תואר ראשון במשפטים

לתשומת ליבכם! בימים אלו ולאור המצב הנוכחי התגבש מסלול קבלה חדש ללא פסיכומטרי פרטים נוספים תוכלו לקרוא במסלול אופק 

(*מעבר מחוג אחר באונ' חיפה)

(*בעלי תואר ראשון או שני בהצטיינות)

(*למצטייני שנה א' במשפטים ממוסד אחר)

(סכם 600+ או ממוצע בגרויות 95+ קבלה לתואר ראשון על סמך לימוד קורסי קדם)

תואר שני במשפטים