תואר ראשון במשפטים

הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה היא הפקולטה למשפטים הצעירה ביותר מבין הפקולטות האוניברסיטאיות והיא חלוצה בתחום החינוך והמחקר המשפטיים בישראל, מייסדת החינוך המשפטי הבינתחומי והמתקדמת ביותר בחינוך משפטי גלובלי. לפקולטה מסלולי לימוד מגוונים משולבים בתחומי לימוד אחרים ובשילוב תואר שני. אנו מזמינים אתם/ן לקרוא בקוביות המידע מטה לגבי המסלולים השונים שמציעה הפקולטה.

מסלולי תואר ראשון

תנאי קבלה

מועד אחרון להגשת מסמכים

01.08.2022
10.08.2022
01.08.2022

למידע נוסף

משרד ההרשמה של הפקולטה:
04-8240007
 llblaw@univ.haifa.ac.il