מועמדים.ות לעתודה האקדמית נבחרים.ות מבין תלמידי.ות כיתות י״ב בבתי־הספר, לפי צורכי צה״ל ועל סמך קריטריונים שנקבעים על-ידו. אישור מועמדות לעתודה האקדמית מטעם צה״ל אינו מבטיח קבלה ללימודים בפקולטה ועמידה בתנאי הקבלה ללימודים באוניברסיטה אינה מחייבת את צה״ל. עם קבלת המועמד.ת ללימודים בפקולטה, ייקבעו רשויות הצבא האם יוכלו להתחיל לימודיהם.ן בפקולטה למשפטים.

על המועמדים.ות לעמוד הן בתנאי הקבלה הרגילים לפקולטה והן בתנאי העתודה של צה”ל.

מכינה באוניברסיטת חיפה
מסיימי מכינה באוניברסיטת חיפה נדרשים.ות לשלוח את המסמכים הבאים:
*גיליון ציונים מהמכינה בממוצע ציונים 88, ללא בונוסים או גיליון ציונים בממוצע 90 כולל בונוסים.
*דרישת קדם באנגלית- רמת אנגלית מתקדמים א’ לפחות.
*דרישת קדם בעברית- יע”ל 120 לפחות.

את המסמכים יש לשלוח לדוא”ל: llblaw@univ.haifa.ac.il

שימו לב:
*ציוני המכינה באוניברסיטת חיפה מחליפים את תעודת הבגרות, לצורך קבלה ללימודים בפקולטה.
*העומדים.ות בתנאים אלה, יהיו זכאים.ות לגשת לבחינת התאמה. לאחר תוצאות הבחינה, יוחלט מי יתקבל במעמד מן המניין ומי למסלול אופק. שאר הנבחנים.ות לא יתקבלו ללימודים בפקולטה.
*מסיימי.ות מכינת אוניברסיטת חיפה בממוצע 90 ומעלה (כולל בונוסים) יוכלו לגשת לבחינת התאמה ולהתקבל למסלול אופק.

דרישות כלליות:

 1. דרישת קדם באנגלית
  מועמדים.ות נדרשים.ות לעמוד ברמת אנגלית מתקדמים א’.
  *הרשמה למבחני אמי”ר נעשית באמצעות המרכז הארצי לבחינות והערכה באתר www.nite.org.il.
  *הרשמה למבחן אמיר”ם נעשית דרך היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה באתר.
 1. דרישת קדם בעברית לבעלי.ות שפת אם שאינה עברית
  יש להשיג ציון של 120 ומעלה במבחן יע”ל. הרשמה באמצעות המרכז הארצי לבחינות והערכה, באתר nite.org.il; הרשמה למבחני יעלנט נעשית דרך מחלקת הרשמה (מידע יתפרסם ב-אתר יעלנט).
  *המתקבלים.ות ידרשו להשתתף בקורס קיץ מכין טרם תחילת לימודיהם.ן בפקולטה.
  להלן תאור קצר של הקורס והרציונאל העומד בבסיסו.

לוח הזמנים?
תאריך אחרון לשליחת המסמכים 10/8/2024.
מועד בחינת התאמה – 27/8/2024.

למידע על תכניות התואר הראשון במשפטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.
לפרטים נוספים: מרכז ההרשמה של הפקולטה 04-8240007, llblaw@univ.haifa.ac.il