תואר ראשון במשפטים ותואר שני בחוג אחר

הפקולטה למשפטים מציעה תכניות לימוד משולבות תואר ראשון במשפטים ותואר שני בחוג אחר, ולמצטיינים שילוב של תואר ראשון ושני.
לפרטים נוספים- משרד ההרשמה של הפקולטה: 04-8240007, llblaw@univ.haifa.ac.il