גיל רוטשילד אליאסי

ד”ר גיל רוטשילד אליאסי

העניין שלי נוגע במפגש המשברי בין מוסדות משפט ואכיפה ובין החיים, במיוחד בצומת של מחקר על תרגום ויצירת ידע מוסדי, ממשל/משילות וגזענות ממסדית. אני חוקר ופועל בין קהילות ידע שונות ובהן סוציולוגיה של המשפט, סוציולוגיה של ידע וטכנולוגיה, משפט פלילי, קרימינולוגיה ביקורתית, מזרחיות, לובן ושחורות, כלכלה פוליטית ואנתרופולוגיה של המדינה. עבודתי נשענת בעיקר על מחקר אתנוגרפי מרובה מוקדים ומחקר היסטורי והיא מתמקדת בהליכים משפטיים הממזגים בין ענישה ורווחה (בתי משפט קהילתיים), מוסדות שיטור ואכיפה, טכנולוגיות פיקוח ו/או סעד (שירות מבחן, איזוק אלקטרוני) וכן כליאה והליכי שיקום. ענף נוסף של מחקרי מתמקד ביחס המשפטי-ממסדי כלפי שימוש וסחר בחומרים פסיכואקטיביים – ובפרט סמים ותרופות. אחד המנועים המרכזיים של מחקרי הינו המתח המכונן שבין ליברליזם וקולוניאליזם והתגלמותו במערכות משפט מערביות מודרניות.

את לימודי הדוקטורט שלי השלמתי באוניברסיטת ברקלי שבקליפורניה. יש לי תואר שני מאוניברסיטת ניו יורק ותואר ראשון במשפטים ובהיסטוריה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. מחקרי פורסמו בכתבי-עת בינלאומיים מובילים וזכיתי במספר פרסי הצטיינות ומענקים תחרותיים, ביניהם מענק מחקר של הקרן האמריקאית הלאומית למדע (NSF).

לצד הוראה ומחקר, אני פועל לתיעוד, מחשבה ועשייה ביחס לאלימות ממוסדת בזירות שונות. אני שמח לחשוב ולפעול יחד ליצירת רשתות ומרחבים לטיפוח חוסן, מסורת, דמיון פוליטי ופעולה.

 • משפט וחברה / סוציולוגיה של המשפט
 • סוציולוגיה של ידע וטכנולוגיה
 • קרימינולוגיה
 • משפט פלילי
 • מוסדות שיטור, כליאה, שיקום ופיקוח
 • מזרחיות, לובן, שחורות
 • ליברליזם וקולוניאליזם
 • אנתרופולוגיה של מוסדות ושל המדינה
 • 2018–22 – National Science Foundation (NSF) Dissertation Improvement Grant SES-1823779 (Role: PI with Calvin Morrill)
 • 2017–18 – Berkeley Empirical Legal Studies (BELS) fellow at the Center for the Study of Law and Society (CSLS)
 • 2017–18 – Center for Technology, Society & Policy; Center for Long-Term Cybersecurity Fellowship, UCB School of Information
 • 2017 – University of California Consortium on Science and Law Summer Fellowship
 • 2015–16 – William K. Coblentz Civil Rights Research Fellowship, UC Berkeley
 • 2013–14 – Hauser Global Scholarship, New York University