“אופק” ללא פסיכומטרי

מסלול אופק מאפשר קבלה ללימודי משפטים על סמך לימודים של מספר קורסי ליבה הנלמדים בשנה א’ בפקולטה למשפטים. בסופו של סמסטר א’, שבו נלמדים קורסי הליבה, ייקבע מעמדם.ן של תלמידי.ות אופק – בהתאם לפירוט להלן. במהלך לימודיהם.ן בסמסטר א׳ יוגדר מעמדם.ן של תלמידים.ות במסלול זה כ”שומעים.ות חופשיים.ות”.

מועמדים.ות העומדים.ות באחד או יותר מהתנאים הבאים יהיו רשאים.ות לגשת למבחן התאמה למסלול אופק:

 • בעלי.ות נתוני סכם של מעל 600
  הסכם הינו שקלול ממוצע בגרות וציון פסיכומטרי לחישוב הסכם.
 • בעלי.ות ציון פסיכומטרי מעל 660 וזכאות לתעודת בגרות.
 • בעלי.ות ממוצע ציוני בגרות של 95 ומעלה (כולל בונוסים, גם אם אין להם.ן ציון במבחן פסיכומטרי).
 • מועמדים.ות שסיימו לימודים אקדמיים, והישגיהם.ן מדורגים בשליש הראשון של המחזור בו למדו (נדרש להביא אישור דירוג מהמוסד האקדמי בו למדו).
 1. דרישות:

בחינת ההתאמה
הפקולטה למשפטים מציעה תנאי קבלה ייחודיים:
לצד הקבלה על בסיס סכם, פיתחנו מסלולים ייחודיים וחלופיים לזיהוי מועמדים ומועמדות מצוינים.ות ללימודי משפטים. הכלי המרכזי עליו אנו מסתמכים בקבלה חלופית הוא בחינת התאמה.
בחינת ההתאמה בוחנת מיומנויות החשובות ללימודי משפטים ומעניקה למועמדים.ות, אשר קרובים.ות לסף הקבלה הרשמי, הזדמנות להוכיח את התאמתם.ן ללימודים בפקולטה. ציון בחינת ההתאמה ישוקלל יחד עם שאר נתוני הקבלה של המועמדים.ות.

להרשמה לבחינת התאמה – יש להירשם ולהגיש מועמדות לתואר ראשון במשפטים. לאחר קליטת הנתונים ובדיקת התאמתך, יישלח במייל קישור להרשמה למבחן התאמה.
לשאלות נוספות ניתן לפנות במייל למרכז ההרשמה llblaw@univ.haifa.ac.il

מועדי בחינות ההתאמה לפקולטה למשפטים ייערכו בשעה 8:00 במועדים הבאים:

 • יום שלישי בתאריך 9.4.24
 • יום חמישי בתאריך 27.6.24
 • יום שלישי בתאריך 27.8.24

מרכיבי הבחינה:
חלק ראשון ושני – בחינה על בסיס הרצאה בכיתה
ביום הבחינה יערכו שני שיעורים בנושא משפטי. בסיום כל אחד מהם יתקיים מבחן. חלק זה אינו דורש כל ידע מוקדם, ואין צורך להתכונן אליו מראש. המועמדים.ות יהיו רשאים.ות לסכם לעצמם את החומרים שילמדו במהלך השיעורים ולהשתמש בסיכומיהם.ן במהלך חלק זה של הבחינה.
חלק שלישי – בחינה על חומרי קריאה

כשבוע לפני מועד הבחינה, יקבלו המועמדים.ות חומר שאותו יתבקשו לקרוא מראש. הבחינה תעסוק בניתוח ויישום של חומרים אלו. חלק זה של הבחינה יעשה בחומר פתוח – המועמדים.ות יהיו רשאים.ות לעיין במהלך הבחינה בסיכומים שיכינו מראש. אין צורך לקרוא חומרים נוספים מעבר לאלו שישלחו למועמדים.ות.
בהתבסס על נתוני המועמדים.ות ועל פי תוצאות הבחינה, יוחלט מי יוכל להתקבל במישרין במעמד של סטודנט.ית מן המניין, ומי יוכל להתקבל ללימודים במסלול אופק. שאר הנבחנים.ות לא יתקבלו ללימודים בפקולטה.

שימו לב:

 • כל חלקי הבחינה הינם חובה ויתקיימו באותו יום.
 • לא ניתן לגשת לבחינת התאמה יותר מפעם אחת באותה שנה. ניתן להיבחן בבחינת התאמה מקסימום
 • פעמיים במשך 5 שנים.
 • בחינת ההתאמה אינה מיועדת למי שלמד.ה או לומד.ת משפטים במסגרת אקדמית כלשהי.
 • תוצאות מבחן ההתאמה יפורסמו לאחר כשלושה שבועות מיום הבחינה. תוצאות הבחינות אינן
 • מועברות למועמדים.ות, לא מתפרסם פתרון בחינה ואין אפשרות ערעור על תוצאותיהן.
 1. דרישת קדם באנגלית

המועמדים.ות נדרשים.ות לעמוד ברמת אנגלית מתקדמים א’.
*הרשמה למבחני אמי”ר נעשית באמצעות המרכז הארצי לבחינות והערכה באתר www.nite.org.il.
*הרשמה למבחן אמיר”ם נעשית דרך היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה באתר.

 1. דרישת קדם בעברית לבעלי.ות שפת אם שאינה עברית
  יש להשיג ציון של 120 ומעלה במבחן יע”ל. הרשמה באמצעות המרכז הארצי לבחינות והערכה, באתר nite.org.il; הרשמה למבחני יעלנט נעשית דרך מחלקת הרשמה (מידע יתפרסם ב-אתר יעלנט).
  *המתקבלים.ות ידרשו להשתתף בקורס קיץ מכין טרם תחילת לימודיהם.ן בפקולטה.

להלן תאור קצר של הקורס והרציונאל העומד בבסיסו:

סמסטר א’ – מהלך הלימודים
המועמדים.ות שיתקבלו למסלול ילמדו כתלמידי.ות אופק בסמסטר א’ בפקולטה. לימודים אלו יכללו לפחות את ארבעת קורסי הליבה: מקורות המשפט, מיומנויות המשפט, משפט פלילי ומשפט חוקתי. המועמדים.ות יהיו רשאים.ות ללמוד קורסי חובה נוספים, בנוסף לקורסי הליבה, המיועדים לסמסטר א’ של שנה א’. המועמדים.ות יהיו מחויבים.ות בכל החובות האקדמיות של הקורסים אליהם נרשמו.

סוף סמסטר א’ – צומת הכרעה
בתום סמסטר א׳ יקבע ‘ציון אופק’ שהוא ממוצע משוקלל של הציונים בקורסים: משפט פלילי (6 נ”ז), משפט חוקתי (4 נ”ז) ובציון ההשתתפות בקורס מקורות (2 נ”ז).

 1. תלמידי.ות אופק ש’ציון אופק’ שלהם.ן יעמוד על 82 ומעלה – יירשמו כתלמידים.ות מן המניין בפקולטה למשפטים החל מסמסטר ב’.
 1. תלמידי.ות אופק ש’ציון אופק’ שלהם.ן יעמוד על 78-81– יורשו להאריך את הלימודים במסגרת מסלול אופק לסמסטר נוסף, שבמסגרתו יהיו חייבים.ות ללמוד את קורסי הליבה של סמסטר ב’ (חוזים, מנהלי ותורת המשפט). בתום סמסטר ב’ ייבחן הממוצע המשוקלל של כלהקורסים במשפטים שנלמדו במהלך שנה א’ וכל מי שישיג ממוצע של 82 ומעלה י.תתקבל לפקולטה כתלמיד.ה מן המניין.
 2. שאר התלמידים.ות, לא יוכלו להמשיך לימודיהם.ן בפקולטה למשפטים, אך ציוני הקורסים יוכלו להיות תקפים במוסדות אחרים או בחוגים אחרים באוניברסיטה, לפי הכללים של אותם מוסדות וחוגים.
 3. תלמידי.ות אופק שלא יעמדו בתנאי המסלול ויהיו מעוניינים.ות בכך, יוכלו להשתתף בקורסי סמסטר ב’ של שנה א’ במעמד “שומע חופשי” אך לא יהיו זכאים.ות להמשיך את לימודי המשפטים בפקולטה. שכר הלימוד עבור קורסים אלו יקבע ע”י מדור שכר לימוד.

שימו לב: ניתן ללמוד במסגרת מסלול אופק פעם אחת בלבד.

 • *תלמידי.ות אופק יהיו רשומים.ות לקורסים במעמד “שומע חופשי” עד לקבלתם.ן כתלמידים.ות מן המניין. לאחר סיום סמסטר א’/שנה א’ בהצלחה, ישונה למעמד מן המניין בפקולטה למשפטים, והקורסים שנלמדו במסלול אופק יחשבו כקורסים שנלמדו בפקולטה לכל דבר ועניין.

למידע על תכניות התואר הראשון במשפטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.
לפרטים נוספים: מרכז ההרשמה של הפקולטה 04-8240007, llblaw@univ.haifa.ac.il