תואר קודם

מסלול זה מיועד למועמדים.ות שהשלימו בהצלחה רבה לימודים בתארים קודמים.
מסלול זה מאפשר קבלה כסטודנטים.ות מן המניין או כתלמידי.ות במסלול אופק בפקולטה למשפטים.

  • בעלי.ות תואר ראשון בהצטיינות או קרוב להצטיינות (85 ומעלה) שנמנים.ות עם 10% העליונים בכיתה בה למדו בלימודי התואר הראשון.
    נתוני סכם של מעל 600. הסכם הינו שקלול ממוצע בגרות וציון פסיכומטרי – לחישוב הסכם.
  • בעלי.ות תואר שני בהצטיינות או קרוב להצטיינות (ממוצע ציונים: 85 ומעלה).

דרישות:

  • גיליון ציונים ואישור על דירוג ב-10% עליונים של הכיתה בה למדו בתואר הראשון.
  • גיליון קורות חיים.
  • מכתב המלצה ממעסיק או ממקור אקדמי.
  • עמידה במבחן התאמה.
  • ראיון אישי – יקבע על-פי דרישת ועדת הקבלה.

הצהרת רצינות: המועמדים.ות ידרשו לחתום על “הצהרת רצינות בלימודים” כתנאי קבלה לפקולטה.
את המסמכים יש לשלוח לדוא”ל llblaw@univ.haifa.ac.il

למידע על תכניות התואר הראשון במשפטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.
לפרטים נוספים: מרכז ההרשמה של הפקולטה 04-8240007, llblaw@univ.haifa.ac.il