעצת בנושאים הגבליים לכלכלות קטנות ברחבי העולם כמו גם לארגונים בינלאומיים, לרבות האו”ם.

 • דיני תאגידים
 • הגבלים עסקיים
 • המרכז למשפט ושווקים
 • משפט וטכנולוגיה
 • משפט וכלכלה
 • ראש המרכז למשפט וטכנולוגיה

פרקים מספרים- עברית

פרקים מספרים- אנגלית

 • Michal S. Gal, “Is bounded rationality in entry decisions necessarily bad for social welfare?” in Entrepreneurship and Antitrust, chapter 4 (AAI, 2017)(same as article with similar name).
 • Michal S. Gal, “Competition and Innovation in the Digital Economy” in Big Data, Sharing Economic and Innovation (Valeria Falce ed., 2016).
 • Michal S. Gal, “The Social Contract at the basis of Competition Law: Should we recalibrate competition Law to limit inequality?” in Competition Policy: between Equity and Efficiency (Lianos and Gerard eds., Cambridge University Press, 2017). Reprinted (in shorter form) in CPI- Competition Chronicle (Dec. 2019).
 • Thomas Cheng and Michal S. Gal, Superior Bargaining Position Regulation: Dealing with Aggregate Concentration Concerns in Abuse of Dominance (Nihoul et al. eds., Edward Elgar, 2017).
 • Mor Bakhoum and Michal S. Gal, “Introduction” in The Unique Characteristics of Developing Jurisdictions and Their Effects on Competition Law (Bakhoum et al eds., Edward Elgar, 2015), pp. 1-12.
 • Tamar Indig and Michal S. Gal, “Lifting the Veil: Rethinking the classification of Developing Economies for Competition Law and Policy” in The Unique Characteristics of Developing Jurisdictions and Their Effects on Competition Law (Bakhoum et al eds., Edward Elgar, 2015).
 • Michal Gal and Eleanor Fox, “Drafting Competition Laws for Developing Economies: Learning from Experience” in The Unique Characteristics of Developing Jurisdictions and Their Effects on Competition Law (Bakhoum et al eds., Edward Elgar, 2015).
 • Tamar Indig and Michal S. Gal, “New Powers – New vulnerability? A critical analysis of market inquiries” in Competition Law as Regulation 89 (DiPorto and Drexl eds, Edgar Elgar) (2015)
 • Regional Agreements of Developing Jurisdictions: Unleashing the Potential (with Inbal Wassmer-Faibish), Regional Competition Law Agreements (Bakhum, Drexl, Gal, Gerber, Fox eds., Edgar Elgar, 2012) (2012)
 • International Antitrust solutions: Discrete Steps or Causally Linked? More Common Ground For International Competition Law? (Josef Drexl et al., ed., Edgar Elgar, 2011) (2011)
 • “Antitrust Pluralism and Justice” with Eran Fish, in The Goals of Antitrust (Josef Drexl and Daniel Zimmer eds., Edgar Elgar, 2011) (2011)
 • “International Antitrust solutions: Discrete Steps or Causally Linked?” in International Antitrust (Josef Drexl ed., Edgar Elgar, 2010) (2010)
 • “Private Enforcement in Israel” with Niv Zecler and Yariv Ilan, in Bert Foer and Jonathan Cuneo, (ed.) Handbook on Private Enforcement (Edward Elgar, 2010) (2010)
 • “Antitrust in a Globalized Economy- The Unique Enforcement Challenges Faced by a Small Economy (Israel)” in Andrew Guzman (ed.) Cooperation, Comity, and Competition Policy (Oxford University Press, 2010) (2010)
 • Extraterritorial Application of Antitrust – The case of a Small Economy (Israel) Cooperation, Comity, and Competition Policy (Andrew Guzman ed., Oxford University Press) (2009)
 • “Restrictive Agreements and Unilateral Restraints” In Economic Theory and Competition Law (Josef Drexl ed., Edgar Elgar, 2007) (2007)
 • “Competition Law in Micro-Economies: The Case of Barbados” in Competition Policy Perspectives (P.Satyanarayana Prasad ed., ICFAI Law Books, 2007) (2007)
 • “Israeli Competition Law” Michal s. Gal and Amir Israeli, World Competition Report, CUTS (2005)
 • The Ecology of Antitrust: Preconditions for antitrust Enforcement in Developing Countries“, in Competition, Competitiveness and Development: Lessons from Developing Countries 22 (2004)
 • “Reality Bits (or Bites): The Political Economy of Competition Policy in Small Economies” Barry Hawk, ed., Juris. Publishing, 12 pages,International Antitrust Law and Policy 605 (2002)
 • “Current Issues in the Deregulation of the Ontario Electricity and Natural Gas Industrie” Melbourne: Centre for Corporate Law and Securities Regulation, University of Melbourne, 54 pages, in Megan Richardson (ed.), Deregulation of Public Utilities: Current Issues and Perspectives (1996)
 • “Traditional Natural Monopolies in Transition: The Comparative Roles of Structural Changes, Competition Policy and Economic Regulation in Preventing the Leveraging of Monopoly Power in Network Industries” Juris Publishing, Michal S. Gal and Michael J. Trebilcock, 40 pages, in James Musgrove (ed.) Competition Law for the 21st Century (1998)

ספרים עברית

 • ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלים העסקיים, כרך ראשון מיכל (שיצר) גל ומנחם פרלמן עורכים , הוצאת נבו (2008)

ספרים אנגלית

מאמרים – עברית

מאמרים – אנגלית

בקורת ספרים

 • The Global Limits of Competition Law, by Ioannis Lianos and Daniel Sokol eds. (Stanford Law Books, 2011), 39(1) World Competition- Law and Economics Review 18-9 (2016).
 • International Competition Law, by Maher Dabbah (Cambridge University Press, 2010), World Competition- Law and Economics Review (June 2011), 2 pages.
 • Global Competition, by David Gerber (Oxford University Press, 2009) in World Competition – Law and Economics Review (March 2011), 2 pages.
 • Global Competition, by David Gerber (Oxford University Press, 2009) in Antitrust and Competition Policy Blog (August 2010).
 • Book Review of Competition Law: Safeguarding the Consumer Interest, by Eugene Buttigieg (Wolters Kluwer, 2009) World Competition- Law and Economics Review (June 2010) (2010)
 • Book review of An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice, by Valentine Korah (Hart Publishing, 2007) World Competition- Law and Economics Review (June 2008) (2008)
 • Book review of Competition Law and Policy in the Middle East, by Maher Dabbah (Cambridge University Press, 2007) World Competition- Law and Economics Review (September 2007) (2007)

אחר

 • “מונופולים בתחרות” פרסום מס’ 25, מדע, טכנולוגיה וכלכלה , מכון נאמן בטכניון (2005)
 • “חידושים בדיני תאגידים” , 14 דין ואומר 43 (2004)
 • “בעד הגנת זוטי דברים בהגבלים עסקיים” , 45 עורך הדין 54 (2004)
 • את המנגינה הזאת קשה להפסיק: משפט נאפסטר: הטלת מיגבלות על קנין רוחני מכח דיני התחרות” יחד עם ניבה אלקין- קורן , גלובס, 27 בפברואר (2002)
 • “הגודל כן קובע” , עורך הדין, יולי (2002)
 • Chosen by Globes as one of ten young promising legal researchers in Israel (September 2007, based on a survey of leading legal researchers).
 • Chosen by the Antitrust & Competition Policy Blog as one of the “Best of the Best: Top Female Antitrust and Economics Law Professors” (May 2010).
 • Chosen by the Global Competition Review as one of the leading 100 “Women in Antitrust” worldwide (May 2009, March 2013).
 • Paper titled “Merger Policy for Small and Micro Economies” chosen by the Antitrust Writing Awards Steering Committee as best paper written in 2013 on mergers and acquisitions. Competition organized by George Washington University and the Concurrences journal (March 2014).

וידאו

 • פרופ’ מיכל גל נבחרה השנה כזוכת פרס חבר הנאמנים לחוקר/ת בכיר/ה באוניברסיטת חיפה בזכות תרומה מחקרית מוכחת והנהגה בינלאומית בתחום המחקר הרלוונטי שלה.
 • פרופ’ מיכל גל זכתה בפרס המאמר המצטיין בהגבלים עסקיים לשנת 2020 בנושא ‘אכיפה פרטית’ מטעם ה Institute of Competition Law.
 • פרופ’ מיכל גל זכתה במענק יחד עם דר. מתניה אביתר בנושא השפעת משטרים חוקיים להסדרת השימוש במידע על המרוץ הגלובלי לעליונות מבוססת-מידע. מענק בסך 187,000 ₪ לשנה למשך ארבע שנים
 • מאמרם של פרופ’ מיכל גל ודר. אלן מילר זכה בפרס ג’רי כהן, עבור המאמר הטוב ביותר בתחום ההגבלים העסקיים
 • מאמרה של פרופ’ מיכל גל, Merger Policy for Small and Micro Jurisdictions , נבחר למאמר הטוב ביותר לשנת 2013 בתחום המיזוגים והרכישות.
 • מאמרה New Powers – New vulnerability? A critical analysis of market inquiries​ (יחד עם תמר אינדיג) נבחר לרשימה הקצרה של המאמרים הטובים בעולם בתחום הגבלים עסקיים-כללי לשנת 2013.
 • פרופ’ גל נבחרה ב2013 על ידי ה- Global Competition Review כאחת הנשים המובילות בעולם בתחום ההגבלים העסקיים.
 • בשנת 2007 זכתה פרופ’ גל בפרס צלטנר לחוקר צעיר בישראל.
 • פרופ’ גל שימשה ומשמשת כחוקרת וכמרצה אורחת באוניברסיטאות מובילות ברחבי העולם, לרבות University of Melbourne, Columbia University, NYU, National University of Singapore, Georgetown
 • בנוסף, היא משמשת כחברה בפאנל המייעץ (Advisory Board) של מוסדות הגבלים עסקיים מובילים בעולם, לרבות American Antitrust Institute, Consumer Amntitrust Institute (Chicago), Academic Society for Competition Law (ASCOLA), Asian Competition Law and Economics Center (ACLEC), בנוסף היא ייעצה לגופים בינלאומיים לרבות ה-UN Committe on Trade and Development, International Competition Network) ICN)