תואר ראשון במשפטים

ותואר שני בחוג אחר

בואו לשלב! רוצה ללמוד תואר ראשון במשפטים ולהצליח לשלב אותו עם תחום נוסף בתואר השני? יש לנו את המסלול המושלם בשבילך! לבחירתך – מגוון תחומים בתואר השני: פילוסופיה, לימודי אסיה, מנהל ומדיניות ציבורית, היסטוריה כללית, מנהל מערכות חינוך, יחסים בינלאומיים וקרימינולוגיה.

מדובר בהזדמנות ייחודית ללמוד לא רק מקצוע אחד – אלא שניים. זהו ידע שבמרבית הפעמים ישתלב מצויין עם לימודי משפטים ויפתח בפניך יתרון בשוק העבודה, שבו נדרשים היום גמישות, רב תחומיות וחשיבה יצירתית.

תואר ראשון במשפטים
בשילוב עם תואר שני בחוגים הבאים

קרימינולוגיה

תואר ראשון במשפטים

ותואר שני בקרימינולוגיה

תכנית המוסמך במשפט עסקי מסחרי נועדה להקנות לסטודנטים כלים שיאפשרו להם להתמודד בצורה טובה מול האתגרים שמציב העולם העסקי במובנו הרחב.

האתגר הניצב היום מול עורכי דין, בפרט אלה העובדים בסקטור הפרטי, הוא כפול: ראשית, עליהם להתמחות בדינים הקשורים למשפט המסחרי, למשל מיזוגים ורכישות, ניירות ערך, הגבלים עסקיים וכו’. שנית, ולא פחות חשוב, עליהם להכיר את העקרונות העסקיים-מסחריים שעל בסיסן נבנות העסקאות – חשבונאות, מימון, ניהול משא ומתן וכו’. מטרת תכנית המוסמך היא לתת מענה לשני אתגרים אלה גם יחד. לשם כך תספק התכנית מקבץ של קורסים במשפט מסחרי, לצד מקבץ של קורסים בכלכלה ומנהל עסקים. השילוב של שתי הדיסיפלינות, להערכתנו, יועיל, ובמידה רבה הוא אף הכרחי, להענקת ייעוץ משפטי מעמיק ומקצועי. מוסמכי/ות התכנית יהיו זכאים/ות לתעודת מוסמך האוניברסיטה במשפטים LL.M ולספח התמחות במשפט עסקי מסחרי, הצמוד לאישור הזכאות.

4 סמסטרים

התכנית פרושה על פני ארבעה סמסטרים רצופים (סמסטר קיץ, סמסטר סתיו, סמסטר אביב, סמסטר קיץ).
הלימודים יתקיימו באוניברסיטת חיפה*.
*עקב משבר הקורונה והשלכותיו ייתכנו שינויים

מספר המקומות מוגבל. מומלץ להירשם בהקדם.​ ​

05.08.2021

מועדי הרשמה לשנת הלימודים תשפ”ב 17.01.2021- 05.08.2021
*יתכנו שינויים ו/או ביטולים בהתאם למספר המתקבלים.

13.08.2021

התכנית צפויה להיפתח* בתאריך 13.08.2021, הלימודים יתקיימו בימי חמישי בין השעות: 16:00-20:00, ובימי שישי בין השעות: 8:30-13:45

לפרטים נוספים

משרד ההרשמה של הפקולטה:  04-8240007, llblaw@univ.haifa.ac.il

מחכים לכם.ן

omerK
ד"ר עומר קמחי
מרכז אקדמי
גב' בר בן שלוש
גב' בר בן שלוש
אחראית הרשמה
rsz crimn

{tab אודות}

רציונל

קרימינולוגיה הינה דיסציפלינה אקדמית שניזונה ממספר תחומים, כגון: סוציולוגיה, פסיכולוגיה ומשפטים.  מטרת התכנית המוצעת היא לאפשר לסטודנטים לתואר ראשון במשפטים לשלב כבר במהלך לימודי התואר הראשון את לימודי הקרימינולוגיה לתואר שני. לימודים אלה יקנו ידע בנושאים מגוונים הקשורים לעולם העבריינות והפשיעה, וכן לאופן שבו מוסדותיה של מערכת המשפט (לרבות המשטרה ובתי משפט) מתפקדים כסוכנים של פיקוח חברתי. זאת,  מתוך נקודת-מבט רחבה על מהותם של יחסי הגומלין בין משפט וחברה (Law and Society). שילוב ידע מתחום המשפטים ומתחומי הקרימינולוגיה ומדעי החברה, בעיקר ידע מחקרי ואמפירי עדכני, עשוי לתת למשפטנים כלים חשובים בבואם לעסוק בענפי המשפט השונים בהמשך דרכם, ובמיוחד בתחומי עריכת-דין ושיפוט הקשורים למשפט הפלילי.

במסגרת הלימודים בשנים א’ וב’ ניתן ללמוד את הקורסים אשר נדרשים על-ידי ביה”ס לקרימינולוגיה כתנאי לתחילת לימודי התואר השני. היקף לימודי ההשלמה הנ”ל הוא 8 נ”ז, והם ייחשבו במסגרת מכסת קורסי הבחירה הלא-משפטיים אותם רשאים/ות תלמידי/ות הפקולטה למשפטים ללמוד במסגרת לימודי התואר הראשון. את לימודי התואר השני בקרימינולוגיה יחלו התלמידים ללמוד מהשנה השלישית ללימודים בפקולטה למשפטים.

לאחר סיום קורסי ההשלמה ובכפוף לעמידה בתנאים המפורטים להלן, ניתן ללמוד, במקביל ללימודים בשנים ג’ וד’ בפקולטה למשפטים, את הקורסים הנדרשים לקבלת תואר שני במסלול ב’ בקרימינולוגיה. לאחר שיעמדו בהצלחה בדרישות הפקולטה למשפטים וביה”ס לקרימינולוגיה יהיו התלמידים/ות זכאים/ות לתואר ראשון במשפטים ולתואר שני בקרימינולוגיה.

מרכז אקדמי: ד”ר עילי אהרנסון

​{tab הרשמה ותנאי קבלה}

adviserN

פתיחת שנה”ל תשפ”ב – 10.10.2021.

המועד האחרון להרשמה לשנת הלימודים תשפ”ב – 05.08.2021, וזאת בכפוף לאמור להלן.

מועד אחרון להגשת מסמכים המצריכים בדיקה (תעודות זכאות לתואר וגיליונות ציונים) – 01.08.2021, זאת למעט עתודאים/עתודאיות ותלמידי/ות המכינה הקדם-אקדמית של אוניברסיטת חיפה, שלגביהם/ן המועד האחרון הוא – 09.08.2021.

מועמדים/ות למסלול מעבר (המיועדים/ות להירשם לשנה ב׳): מועד אחרון להרשמה וכן להצגת גיליון ציונים ומסמך המעיד על מיקומם/ן בקרב תלמידי/ות הכיתה בה למדו – 01.08.2021.

שימו לב: מומלץ למועמדים/ות המבקשים/ות להירשם לשנת הלימודים תשפ״ב לגשת לבחינה הפסיכומטרית שתערך, לכל המאוחר, במועד אפריל 2021. עם זאת, המועד האחרון לבחינה הפסיכומטרית לקבלה לשנת תשפ”ב הוא יולי 2021.

מועדי מבחני התאמה: 05.04.2021, 07.06.21, 23.08.21. יודגש, כי לא יתקיימו מועדים נוספים ולכן יש להיערך בהתאם למועדים אלה.

שימו לב: עקב משבר הקורונה והשלכותיו ייתכנו שינויים במספר הבחינות שיוצעו או במועדי הבחינות, ובהתאם ייתכנו שינויים במועדים האחרונים להרשמה לבחינות ההתאמה.
באחריות המועמדים/ות להתעדכן באתר הפקולטה בדבר המועדים הסופיים.

adviserN

לפרטים נוספים
משרד ההרשמה של הפקולטה:  04-8240007, llblaw@univ.haifa.ac.il

{module [432]}

{module [433]}

{tab מלגות}

מלגה לסטודנטים מצטיינים בשנה א

מלגת הצטיינות יתר בגובה עד 100% שכר לימוד בסיסי (לא כולל תשלומים נלווים), תוענק לסטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי גולמי 730 ומעלה . מלגת הצטיינות בגובה עד 50% שכר לימוד בסיסי (לא כולל תשלומים נלווים) תוענק לסטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי גולמי 700-729 . גובה המלגה יקבע ביחס להיקף שכר הלימוד של הסטודנטים.

לפרטים נוספים

מלגות לתלמידים מצטיינים

מלגות יחולקו לתלמידים מצטיינים במיוחד מתוך רשימת מצטייני הדיקן.

מלגות דיקנאט הסטודנטים

דיקנאט הסטודנטים הוא הרשות המרכזית באוניברסיטה הפועלת לרווחת הסטודנטים והמטפלת בבעיותיהם האישיות, האקדמיות והכלכליות, תוך קיום קשר הדוק עם הגופים האקדמיים .והמנהליים של האוניברסיטה. בין השאר תוכלו למצוא באתר דיקנאט הסטודנטים מידע על מלגות, מעונות, שירותים לסטודנט ועוד.

מלגות לתלמידים נצרכים

קרן ע”ש עו”ד יוסף פתאל ז”ל

קרן מלגות מטעם לשכת עורכי הדין בישראל

מלגה ע”ש אדם פיש לתלמידי הקליניקות המשפטיות

מלגות לתלמידים הראויים לשבח בגין עזרתם לזולת, רגישותם החברתית ותרומתם לחברה

מלגה זו תינתן על-פי החלטת וועדת פרסים ומלגות של הפקולטה.

מלגות על עבודות מצטיינות

פרס על שם ליאון גלזר

פרס הנתרם על-ידי הגב’ ג’נט שפיצר במטרה להנציח את זכר אביה, ליאון גלזר. הפרס מוענק לתלמיד בעל תרומה חברתית יוצאת דופן באחת הקליניקות למשפט ושינוי חברתי, הזקוק לתמיכה כלכלית בלימודיו.

פרס משרד שלמה כהן לעבודות סטודנטיאליות מצטיינות ביישוב סכסוכים

{/tabs}

פילוסופיה

משפט משולב

תואר ראשון במשפטים ותואר שני בפילוסופיה

הפילוסופיה של המשפט הנה הבסיס לכל ענפי המשפט, ורוב עקרוני היסוד של המשפט פותחו על-ידי פילוסופים. עובדה זה הובילה לכך שבתי ספר משפטיים בעולם שמים דגש מיוחד גם על הכשרה משפטית לא-פורמאלית. בשנים האחרונות גוברת ההכרה גם בכך שכדי להיות משפטנים טובים, לתרום לפיתוח המשפט ולהתגבר על “מכשולים” משפטיים חדשים, יש ללמוד לא רק חוקים ופסקי דין, אלא גם תיאוריות פילוסופיות בדבר טבע המשפט על ענפיו השונים. מטרת התכנית במשפטים ומסלול מואץ לתואר שני בפילוסופיה היא לאפשר לתלמידים מצטיינים במשפטים המתעניינים בפילוסופיה לרכוש השכלה פילוסופית מעמיקה שתרחיב את אופקיהם. ידיעות התלמידים בפילוסופיה נועדו להקנות להם כושר לפרש באופן עצמאי טקסט פילוסופי ולערוך שיקולי דעת פילוסופיים. כלים אלה אף יחדדו את הבנתם המשפטית. תוכנית משותפת לתואר ראשון במשפטים ותואר שני בפילוסופיה, שני התארים ב- 4 שנים.

המועמדים ללימודים במסגרת תכנית זו יהיו חייבים בהשלמת קורסי השלמה בסך 22 שש”ס הכוללים פילוסופיה יוונית, פילוסופיה חדשה, לוגיקה, תורת ההכרה, אתיקה, וסדנת כתיבה. קורסי השלמה אלה נדרשים על ידי החוג לפילוסופיה מכל המועמדים לתואר שני בפילוסופיה, שהתואר הראשון שלהם אינו בפילוסופיה. את קורסי השלמה אלה ילמדו תלמידי המשפטים החל משנה ב’.

15.10.2023

פתיחת שנה”ל תשפ”ג – 15.10.2023.

המועד האחרון להרשמה לשנת הלימודים תשפ”ג – 06.08.2023, וזאת בכפוף לאמור להלן.

שימו לב: מומלץ למועמדים/ות המבקשים/ות להירשם לשנת הלימודים תשפ״ד לגשת לבחינה הפסיכומטרית שתערך, לכל המאוחר, במועד אפריל 2023. עם זאת, המועד האחרון לבחינה הפסיכומטרית לקבלה לשנת תשפ”ד הוא יולי 2023.

01.08.2023

מועד אחרון להגשת מסמכים המצריכים בדיקה (תעודות זכאות לתואר וגיליונות ציונים) – 01.08.2023, זאת למעט עתודאים/עתודאיות ותלמידי/ות המכינה הקדם-אקדמית של אוניברסיטת חיפה, שלגביהם/ן המועד האחרון הוא – 10.08.2023.

01.08.2023

מועמדים/ות למסלול מעבר (המיועדים/ות להירשם לשנה ב׳): מועד אחרון להרשמה וכן להצגת גיליון ציונים ומסמך המעיד על מיקומם/ן בקרב תלמידי/ות הכיתה בה למדו – 01.08.2023.

מבחני התאמה

מועדי מבחני התאמה: 23.03.23, 27.06.23, 24.08.23. יודגש, כי לא יתקיימו מועדים נוספים ולכן יש להיערך בהתאם למועדים אלה.

שימו לב: ייתכנו שינויים במספר הבחינות שיוצעו או במועדי הבחינות, ובהתאם ייתכנו שינויים במועדים האחרונים להרשמה לבחינות ההתאמה.
באחריות המועמדים/ות להתעדכן באתר הפקולטה בדבר המועדים הסופיים.

לפרטים נוספים

משרד ההרשמה של הפקולטה:  04-8240007, llblaw@univ.haifa.ac.il

גב' בר בן שלוש
גב' בר בן שלוש
אחראית הרשמה

לימודי אסיה

משפט משולב

תואר ראשון במשפטים ותואר שני בלימודי אסיה

הציביליזציות המרכזיות המכוננות רבות מארצות אסיה, ובפרט סין, הודו ויפן, חוות בעשורים האחרונים קצב התפתחות כלכלי ותרבותי כמעט חסר תקדים. לא בכדי, חוקרים רבים סבורים כיום כי מרכז הכלכלה העולמי עתיד לעבור בשנים הקרובות מארצות הברית ומאירופה לאסיה.

מקדמת דנא הנחילו לנו ציביליזציות אלו אוצרות רוח שהפכו נכסי צאן ברזל ברבים מתחומי היצירה האנושית: ספרות ופילוסופיה, מדע ואומנות, סיפורת ושירה, ציור ומוזיקה, רפואה וארכיטקטורה, ועוד ועוד. גם בעת המודרנית, כבימי קדם – שבות ציביליזציות אלו לתפוס תפקיד ומעמד חשוב יותר בעולם המתפתח, דבר המקבל ביטויו גם בעולם המשפטי. נדמה כי שוב לא ניתן להבין מגמות כלכליות עולמיות ללא היזקקות למארג הדינים והכללים החלים גם בארצות אסיה. תכנית ייחודית זו מבוססת על שילוב המשפט ועל חקר התרבות וההיסטוריה של אסיה.

התכנית מבקשת להכשיר משפטנים בהכרת מערכות המשפט בארץ ובאסיה, באופן שיאפשר לבוגרי התכנית להשתלב בפרקטיקה משפטית-עסקית הנוגעת לאסיה, בגופים ממשלתיים ופרטיים כאחד. גם למעוניינים להשתלב באקדמיה החשיפה לתרבות ולמשפט של אסיה תעניק בסיס למחקר השוואתי, תחום החשוב במיוחד בלימודים לתארים מתקדמים בחוץ לארץ.

15.10.2023

פתיחת שנה”ל תשפ”ג – 15.10.2023.

המועד האחרון להרשמה לשנת הלימודים תשפ”ג – 06.08.2023, וזאת בכפוף לאמור להלן.

שימו לב: מומלץ למועמדים/ות המבקשים/ות להירשם לשנת הלימודים תשפ״ד לגשת לבחינה הפסיכומטרית שתערך, לכל המאוחר, במועד אפריל 2023. עם זאת, המועד האחרון לבחינה הפסיכומטרית לקבלה לשנת תשפ”ד הוא יולי 2023.

01.08.2023

מועד אחרון להגשת מסמכים המצריכים בדיקה (תעודות זכאות לתואר וגיליונות ציונים) – 01.08.2023, זאת למעט עתודאים/עתודאיות ותלמידי/ות המכינה הקדם-אקדמית של אוניברסיטת חיפה, שלגביהם/ן המועד האחרון הוא – 10.08.2023.

01.08.2023

מועמדים/ות למסלול מעבר (המיועדים/ות להירשם לשנה ב׳): מועד אחרון להרשמה וכן להצגת גיליון ציונים ומסמך המעיד על מיקומם/ן בקרב תלמידי/ות הכיתה בה למדו – 01.08.2023.

מבחני התאמה

מועדי מבחני התאמה: 23.03.23, 27.06.23, 24.08.23. יודגש, כי לא יתקיימו מועדים נוספים ולכן יש להיערך בהתאם למועדים אלה.

שימו לב: ייתכנו שינויים במספר הבחינות שיוצעו או במועדי הבחינות, ובהתאם ייתכנו שינויים במועדים האחרונים להרשמה לבחינות ההתאמה.
באחריות המועמדים/ות להתעדכן באתר הפקולטה בדבר המועדים הסופיים.

לפרטים נוספים

משרד ההרשמה של הפקולטה:  04-8240007, llblaw@univ.haifa.ac.il

גב' בר בן שלוש
גב' בר בן שלוש
אחראית הרשמה

מנהל ומדיניות ציבורית

משפט משולב

תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל ומדיניות ציבורית

מטרת התכנית לאפשר לתלמידי משפטים בעלי יכולת גבוהה לרכוש ידע והתמחות במנהל ומדיניות ציבורית ובכך להעמיק ולהרחיב את השכלתם וכן לשלב את הידע הנרכש ככלי מעשי בפיתוח קריירה בשירות הציבורי או בעריכת דין פרטית. במהלך שנים א’ וב’ יורשו תלמידי הפקולטה למשפטים ללמוד קורסים הנדרשים על יד בית הספר למדיניות ציבורית כלימודי השלמה בהיקף של עד 20 נ”ז. תלמידים שישלימו לימודים אלו בציון 80 ומעלה ויעמדו בדרישות הקבלה של בית הספר למדיניות ציבורית, יורשו החל משנה ג’ ללימודי המשפטים ללמוד קורסים לקראת תואר שני במדיניות ציבורית (MPA) במעמד של “תלמיד לתואר שני על תנאי”. הקורסים הנדרשים ללימודי ההשלמה וללימודי התואר השני מפורטים בשנתון האוניברסיטה (וכן מצויים במזכירות בית הספר למדיניות ציבורית). השלמת הדרישות לתואר הראשון במשפטים ולתואר השני במדיניות ציבורית תזכה את התלמיד בשני תארים: LL.B – MPA.

התכנית מאפשרת לסיים את הלימודים כאמור ב- 4 שנים. ניתן להצטרף לתכנית במסלול א’, הכולל כתיבת עבודת תזה, או במסלול ב’, הכולל כתיבת פרויקט גמר ללא תזה.
תלמיד אשר לא יעמוד בדרישות התכנית, או תלמיד שיחליט לפרוש במהלכה, יוכל להביא בחשבון את הקורסים שנלמדו בבית הספר למדיניות ציבורית במסגרת נקודות הבחירה החוץ-משפטיות לקראת התואר הראשון במשפטים.

התכנית מתמקדת בניתוח הממשק שבין פוליטיקה ומשפט. בנוסף למחקר בסוגיות עיצוב וקביעת מדיניות ציבורית במדינה המודרנית, עוסקת התכנית במדעי הניהול תוך הדגשת הקשרים בין תהליכים ומוסדות פוליטיים לבין פעילות ארגונית. בין הנושאים הנלמדים: מבנה המערכת הפוליטית הישראלית, מדיניות ציבורית, ביקורת ציבורית ופנימית, כלכלה פוליטית, התנהגות ארגונית, ניהול משאבי אנוש, תקצוב ציבורי, יחסי שלטון מרכזי – שלטון מקומי, ועוד.

15.10.2023

פתיחת שנה”ל תשפ”ג – 15.10.2023.

המועד האחרון להרשמה לשנת הלימודים תשפ”ג – 06.08.2023, וזאת בכפוף לאמור להלן.

שימו לב: מומלץ למועמדים/ות המבקשים/ות להירשם לשנת הלימודים תשפ״ד לגשת לבחינה הפסיכומטרית שתערך, לכל המאוחר, במועד אפריל 2023. עם זאת, המועד האחרון לבחינה הפסיכומטרית לקבלה לשנת תשפ”ד הוא יולי 2023.

01.08.2023

מועד אחרון להגשת מסמכים המצריכים בדיקה (תעודות זכאות לתואר וגיליונות ציונים) – 01.08.2023, זאת למעט עתודאים/עתודאיות ותלמידי/ות המכינה הקדם-אקדמית של אוניברסיטת חיפה, שלגביהם/ן המועד האחרון הוא – 10.08.2023.

01.08.2023

מועמדים/ות למסלול מעבר (המיועדים/ות להירשם לשנה ב׳): מועד אחרון להרשמה וכן להצגת גיליון ציונים ומסמך המעיד על מיקומם/ן בקרב תלמידי/ות הכיתה בה למדו – 01.08.2023.

מבחני התאמה

מועדי מבחני התאמה: 23.03.23, 27.06.23, 24.08.23. יודגש, כי לא יתקיימו מועדים נוספים ולכן יש להיערך בהתאם למועדים אלה.

שימו לב: ייתכנו שינויים במספר הבחינות שיוצעו או במועדי הבחינות, ובהתאם ייתכנו שינויים במועדים האחרונים להרשמה לבחינות ההתאמה.
באחריות המועמדים/ות להתעדכן באתר הפקולטה בדבר המועדים הסופיים.

לפרטים נוספים

משרד ההרשמה של הפקולטה:  04-8240007, llblaw@univ.haifa.ac.il

פרופ' אמנון רייכמן
פרופ' אמנון רייכמן
מרכז אקדמי
גב' בר בן שלוש
גב' בר בן שלוש
אחראית הרשמה

היסטוריה כללית

משפט משולב

תואר ראשון במשפטים ותואר שני בחוג להיסטוריה כללית

ההיצע והביקוש בתחומי הלמידה השונים מנותבים כיום יותר ויותר לכיוון החקר והלמידה הבין-תחומיים והרב-תחומיים, המשלבים תחומי ידע שונים אשר מקיימים דיאלוג פורה ביניהם. צרכי השוק החדשים מחייבים את הבוגרים בהתמקצעות רב-תחומית ולא יחידנית, צרה, כפי שהיה בעבר.

השילוב בין לימודי משפטים ותחומי ידע אחרים, לרבות מדעי הרוח, מאפשר לבוגרים לצאת אל עולם המקצוע כשבידיהם כלים מגוונים להתמודדות עם ביקושי השוק והאתגרים המקצועיים הגלובאליים הניצבים בפניהם. יותר ויותר נדרשים בשוק העבודה וההשכלה מועמדים בעלי רקע רחב ותחומי התעניינות מגוונים, בשלים ובעלי כישוריים אנליטיים ולשוניים.

לימוד ההיסטוריה האירופאית והאמריקאית לתואר שני עשוי לצייד את תלמידי המשפטים בכלים וברקע מעמיק העשויים לתרום משמעותית ליכולתם לנתח תופעות ותהליכים עולמיים מנקודת מבט על-תקופתית, ולהבין טוב יותר את הגורמים והנסיבות שתרמו יותר מכל לעיצוב מערכות המדינה והמשפט במדינות שונות ובקהילה הבינלאומית, כמו גם לעלייתן של מגמות משתנות בתחומים כגון המשפט הבינ”ל ותורת המשפט.

מטרת התכנית במשפטים עם מסלול מואץ לתואר שני בהיסטוריה כללית היא לאפשר לתלמידים מצטיינים במשפטים המתעניינים בהיסטוריה לרכוש, במסגרת שיעורי בחירה חוץ-פקולטטיים, השכלה היסטורית מעמיקה אשר תרחיב את אופקיהם. הם ירכשו כישורים לפרש ולנתח באופן עצמאי טקסטים מורכבים, ויעמדו על הקשרים היסטוריים אשר יעשירו את הבנתם המשפטית הרחבה.

15.10.2023

פתיחת שנה”ל תשפ”ג – 15.10.2023.

המועד האחרון להרשמה לשנת הלימודים תשפ”ג – 06.08.2023, וזאת בכפוף לאמור להלן.

שימו לב: מומלץ למועמדים/ות המבקשים/ות להירשם לשנת הלימודים תשפ״ד לגשת לבחינה הפסיכומטרית שתערך, לכל המאוחר, במועד אפריל 2023. עם זאת, המועד האחרון לבחינה הפסיכומטרית לקבלה לשנת תשפ”ד הוא יולי 2023.

01.08.2023

מועד אחרון להגשת מסמכים המצריכים בדיקה (תעודות זכאות לתואר וגיליונות ציונים) – 01.08.2023, זאת למעט עתודאים/עתודאיות ותלמידי/ות המכינה הקדם-אקדמית של אוניברסיטת חיפה, שלגביהם/ן המועד האחרון הוא – 10.08.2023.

01.08.2023

מועמדים/ות למסלול מעבר (המיועדים/ות להירשם לשנה ב׳): מועד אחרון להרשמה וכן להצגת גיליון ציונים ומסמך המעיד על מיקומם/ן בקרב תלמידי/ות הכיתה בה למדו – 01.08.2023.

מבחני התאמה

מועדי מבחני התאמה: 23.03.23, 27.06.23, 24.08.23. יודגש, כי לא יתקיימו מועדים נוספים ולכן יש להיערך בהתאם למועדים אלה.

שימו לב: ייתכנו שינויים במספר הבחינות שיוצעו או במועדי הבחינות, ובהתאם ייתכנו שינויים במועדים האחרונים להרשמה לבחינות ההתאמה.
באחריות המועמדים/ות להתעדכן באתר הפקולטה בדבר המועדים הסופיים.

לפרטים נוספים

משרד ההרשמה של הפקולטה:  04-8240007, llblaw@univ.haifa.ac.il

גב' בר בן שלוש
גב' בר בן שלוש
אחראית הרשמה

ניהול מערכות חינוך

משפט משולב

תואר ראשון במשפטים ותואר שני בניהול מערכות חינוך

המגמה לניהול מערכות חינוך מיועדת להקנות ידע והתנסות בתחומי הניהול, הארגון והמדיניות תוך התמקדות במערכות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות. תכנית הלימודים מורכבת מתחומים מגוונים ובהם התנהגות ארגונית, מדיניות ציבורית, משפט וכלכלה, תוך דגש על השלכותיהם לשדה החינוך. בנוסף לבסיס העיוני, הסטודנטים רוכשים כישורים ומיומנויות ניהוליות.

הלימודים במגמה לניהול מערכות חינוך מתאימים לסטודנטים השואפים להשפיע על עיצוב המדיניות החינוכית, במגזר הציבורי ובארגונים חברתיים, ולאלו המעוניינים לפתח קריירה ניהולית בתחום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. ידע במשפטים יעניק לסטודנטים בסיס ערכי ומעשי להכשרתם כעתודה מנהיגותית מובילה. הלימודים במגמה לניהול מערכות חינוך מתאימים גם לסטודנטים למשפטים המעוניינים לעבוד כעורכי דין המתמחים בדיני חינוך ולהבין באופן מעמיק את מערכות הקשרים בין המשפט לבין מדיניות החינוך ואת האופנים בהם פועל המשפט בתוך ארגוני חינוך.  מאחר ותכנית הלימודים מאפשרת גמישות והתאמה אישית לצרכים, הסטודנטים יוכלו לבנות את מערכת השעות שלהם בהתאם למטרותיהם ולתכניותיהם העתידיות.

מבנה הלימודים

במהלך שנים א’ ו-ב’ בפקולטה למשפטים ילמדו הסטודנטים בתכנית המשותפת קורסים הנדרשים כלימודי השלמה לתואר שני. באישור ראש המגמה לניהול מערכות חינוך, יוכלו הסטודנטים ללמוד חלק מקורסי ההשלמה גם בשנה ג’ ללימודי המשפטים.

קורסי ההשלמה במגמה לניהול מערכות חינוך: מערכת החינוך בישראל – 2 שש”ס; התנהגות ארגונית – 4 שש”ס; שני קורסים מתודולוגיים – סה”כ 4 שש”ס (בתיאום עם ראש המגמה לניהול מערכות חינוך ניתן ללמוד קורסים מתודולוגיים לתואר ראשון בכל חוג בתחום מדעי החברה).

במהלך שנים ג’ ו-ד’ בפקולטה למשפטים ישלבו הסטודנטים בתכנית המשותפת את לימודי המשפטים עם הלימודים במגמה לניהול מערכות חינוך. מעמדם כתלמידי תואר שני יהיה “על תנאי”. הנקודות ייחשבו להם רק לאחר סיום התואר הראשון.

הסטודנטים בתכנית המשותפת יידרשו להשלים את שני הסמינרים בפקולטה למשפטים במהלך שנה ג’ ללימודיהם.

במקרה של פרישה מהתכנית המשותפת, הפקולטה למשפטים רשאית להחליט אלו קורסים יוכלו להיחשב במסגרת 18 נקודות הזכות אותן הסטודנטים רשאים לבחור מחוץ לפקולטה למשפטים.

הלימודים במגמה לניהול מערכות חינוך מתקיימים במסלול לימודים עם תזה – מסלול א’, ובמסלול לימודים ללא תזה – מסלול ב’. היקף הלימודים במסלול א’ הינו 34 שעות סמסטריאליות, כולל הגשת שתי עבודות סמינריוניות. היקף הלימודים במסלול ב’ הינו 42 שעות סמסטריאליות, כולל הגשת שלוש עבודות סמינריוניות. בשנה השנייה ללימודיהם, תלמידי מסלול ב’ עורכים פרויקט גמר.

קבלת התואר השני בניהול מערכות חינוך מותנית בקבלת התואר הראשון במשפטים.

15.10.2023

פתיחת שנה”ל תשפ”ג – 15.10.2023.

המועד האחרון להרשמה לשנת הלימודים תשפ”ג – 06.08.2023, וזאת בכפוף לאמור להלן.

שימו לב: מומלץ למועמדים/ות המבקשים/ות להירשם לשנת הלימודים תשפ״ד לגשת לבחינה הפסיכומטרית שתערך, לכל המאוחר, במועד אפריל 2023. עם זאת, המועד האחרון לבחינה הפסיכומטרית לקבלה לשנת תשפ”ד הוא יולי 2023.

01.08.2023

מועד אחרון להגשת מסמכים המצריכים בדיקה (תעודות זכאות לתואר וגיליונות ציונים) – 01.08.2023, זאת למעט עתודאים/עתודאיות ותלמידי/ות המכינה הקדם-אקדמית של אוניברסיטת חיפה, שלגביהם/ן המועד האחרון הוא – 10.08.2023.

01.08.2023

מועמדים/ות למסלול מעבר (המיועדים/ות להירשם לשנה ב׳): מועד אחרון להרשמה וכן להצגת גיליון ציונים ומסמך המעיד על מיקומם/ן בקרב תלמידי/ות הכיתה בה למדו – 01.08.2023.

מבחני התאמה

מועדי מבחני התאמה: 23.03.23, 27.06.23, 24.08.23. יודגש, כי לא יתקיימו מועדים נוספים ולכן יש להיערך בהתאם למועדים אלה.

שימו לב: ייתכנו שינויים במספר הבחינות שיוצעו או במועדי הבחינות, ובהתאם ייתכנו שינויים במועדים האחרונים להרשמה לבחינות ההתאמה.
באחריות המועמדים/ות להתעדכן באתר הפקולטה בדבר המועדים הסופיים.

לפרטים נוספים

משרד ההרשמה של הפקולטה:  04-8240007, llblaw@univ.haifa.ac.il

גב' בר בן שלוש
גב' בר בן שלוש
אחראית הרשמה

יחסים בינלאומיים

משפט משולב

תואר ראשון במשפטים ותואר שני ביחסים בינלאומיים

בשנים האחרונות גדלה ההכרה בקרב בתי הספר למשפטים בעולם לחשיבות של הכשרה משפטית לא-פורמאלית לתלמידי משפטים. גוברת ההכרה בכך שכדי להיות משפטן טוב, צריך ללמוד לא רק רשימות חוקים ופסקי דין, אלא גם תיאוריות פילוסופיות על טבע המשפט ועל הבסיס העיוני של  ענפי המשפט השונים, כמו גם תיאוריות סוציולוגיות, כלכליות ואחרות. מטרת התכנית היא להעניק לתלמידים מצטיינים מהפקולטה למשפטים אפשרות לרכוש השכלה רחבה ביחסים בינלאומיים, שתעשיר הן את עולם הרוח שלהם באופן כללי, והן את הבנתם המשפטית. במסגרת התכנית ילמדו תלמידים אלה לקראת תואר שני ביחסים בינלאומיים במסגרת המחלקה ליחסים בינלאומיים בבית הספר למדעי המדינה, החל מהשנה השלישית ללימודיהם בפקולטה למשפטים. התכנית מבוססת על כך שתלמידי משפטים יכולים לקחת במסגרת מה שמוגדר בתכנית הלימודים שלהם כ”שיעורי בחירה לא-משפטיים” קורסים בחוגים אחרים, ובהם החוג ליחסים בינלאומיים במסגרת המחלקה ליחסים בינלאומיים בבית הספר למדעי המדינה. במשבצת זו התלמידים ילמדו את קורסי ההשלמה לתואר שני, אותם קורסים שהחוג ליחסים בינלאומיים מטיל  על מועמדים בעלי תואר ראשון ביחסים בינלאומיים.

תאריכים חשובים*

 • פתיחת שנת הלימודים: יום ראשון , ב’ חשוון, .3.11.24
 • סגירת הרשמה לכל המסלולים למעט מסלול קבלה ישירה :10.8.24.
 • מועד אחרון להגשת מסמכים : 15.8.24.
 • מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית יולי 2024.
 • מועדי בחינת התאמה 9.4.24, 27.6.24, 27.8.24
*יתכנו שינויים – נא להתעדכן באתר הפקולטה בדבר המועדים הסופיים

עוד בתואר ראשון למשפטים באוניברסיטת חיפה

תכנית השמה להתמחות

בואו להיחשף למשרדים במגזר הפרטי וליחידות השונות במגזר הציבורי בצורה המיטבית ולפי העדפותיכם. התכנית תשלב אתכם בעולם המשפט ותקנה לכם את האופציה לרכוש ידע...

קליניקות משפטיות לשינוי חברתי

הקליניקות לשינוי חברתי משלבות בין למידה אקדמית לעשייה פרקטית לקידום שינוי חברתי באמצעות המשפט. הסטודנטים עובדים ביחד עם עורכי דין מהשורה לקידום צדק במערכת...

מלגות ופרסים

אצלנו בפקולטה למשפטים, סטודנטים נהנים ממגוון מלגות שהפקולטה מציעה עבורם. המלגות מסייעות באופן כלכלי לסטודנטים במהלך שנת הלימודים.

אפשרויות קבלה לתואר ראשון בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה

קבלה ישירה

למי מיועד המסלול? מהו מעמד המתקבלים/ות אליו?

במסלול זה הקבלה הינה אוטומטית.
הקבלה הינה בהתבסס על סכם 680 ומעלה. (הסכם הינו שקלול ממוצע בגרות וציון פסיכומטרי לחישוב הסכם).
1. דרישות כלליות: בקיאות בעברית ובאנגלית

על המועמד/ת לעמוד בבחינות הבקיאות המפורטות להלן טרם הירשמם/ן לבחינת ההתאמה.

דרישת קדם באנגלית – כל מועמד/ת יידרש/תידרש לעמוד ברמת אנגלית מתקדמים א’ על-מנת להירשם ללימודים בפקולטה. דרישה זו תבוא לידי ביטוי בקבלת ציון מעל 100 בפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או עמידה ברמת אנגלית
מתקדמים א’ במבחן אמי”ר/ם. ההרשמה למבחן אמיר נעשית באמצעות המרכז הארצי לבחינות והערכה באתר www.nite.org.il.
הרשמה למבחן אמיר”ם נעשית דרך היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה באתר זה.
דרישת קדם בעברית – מועמדים/ות ששפת אימם/ן אינה עברית יידרשו/תידרשנה להשיג ציון מינימלי של 120 במבחן יע”ל: הרשמה למבחן יע”ל נעשית באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה nite.org.il; הרשמה למבחני יעלנט נעשית דרך מחלקת הרשמה (מידע יתפרסם באתר יעלנט).

ניתן להיבחן במבחני הסיווג דרך המכינה של אוניברסיטת חיפה. בדיקת החלופות המוצעות ע”י האוניברסיטה תיעשה באחריות המועמד.
מועמדים/ות ששפת אימם/ן אינה עברית ואשר ייתקבלו/תתקבלנה ללימודים בפקולטה יידרשו/תידרשנה לעבור קורס קיץ מכין טרם תחילת לימודיהם/ן בפקולטה.
לפרטים אודות הקורס, יש לפנות באימייל אל עו”ד פאתנה יוסף Fatinayoussef@gmail.com

2. בפני תלמידים/ות במסלול זה עשויה להיות פתוחה האפשרות לפנות לאחת המלגות הבאות

מלגה לסטודנטים/ות מצטיינים/ות בשנה א’
מלגת הצטיינות-יתר בגובה עד 100% שכר לימוד בסיסי (לא כולל תשלומים נלווים) תוענק לסטודנטים/ות בעלי/ות ציון פסיכומטרי גולמי 730 ומעלה.
מלגת הצטיינות בגובה עד 50% שכר לימוד בסיסי (לא כולל תשלומים נלווים) תוענק לסטודנטים/ות בעלי ציון פסיכומטרי גולמי 729-700.
גובה המלגה יקבע ביחס להיקף שכר הלימוד של הסטודנטים/ות.
לפרטים נוספים​

מלגות לתלמידים/ות מצטיינים/ות. מלגות יחולקו לסטודנטים/ות מצטיינים/ות, על בסיס ציוניהם/ן במהלך לימודיהם/ן בפקולטה, מתוך רשימת מצטייני הדיקן.

סכם 630+

למי מיועד המסלול? מהו מעמד המתקבלים/ות אליו?

מסלול זה פתוח בפני מועמדים/ות בעלי סכם 630 ומעלה (הסכם הינו שקלול ממוצע בגרות וציון פסיכומטרי לחישוב הסכם), אשר יעברו מבחן התאמה ייחודי. מידת הצלחתם/ן של המועמדים/ות במבחן ההתאמה תקבע האם הם יתקבלו לפקולטה ובאיזו מתכונת: כסטודנטים/ות מן המניין או כסטודנטים/ות במסלול אופק – הכל כפי שמפורט להלן.

דרישות כלליות: בקיאות בעברית ובאנגלית

על המועמד/ת לעמוד בבחינות הבקיאות המפורטות להלן טרם הירשמם/ן לבחינת ההתאמה.

דרישת קדם באנגלית – כל מועמד/ת יידרש/תידרש לעמוד ברמת אנגלית מתקדמים א’ על-מנת להירשם ללימודים בפקולטה. דרישה זו תבוא לידי ביטוי בקבלת ציון מעל 100 בפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או עמידה ברמת אנגלית
מתקדמים א’
במבחן אמי”ר/ם. ההרשמה למבחן אמיר נעשית באמצעות המרכז הארצי לבחינות והערכה באתר www.nite.org.il.
הרשמה למבחן אמיר”ם נעשית דרך היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה באתר זה.
דרישת קדם בעברית – מועמדים/ות ששפת אימם/ן אינה עברית יידרשו/תידרשנה להשיג ציון מינימלי של 120 במבחן יע”ל: הרשמה למבחן יע”ל נעשית באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה nite.org.il; הרשמה למבחני יעלנט נעשית דרך מחלקת הרשמה (מידע יתפרסם באתר יעלנט).

 • ניתן להיבחן במבחני הסיווג דרך המכינה של אוניברסיטת חיפה. בדיקת החלופות המוצעות ע”י האוניברסיטה תיעשה באחריות המועמד.

מועמדים/ות ששפת אימם/ן אינה עברית ואשר ייתקבלו/תתקבלנה ללימודים בפקולטה יידרשו/תידרשנה לעבור קורס קיץ מכין טרם תחילת לימודיהם/ן בפקולטה.
לפרטים אודות הקורס, יש לפנות באימייל אל עו”ד פאתנה יוסף Fatinayoussef@gmail.com

בחינת ההתאמה

 1. רקע: הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה מציעה תנאי קבלה ייחודיים: לצד הקבלה על בסיס סכם, פיתחנו מסלולים חלופיים לזיהוי מועמדים ומועמדות מצוינים/ות ללימודי משפטים. הכלי המרכזי עליו אנו מסתמכים בקבלה חלופית הוא בחינת התאמה.
 2. בחינת ההתאמה בוחנת מיומנויות החשובות ללימודי משפטים ומעניקה למועמדים/ות, אשר קרובים/ות לסף הקבלה הרשמי, הזדמנות להוכיח את התאמתם/ן ללימודים בפקולטה למשפטים של חיפה. ציון בחינת ההתאמה ישוקלל יחד עם שאר נתוני הקבלה של המועמדים/ות.
 3. מועדי בחינת ההתאמה: 9.4.24, 27.6.24, 27.8.24; לא יתקיימו מועדים נוספים ולכן יש להיערך בהתאם למועדים אלה.
  שימו לב: ייתכנו שינויים במספר הבחינות שיוצעו או במועדי הבחינות, ובהתאם ייתכנו שינויים במועדים האחרונים להרשמה לבחינות ההתאמה.
  באחריות המועמדים/ות להתעדכן באתר הפקולטה בדבר המועדים הסופיים.
 4. להרשמה לבחינת התאמה יש להירשם והגיש מועמדות לתואר ראשון במשפטים
  לאחר קליטת הנתונים ובדיקת התאמתך יישלח במייל קישור להרשמה למבחן התאמה
  לשאלות נוספות ניתן לפנות במייל למרכזת ההרשמה וקבלה llblaw@univ.haifa.ac.il
 5. מרכיבי הבחינה:
  • חלק ראשון ושני – בחינה על בסיס הרצאה בכיתה: ביום הבחינה יערכו שני שיעורים בנושא משפטי. בסיום כל אחד מהם יתקיים מבחן. חלק זה אינו דורש כל ידע מוקדם, ואין צורך להתכונן אליו מראש. המועמדים/ות יהיו רשאים/ות לסכם לעצמם את החומרים שילמדו במהלך השיעורים ולהשתמש בסיכומיהם/ן במהלך חלק זה של הבחינה.
  • חלק שלישי – בחינה על חומרי קריאה: כשבוע לפני מועד הבחינה, יקבלו המועמדים/ות חומר שאותו יתבקשו לקרוא מראש. החלק הראשון יעסוק בניתוח ויישום של חומרים אלו. חלק זה של הבחינה יעשה בחומר פתוח – המועמדים/ות יהיו רשאים/ות לעיין במהלך הבחינה בסיכומים שיכינו מראש. אין צורך לקרוא חומרים נוספים מעבר לאלו שישלחו למועמדים/ות.
  • חובה על כל מועמד/ת להשתתף בשלושת חלקי הבחינה.
 6. כל חלקי הבחינה יתקיימו באותו יום.
 7. לא ניתן לגשת לבחינת ההתאמה יותר מפעם אחת באותה שנה ועד למקסימום פעמיים במשך 5 שנים.
 8. בחינת ההתאמה אינה מיועדת למי שלמד/ת או לומד/ת משפטים במסגרת אקדמית כלשהי.
 9. תוצאות מבחן ההתאמה יפורסמו לאחר כשלושה שבועות מיום הבחינה. כמו כן, תוצאות הבחינות אינן מועברות למועמדים/ות, לא מתפרסם פתרון בחינה ואין אפשרות ערעור על תוצאותיהן.

קבלה בהתבסס על בחינת ההתאמה

בהתבסס על נתוני המועמדים ועל פי תוצאות הבחינה, יוחלט אילו נבחנים יתקבלו במישרין במעמד של סטודנטים מן המניין, ואילו נבחנים יוכלו להתקבל ללימודים במסלול אופק. שאר הנבחנים לא יתקבלו ללימודים בפקולטה.

test 1

“אופק” ללא פסיכומטרי

למי מיועד המסלול?

מסלול אופק מאפשר קבלה ללימודי משפטים על סמך לימודים של מספר קורסי ליבה הנלמדים בשנה א’ בפקולטה למשפטים. בסופו של סמסטר א’, שבו נלמדים קורסי הליבה, ייקבע מעמדם/ן של תלמידי/ות אופק – בהתאם לפירוט להלן. במהלך לימודיהם/ן בסמסטר א׳ יוגדר מעמדם/ן של תלמידים/ות במסלול זה כ”שומעים/ות חופשיים/ות”.
בחינת ההתאמה אינה מיועדת למי שלמד/ת או לומד/ת משפטים במסגרת אקדמית כלשהי.

מועמדים העומדים באחד או יותר מהתנאים הבאים יהיו רשאים/ות לגשת למבחן התאמה למסלול אופק:

 • מועמדים/ות עם ציון סכם של מעל 600 (הסכם הינו שקלול ממוצע בגרות וציון פסיכומטרי לחישוב הסכם).
 • מועמדים/ות בעלי/ות ציון פסיכומטרי של מעל 660 ועם זכאות לתעודת בגרות (בקריטריון זה לא תהיה התחשבות בציוני תעודת הבגרות).
 • מועמדים/ות עם ממוצע ציוני בגרות של 95 ומעלה (כולל בונוסים) (גם אם אין להם ציון במבחן פסיכומטרי).
 • מועמדים/ות שסיימו לימודים אקדמיים קודמים, והישגיהם/ן מדורגים בשליש הראשון של המחזור בו למדו (נדרש להביא אישור על מיקום בכיתה מהמוסד האקדמי).

דרישות כלליות: בקיאות אנגלית ועברית

על המועמד/ת לעמוד בבחינות הבקיאות המפורטות להלן טרם הירשמם/ן לבחינת ההתאמה.

דרישת קדם באנגלית

כל מועמד/ת יידרש/תידרש לעמוד ברמת אנגלית מתקדמים א’ על-מנת להירשם ללימודים בפקולטה.

ישנן שתי דרכים לעמוד בדרישה זו:

 • קבלת ציון מעל 100 בפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.
 • עמידה ברמת אנגלית מתקדמים א’ במבחן אמי”ר/ם.

ההרשמה למבחן אמיר נעשית באמצעות המרכז הארצי לבחינות והערכה באתר www.nite.org.il.
הרשמה למבחן אמיר”ם נעשית דרך היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה באתר זה.

דרישת קדם בעברית

 • מועמדים/ות ששפת אימם/ן אינה עברית יידרשו/תידרשנה, בנוסף על כך, להשיג ציון מינימלי של 120 במבחן יע”ל: הרשמה למבחן יע”ל נעשית באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה nite.org.il; הרשמה למבחני יעלנט נעשית דרך מחלקת הרשמה (מידע יתפרסם באתר יעלנט).
 • ניתן להיבחן במבחני הסיווג דרך המכינה של אוניברסיטת חיפה. בדיקת החלופות המוצעות ע”י האוניברסיטה תיעשה באחריות המועמד.
 • מועמדים/ות ששפת אימם/ן אינה עברית ואשר ייתקבלו/תתקבלנה ללימודים בפקולטה יידרשו/תידרשנה לעבור קורס קיץ מכין טרם תחילת לימודיהם/ן בפקולטה. לפרטים אודות הקורס, יש לפנות באימייל אל עו”ד פאתנה יוסף Fatinayoussef@gmail.com

בחינת התאמה

 1. רקע: הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה מציעה תנאי קבלה ייחודיים: לצד הקבלה על בסיס סכם, פיתחנו מסלולים חלופיים לזיהוי מועמדים ומועמדות מצוינים/ות ללימודי משפטים. הכלי המרכזי עליו אנו מסתמכים בקבלה חלופית הוא בחינת התאמה.
 2. בחינת ההתאמה בוחנת מיומנויות החשובות ללימודי משפטים ומעניקה למועמדים/ות, אשר קרובים/ות לסף הקבלה הרשמי, הזדמנות להוכיח את התאמתם/ן ללימודים בפקולטה למשפטים של חיפה. ציון בחינת ההתאמה ישוקלל יחד עם שאר נתוני הקבלה של המועמדים/ות.
 3. מועדי בחינת ההתאמה: 9.4.24, 27.6.24, 27.8.24; לא יתקיימו מועדים נוספים ולכן יש להיערך בהתאם למועדים אלה.
  שימו לב: ייתכנו שינויים במספר הבחינות שיוצעו או במועדי הבחינות, ובהתאם ייתכנו שינויים במועדים האחרונים להרשמה לבחינות ההתאמה.
  באחריות המועמדים/ות להתעדכן באתר הפקולטה בדבר המועדים הסופיים.
 4. להרשמה לבחינת התאמהיש להירשם והגיש מועמדות למסלול קדם תואר (מסלול אופק) במשפטים
  לאחר קליטת הנתונים ובדיקת התאמתך יישלח במייל קישור להרשמה למבחן התאמה
  לשאלות נוספות ניתן לפנות במייל למרכזת ההרשמה וקבלה llblaw@univ.haifa.ac.il
 5. מרכיבי הבחינה:

  • חלק ראשון ושני – בחינה על בסיס הרצאה בכיתה: ביום הבחינה יערכו שני שיעורים בנושא משפטי. בסיום כל אחד מהם יתקיים מבחן. חלק זה אינו דורש כל ידע מוקדם, ואין צורך להתכונן אליו מראש. המועמדים/ות יהיו רשאים/ות לסכם לעצמם את החומרים שילמדו במהלך השיעורים ולהשתמש בסיכומיהם/ן במהלך חלק זה של הבחינה.
  • חלק שלישי – בחינה על חומרי קריאה: כשבוע לפני מועד הבחינה, יקבלו המועמדים/ות חומר שאותו יתבקשו לקרוא מראש. החלק הראשון יעסוק בניתוח ויישום של חומרים אלו. חלק זה של הבחינה יעשה בחומר פתוח – המועמדים/ות יהיו רשאים/ות לעיין במהלך הבחינה בסיכומים שיכינו מראש. אין צורך לקרוא חומרים נוספים מעבר לאלו שישלחו למועמדים/ות.
  • חובה על כל מועמד/ת להשתתף בשלושת חלקי הבחינה.
 6. כל חלקי הבחינה יתקיימו באותו יום.
 7. לא ניתן לגשת לבחינת ההתאמה יותר מפעם אחת באותה שנה ועד למקסימום פעמיים במשך 5 שנים.
 8. בחינת ההתאמה אינה מיועדת למי שלמד/ת או לומד/ת משפטים במסגרת אקדמית כלשהי.
 9. תוצאות מבחן ההתאמה יפורסמו לאחר כשלושה שבועות מיום הבחינה. כמו כן, תוצאות הבחינות אינן מועברות למועמדים/ות, לא מתפרסם פתרון בחינה ואין אפשרות ערעור על תוצאותיהן.

מהלך הלימודים בסמסטר א’

המועמדים/ות שיתקבלו למסלול ילמדו כתלמידי/ות אופק בסמסטר א’ בפקולטה. לימודים אלו יכללו לפחות את ארבעת הקורסים הבאים: מקורות המשפט, מיומנויות המשפט, משפט פלילי ומשפט חוקתי (להלן: “קורסי ליבה”). המועמדים/ות תהיינה/יהיו רשאים/ות ללמוד קורסי חובה נוספים המיועדים לסמסטר א’ בשנה א’ (בנוסף לקורסי הליבה), אך לא תהייינה/יהיו חייבים/ות לעשות כן. המועמדים/ות תהיינה/יהיו מחויבים/ות בכל החובות האקדמיות של הקורסים אליהם נרשמו.

סוף סמסטר א’ – צומת הכרעה

בתום סמסטר א׳ ייערך חישוב ממוצע משוקלל של הציונים בקורס במשפט פלילי (משקל 6 נק’), במשפט חוקתי (משקל 4 נק’) ובציון ההשתתפות בקורס מקורות (משקל 2 נק’) (ממוצע משוקלל זה מכונה “ציון אופק”).

 1. תלמידי/ות אופק שציון האופק שלהם/ן יעמוד על 82 ומעלה – יירשמו כסטודנטים/ות מן המניין בפקולטה למשפטים החל מסמסטר ב’.
 2. תלמידי/ות אופק שציון האופק שלהם/ן יהיה בין 78 לבין 82 – יורשו להאריך את הלימודים במסגרת מסלול אופק לסמסטר נוסף, שבמסגרתו יהיו חייבים/ות ללמוד את קורסי הליבה של סמסטר ב’ (חוזים, מינהלי ותורת המשפט). בתום סמסטר ב’ ייבחן הממוצע המשוקלל של כל הקורסים במשפטים שנלמדו בשנה א’ (סמסטר א’ וסמסטר ב’) על ידי תלמידי/ות אופק שטרם התקבלו קבלה מלאה, ותלמידים/ות בעל/ות ממוצע של 82 ומעלה יתקבלו/תתקבלנה לפקולטה כתלמידים/ות מן המניין.
 3. שאר התלמידים/ות, לא ימשיכו את לימודיהם/ן בפקולטה למשפטים, אך ציוני הקורסים יוכלו לשמש אותם/ן במוסדות אחרים או חוגים אחרים באוניברסיטה לפי הכללים של אותם מוסדות וחוגים.

תלמידי/ות אופק שלא יתקבלו/תתקבלנה כתלמידים/ות מן המניין ויהיו/תהיינה מעוניינים/ות בכך, יוכלו/תוכלנה להירשם כ״שומעים/ות חופשיים/ות״ בקורסי החובה שיילמדו בסמסטר ב’ של שנה א’, בכפוף לתשלום שכר הלימוד הרלבנטי. תלמידים/ות אלו לא יהיו/תהיינה זכאים/ות להמשיך את לימודי המשפטים בפקולטה לאחר שנה זו.

דגשים:

 • ניתן ללמוד במסגרת מסלול אופק פעם אחת בלבד.
 • יובהר שוב, כי עד לקבלתם כתלמידים/ות מן המניין, יהיו/תהיינה תלמידי/ות אופק רשומים/ות לקורסים אותם הם/ן ילמדו/תלמדנה במעמד “שומעים חופשיים”. מרגע הקבלה הם/ן יחשבו/תחשבנה לתלמידים/ות מן המניין בפקולטה למשפטים, והקורסים אותם/ן הם/ן למדו במסלול אופק יחשבו כקורסים שנלמדו בפקולטה לכל דבר ועניין.

תואר קודם

למי מיועד המסלול? מהו מעמד המתקבלים/ות אליו?

מסלול זה מיועד למועמדים/ות שהשלימו בהצלחה רבה לימודים בתארים קודמים – לפי הפירוט שלהלן.

מסלול זה מאפשר קבלה כסטודנטים/ות מן המניין או כתלמידי/ות במסלול אופק בפקולטה למשפטים.

מסלול למועמדים/ות בעלי/ות תואר ראשון

המסלול מיועד למועמדים/ות שמתקיימים בהם/ן התנאים הבאים:

 • הם/ן בעלי סכם 600 ומעלה (הסכם הינו שקלול ממוצע בגרות וציון פסיכומטרי לחישוב הסכם).
 • הם/ן סיימו את התואר הראשון בהצטיינות או קרוב להצטיינות (85 ומעלה) והם/ן נימנו על 10% העליונים בכיתה בה למדו בלימודי התואר הראשון.

מסלול למועמדים/ות בעלי/ות תואר שני

המסלול מיועד למועמדים/ות שסיימו תואר שני בהצטיינות או קרוב להצטיינות (ממוצע ציונים: 85 ומעלה).

הליך הקבלה

על מועמדים/ות לשלוח את המסמכים הבאים לכתובת זו llblaw@univ.haifa.ac.il:

 • גיליון ציונים ואישור על דירוג ב-10% עליונים של הכיתה בה למדו בתואר הראשון.
 • גיליון קורות חיים.
 • מכתב המלצה ממעסיק או ממקור אקדמי.
 • חיבור בן שני עמודים בנושא משפטי לפי בחירת המועמד/ת.

הקבלה מותנית בראיון אישי, אשר יתקיים לאחר הגשת החיבור הנ”ל, וכן עמידה בבחינת התאמה.

מועדי בחינת ההתאמה: 9.4.24, 27.6.24, 27.8.24; לא יתקיימו מועדים נוספים ולכן יש להיערך בהתאם למועדים אלה.
שימו לב: ייתכנו שינויים במספר הבחינות שיוצעו או במועדי הבחינות, ובהתאם ייתכנו שינויים במועדים האחרונים להרשמה לבחינות ההתאמה.
באחריות המועמדים/ות להתעדכן באתר הפקולטה בדבר המועדים הסופיים.

הקבלה לאחד ממסלולי הלימוד (קבלה מן המניין/אופק) תעשה, לאחר קיום הראיון, על בסיס מכלול המסמכים הנ”ל.

הצהרת רצינות: המועמד/ת יידרש/תידרש לחתום על “הצהרת רצינות בלימודים” כתנאי לקבלתו לפקולטה.

אפיק מעבר (מכללות)

למי מיועד המסלול? מהו מעמד המתקבלים/ות אליו?

מסלול זה מאפשר קבלה כסטודנטים/ות מן המניין בפקולטה למשפטים . בכל מקרה, קבלה במסלול זה הינה לשנה ב׳ – ורק לשנה ב׳ – בלימודי משפטים בפקולטה.

המסלול מיועד למועמדים/ות שמתקיימים בהם/ן התנאים הבאים:

 1. מועמדים/ות שמסיימים/ות שנה א’ בפקולטה למשפטים במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל.
 2. ממוצע הציונים שלהם/ן מצוי בתחום 5% הגבוהים בשנתון, ו/או גבוה מ-92 בתום שנה א’ (בלבד).
 3. למועמדים/ות רמת אנגלית מתקדמים א’ לפחות ויע”ל 120 (אם עברית אינה שפת אימם).
 4. המועמדים/ות הם/ן בעלי תעודת בגרות מלאה (יש להציגה בעת הרישום).

בחינת ההתאמה

מועמדים/ות העומדים/ות בתנאים אלה יחויבו/תחויבנה לעמוד בבחינת ההתאמה.

לאחר קבלת תוצאות בחינת ההתאמה תחליט ועדת הקבלה אילו מועמדים יתקבלו, וזאת בהסתמך על כלל הנתונים שבפניה, ומידת הצלחתם/ן של המועמדים/ות בבחינת ההתאמה, בתוך כך.

מועדי בחינת ההתאמה: 9.4.24, 27.6.24, 27.8.24; לא יתקיימו מועדים נוספים ולכן יש להיערך בהתאם למועדים אלה.
שימו לב: ייתכנו שינויים במספר הבחינות שיוצעו או במועדי הבחינות, ובהתאם ייתכנו שינויים במועדים האחרונים להרשמה לבחינות ההתאמה.
באחריות המועמדים/ות להתעדכן באתר הפקולטה בדבר המועדים הסופיים.

איך פונים? אילו מסמכים יש להגיש?

על מועמדים/ות לשלוח את המסמכים הבאים לכתובת זו: llblaw@univ.haifa.ac.il:

 1. גיליון ציונים עדכני. (יש לציין על גיליון הציונים או במכתב הפנייה באילו קורסים המבחן התקיים מהבית ובאילו קורסים הוא התקיים בקמפוס).
 2. גיליון קורות חיים.
 3. דוגמת כתיבה מחקרית – כגון עבודת מחקר שנכתבה במהלך הלימודים. יש להעביר את דוגמת הכתיבה עם הציון שניתן עליה כולל הערות מרצה וללא תיקונים מצד הסטודנט/ית (בהיעדר הערות על גבי העבודה, יש לצרף פתרון ולכלול שאלת מחקר אם היא לא צוינה בגוף העבודה).
 4. תעודת בגרות מלאה.

לוח הזמנים?

01.08.2023- תאריך אחרון לשליחת חומרים (כמפורט לעיל)- לא יתקבלו מסמכים לאחר מועד זה
17.08.2023- פרסום חומרי הכנה לבחינה (ההרשמה לבחינה תיסגר ב-16.08.2023).
24.08.2023- מבחן התאמה

מועמדים מהאוניברסיטה הפתוחה

ישנם שני מסלולי קבלה מהאוניברסיטה הפתוחה לפקולטה למשפטים

 • תלמידים/ות שהחלו לימודיהם/ן באוניברסיטה הפתוחה לא ייאוחר מסמסטר ב׳ בשנה״ל תש״פ ואשר עומדים בתנאי ההסדר המפורט כאן – זכאים/זכאיות להתקבל כתלמידים/ות מן המניין בפקולטה למשפטים, במתכונת המפורטת בהסדר הנ״ל.

שימו לב, כי הסדר הכולל, בין היתר את הדרישה כי המועמד/ת יעמוד/תעמוד ברף של 10% עליונים בכיתתם/ן באוניברסיטה הפתוחה וכן עליהם/ן להיות בעלי/בעלות בממוצע של 90 ומעלה בקורסים הרלוונטיים.

יודגש, כי הסדר קבלה זה תקף אך ורק לתלמידים/ות העומדים/ות בתנאים המפורטים לעיל. ההסדר לא יחול בנסיבות אחרות ואף לא ביחס לשנים נוספות.

 • ביחס לכל שאר תלמידי האוניברסיטה הפתוחה יחול נוהל הקבלה של ״מסלול סטודנטים מצטיינים״  – יובהר, כי נוהל זה חל רק על בעלי/בעלות תואר שהושלם טרם הצגת המועמדות לפקולטה.

עתודאים ומכינה

למי מיועד המסלול ודרכי הקבלה ללימודים

1. מועמדים/ות לעתודה האקדמית נבחרים/ות מבין תלמידי/ות כיתות י״ב בבתי־הספר, וזאת לפי צורכי צה״ל ועל סמך קריטריונים שנקבעים על-ידו.

אישור מועמדות לעתודה האקדמית מטעם צה״ל אינו מבטיח קבלה ללימודים בפקולטה ועמידה בתנאי הקבלה ללימודים באוניברסיטה אינה מחייבת את צה״ל. עם קבלת המועמד/ת ללימודים בפקולטה, ייקבעו רשויות הצבא האם המועמד/ת אכן יחל/תחל את לימודיה בפקולטה למשפטים.

2. על המועמדים/ות לעמוד הן בתנאי הקבלה הרגילים לפקולטה והן בתנאי העתודה (הנקבעים, כאמור, על-ידי צה״ל).

בהתאם לאמור, ייתכן, כי חלק מהמועמדים/ות יידרש להיבחן במבחן התאמה. על המועמדים/ות להיערך בהתאם ולעקוב אחר מועדי הבחינות המוצעים. .

מועדי בחינת ההתאמה: 9.4.24, 27.6.24, 27.8.24; לא יתקיימו מועדים נוספים ולכן יש להיערך בהתאם למועדים אלה.
שימו לב: ייתכנו שינויים במספר הבחינות שיוצעו או במועדי הבחינות, ובהתאם ייתכנו שינויים במועדים האחרונים להרשמה לבחינות ההתאמה.
באחריות המועמדים/ות להתעדכן באתר הפקולטה בדבר המועדים הסופיים.

מכינה שנתית מלאה באוניברסיטת חיפה

איך פונים? אילו מסמכים יש להגיש?

על מועמדים/ות לשלוח את המסמכים הבאים לכתובת זו: llblaw@univ.haifa.ac.il:

 • גיליון ציונים מהמכינה בממוצע 93 ללא בונוסים
 • דרישת קדם באנגלית- רמת אנגלית מתקדמים א’ לפחות
 • דרישת קדם בעברית- יע”ל 120 לפחות

לוח הזמנים?

12.08.2023 – תאריך אחרון להגשת מסמכים (כמפורט לעיל)
פרסום חומרי הכנה לבחינה (ההרשמה לבחינה תיסגר ב-16.08.2023).
24.08.2023 – מבחן התאמה

כללי

1. ציוני המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה מחליפים את תעודת הבגרות, לצורך קבלה ללימודים בפקולטה – וזאת באופן שיפורט להלן.

למידע על תכניות התואר הראשון במשפטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.

2. עם זאת, המכינה אינה פוטרת מעמידה בבחינה הפסיכומטרית.

3. קבלה במסלול זה הינה למסלול אופק.

4. זכאות למבחן התאמה ומעמד המתקבלים/ות לפקולטה:

 • מצטייני/ות מכינת תשפ”ב, בעלי/ות ממוצע ציונים 93 ומעלה (ללא בונוסים) זכאים לגשת למבחן ההתאמה.

לאחר תוצאות הבחינה, יוחלט אילו נבחנים/ות יתקבלו/תתקבלנה במישרין במעמד של סטודנטים/יות מן המניין ואילו נבחנים/ות יוכלו/תוכלנה להתקבל ללימודים במסלול אופק. שאר הנבחנים/ות לא יתקבלו ללימודים בפקולטה.

 • מועמדים/ות בעלי/ות ממוצע 95 ומעלה (עם בונוסים) יהיו רשאים/ות לגשת למבחן התאמה. הקבלה במסלול זה הינה רק למסלול אופק.
 • שימו לב: על הנבחנים/ות במבחן התאמה להיערך בהתאם ולעקוב אחר מועדי הבחינות המוצעים. כמו כן, עקב משבר הקורונה והשלכותיו ייתכנו שינויים במספר הבחינות שיוצעו או במועדי הבחינות, ובהתאם ייתכנו שינויים במועדים האחרונים להרשמה לבחינות ההתאמה. באחריות המועמדים/ות להתעדכן באתר הפקולטה בדבר המועדים הסופיים.
 • דרישות כלליות: בקיאות אנגלית ועברית

על המועמד/ת לעמוד בבחינות הבקיאות המפורטות להלן טרם הירשמם/ן לבחינת ההתאמה.

דרישת קדם באנגלית

כל מועמד/ת יידרש/תידרש לעמוד ברמת אנגלית מתקדמים א’ על-מנת להירשם ללימודים בפקולטה.

ישנן שתי דרכים לעמוד בדרישה זו:

 • קבלת ציון מעל 100 בפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.
 • עמידה ברמת אנגלית מתקדמים א’ במבחן אמי”ר/ם.

ההרשמה למבחן אמיר נעשית באמצעות המרכז הארצי לבחינות והערכה באתר www.nite.org.il. הרשמה למבחן אמיר”ם נעשית דרך היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה באתר זה.

דרישת קדם בעברית

 • מועמדים/ות ששפת אימם/ן אינה עברית יידרשו/תידרשנה, בנוסף על כך, להשיג ציון מינימלי של 120 במבחן יע”ל: הרשמה למבחן יע”ל נעשית באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה nite.org.il; הרשמה למבחני יעלנט נעשית דרך מחלקת הרשמה (מידע יתפרסם באתר יעלנט).
 • מועמדים/ות ששפת אימם/ן אינה עברית ואשר ייתקבלו/תתקבלנה ללימודים בפקולטה יידרשו/תידרשנה לעבור קורס קיץ מכין טרם תחילת לימודיהם/ן בפקולטה. לפרטים אודות הקורס, יש לפנות באימייל אל עו”ד פאתנה יוסף Fatinayoussef@gmail.com

מכינה מכל מוסד אחר המוכר ע”י מל”ג

איך פונים? אילו מסמכים יש להגיש?

על מועמדים/ות לשלוח את המסמכים הבאים לכתובת זו: llblaw@univ.haifa.ac.il:

 • גיליון ציונים מהמכינה בממוצע 95 ללא בונוסים
 • דרישת קדם באנגלית- רמת אנגלית מתקדמים א’ לפחות
 • דרישת קדם בעברית- יע”ל 120 לפחות

לוח הזמנים?

12.08.2023 – תאריך אחרון להגשת מסמכים (כמפורט לעיל)
פרסום חומרי הכנה לבחינה (ההרשמה לבחינה תיסגר ב-16.08.2023).
24.08.2023 – מבחן התאמה

כללי

1. ציוני המכינה ממוסד המוכר ע”י המל”ג מחליפים את תעודת הבגרות, לצורך קבלה ללימודים בפקולטה – וזאת באופן שיפורט להלן.

למידע על תכניות התואר הראשון במשפטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.

2. עם זאת, המכינה אינה פוטרת מעמידה בבחינה הפסיכומטרית.

3. קבלה במסלול זה הינה למסלול אופק.

4. זכאות למבחן התאמה ומעמד המתקבלים/ות לפקולטה:

 • מצטייני/ות מכינת תשפ”ב, בעלי/ות ממוצע ציונים 95 ומעלה (ללא בונוסים) זכאים לגשת למבחן ההתאמה.

לאחר תוצאות הבחינה, יוחלט אילו נבחנים/ות יתקבלו/תתקבלנה במישרין במעמד של סטודנטים/יות מן המניין ואילו נבחנים/ות יוכלו/תוכלנה להתקבל ללימודים במסלול אופק. שאר הנבחנים/ות לא יתקבלו ללימודים בפקולטה.

 • מועמדים/ות בעלי/ות ממוצע 95 ומעלה (עם בונוסים) יהיו רשאים/ות לגשת למבחן התאמה. הקבלה במסלול זה הינה רק למסלול אופק.
 • שימו לב: על הנבחנים/ות במבחן התאמה להיערך בהתאם ולעקוב אחר מועדי הבחינות המוצעים. כמו כן, עקב משבר הקורונה והשלכותיו ייתכנו שינויים במספר הבחינות שיוצעו או במועדי הבחינות, ובהתאם ייתכנו שינויים במועדים האחרונים להרשמה לבחינות ההתאמה. באחריות המועמדים/ות להתעדכן באתר הפקולטה בדבר המועדים הסופיים.
 • דרישות כלליות: בקיאות אנגלית ועברית

על המועמד/ת לעמוד בבחינות הבקיאות המפורטות להלן טרם הירשמם/ן לבחינת ההתאמה.

דרישת קדם באנגלית

כל מועמד/ת יידרש/תידרש לעמוד ברמת אנגלית מתקדמים א’ על-מנת להירשם ללימודים בפקולטה.

ישנן שתי דרכים לעמוד בדרישה זו:

 • קבלת ציון מעל 100 בפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.
 • עמידה ברמת אנגלית מתקדמים א’ במבחן אמי”ר/ם.

ההרשמה למבחן אמי”ר/ם נעשית באמצעות המרכז הארצי לבחינות והערכה באתר www.nite.org.il. הרשמה למבחן אמי”ר/ם נעשית דרך היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה באתר זה.

דרישת קדם בעברית

 • מועמדים/ות ששפת אימם/ן אינה עברית יידרשו/תידרשנה, בנוסף על כך, להשיג ציון מינימלי של 120 במבחן יע”ל: הרשמה למבחן יע”ל נעשית באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה nite.org.il; הרשמה למבחני יעלנט נעשית דרך מחלקת הרשמה (מידע יתפרסם באתר יעלנט).
 • מועמדים/ות ששפת אימם/ן אינה עברית ואשר ייתקבלו/תתקבלנה ללימודים בפקולטה יידרשו/תידרשנה לעבור קורס קיץ מכין טרם תחילת לימודיהם/ן בפקולטה. לפרטים אודות הקורס, יש לפנות באימייל אל עו”ד פאתנה יוסף Fatinayoussef@gmail.com

לייעוץ והכוונה השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם