תואר ראשון במשפטים ותואר שני בחוג אחר

הפקולטה למשפטים מציעה תכניות לימוד משולבות תואר ראשון במשפטים ותואר שני בחוג אחר, ולמצטיינים שילוב של תואר ראשון ושני.