אפיק מעבר

קבלה במסלול זה הינה רק לשנה ב׳ בלימודי משפטים בפקולטה.

תנאי קבלה:

  1. מסיימי.ות שנה א’ בפקולטה למשפטים במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל שממוצע ציוניהם.ן מצוי בתחום 5% הגבוהים בשנתון בו למדו, או שממוצע ציוניהם.ן גבוה מ-92 בתום שנה א’ (בלבד).
  2. יע”ל 120 ומעלה לבעלי.ות שפת אם שאינה עברית ורמת אנגלית מתקדמים א’.
  3. בעלי.ות תעודת בגרות מלאה (יש להציגה בעת הרישום).

בחינת ההתאמה
מועמדים.ות העומדים.ות בתנאים אלה יחוייבו לעמוד בבחינת ההתאמה.
הבחינה תיערך ביום שלישי בתאריך  27.8.24

לאחר קבלת תוצאות בחינת ההתאמה תחליט ועדת הקבלה אלו מועמדים יתקבלו, וזאת בהסתמך על כלל הנתונים שבפניה.

דרישות:

  • גיליון ציונים עדכני (יש לציין על גיליון הציונים או במכתב הפנייה באילו קורסים המבחן התקיים מהבית ובאילו קורסים הוא התקיים בקמפוס).
  • קורות חיים.
  • דוגמת כתיבה מחקרית – כגון עבודת מחקר שנכתבה במהלך הלימודים. יש להעביר את דוגמת הכתיבה עם הציון שניתן עליה כולל הערות המרצה וללא תיקונים מצד הסטודנט.ית (בהיעדר הערות על גבי העבודה, יש לצרף פתרון ולכלול שאלת מחקר אם היא לא צוינה בגוף העבודה).
  • זכאות לתעודת בגרות.

את המסמכים יש לשלוח לדוא”ל llblaw@univ.haifa.ac.il

לוח הזמנים?
תאריך אחרון לשליחת המסמכים 10/8/2024.

למידע על תכניות התואר הראשון במשפטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.
לפרטים נוספים: מרכז ההרשמה של הפקולטה 04-8240007, llblaw@univ.haifa.ac.il