תואר שני .LL.M

התמחות במשפט מנהלי אזרחי

התכנית פרושה על פני ארבעה סמסטרים רצופים (סמסטר קיץ, סמסטר סתיו, סמסטר אביב, סמסטר קיץ).
הלימודים יתקיימו בימי חמישי בין השעות: 16:00-20:00, ובימי שישי בין השעות: 8:30-13:45.
*ייתכנו שינויים

סמסטר קיץ תשפ"א

אחריות המדינה במשפט האזרחי / ד”ר יהודה אדר

2 שש”ס250.5425  דיני החוזים ודיני הנזיקין הם שני הענפים העיקריים במשפט האזרחי, שבאמצעותם מוטלת אחריות מראש (responsibility) וחבות בדיעבד (liability) בגין מעשים ומחדלים המנוגדים לדין. במסגרת הקורס, נבקש לעמוד על

שלטון מקומי ומכרזים / השופט אברהם אליקים

3 שש”ס250.5428  במהלך הקורס נבחן היקף וסמכות פעילותו של השלטון המקומי, בנושאים כגון: תכני שילוט ופרסום, רשתות חברתיות כאמצעי ליצירת או מניעת קשר עם הרשות המנהלית, השפעה על תכני אירועי

סמסטר א' תשפ"ב

עיונים תיאורטיים והשוואתיים בממשל, משפט, שיפוט וחברה: בין כוח, זכויות ושינוי / פרופ’ גד ברזילי

3 שש”ס250.5515  תיאור הקורס: חלקו הראשון של הקורס יוקדש לניתוח עומק של תיאוריות משפטיות הנושקות לתיאוריות של ממשל- כגון: תיאוריות משפטיות פרשניות, תיאוריות פוזיטיביסטיות, תיאוריות ריאליסטיות משפטיות וגישות ביקורתיות למשפט

סמסטר ב' תשפ"ב

תורת המשפט: סוגיות מתקדמות / פרופ’ דורון מנשה

4 שש”ס250.4010  הקורס יתמקד בקשרים שבין תיאוריות מתחום תורת המשפט לשאלות עקרוניות ועכשוויות. בין היתר הוא יעסוק בהרחבת טווח האפשרויות שבעזרתן ניתן או ראוי להתייחס לסוגיות משפטיות (לימודי משפט ביקורתיים,

סוגיות באכיפה מנהלית / השופט ד”ר רון שפירא

2 שש”ס250.5496  הקורס ידון בסוגיות שעניינן במגמה להסב הליכי אכיפה מהמשפט הפלילי למנגנוני אכיפה מנהליים. הדיון יעסוק בצידוקים שבהסבת האכיפה מהמשפט הפלילי למנהלי, בהיבטים של סדרי הדין והדין המהותי הנגזרים

סמסטר קיץ תשפ"ב

תובענות ייצוגיות / ד”ר אריאל פלביאן

2 שש”ס250.5427 התובענה הייצוגית הינה כלי רב עוצמה שמטרותיו להקל על הגישה לערכאות, לסייע באכיפת הדין, לאפשר מתן סעד הולם כתוצאה מהפרת הדין ולסייע בניהולן היעיל של תביעות הנוגעות לקבוצה

המדינה וההליך המשפטי / עו”ד איתן לדרר

2 שש”ס250.5416  הקורס יעסוק במעמדה המיוחד של המדינה בהליך המשפטי האזרחי והמינהלי, תוך התייחסות למאפייני המדינה בהשוואה למתדיינים רגילים ולרשויות ציבוריות אחרות. נעסוק בהיבטים עיוניים ומעשיים של התדיינות המדינה בהליכים