דין ודברים

דין ודברים

כתב העת המשפטי המתמקד ביחסי גומלין בין המשפט לבין תחומי ידע אחרים ובפרט מדעי הרוח ומדעי החברה

אודות

לפני הכל

כתב-העת כתב עת משפטי בין-תחומי המתמקד בזיקות המגוונות שבין המשפט לתחומים שונים, ובוחן את יחסי הגומלין המורכבים בין המשפט לבין מדעים אחרים כגון מדעי הרוח ומדעי החברה. המאמרים המתפרסמים בכתב העת עוברים בקרה פנימית וביקורת עמיתים חיצונית ונערכים בסיוע סטודנטים של הפקולטה למשפטים.

כתב העת מפרסם חוברות כלליות שבהן מאמרים העוסקים בסוגיות שונות הנוגעות למשפט, וכן “חוברות נושא” המוקדשות לתמות ספציפיות: משפט וגאוגרפיה (כרך ב(1)), קניין רוחני והגבלים עסקיים (כרך ב(2)), משפט ומדעי הרוח (כרך ג(1)), ו”מתודולוגיות ופרספקטיבות במחקר המשפטי” (כרך ד(1)), מדיניות מס ומימון ציבורי (כרך יג).

כתב-העת נוהג לבצע מחקר משפטי על אודות שופטים הפורשים מבית המשפט העליון ולקיים עימם ראיונות עומק ארוכים בנושא כתיבתם המשפטית.

חברי המערכת

חברי המערכת – כרך טז2

עורך ראשי פרופ’ רונן פרי

סגן עורך בתשפ”א: קובי יוגב
סגנית עורך אדמיניסטרטיבית בתשפ”ב: נטע טאובר
סגני עורך בתשפ”ב: יעל פייביש, נתנאל שלמה
סגנית עורך בתשפ”ג: אוראל שלו, דימה סבאח
חברות וחברי המערכת:
מרי איוב, הדר גלבוע, אבישג יונה, שלום כחלון, עידן לוי, עידן פנר, רוני אוחנה, אמיתי וגנר, יצחק כהן, יעל לוי, רונזה סויטאת, שירה פלישון, דני שפיר

עריכה לשונית יהודית ידלין