דין ודברים

דין ודברים

כתב העת המשפטי המתמקד ביחסי גומלין בין המשפט לבין תחומי ידע אחרים ובפרט מדעי הרוח ומדעי החברה

ספר שלו

“עיונים בתורת החוזה”

“עיונים בתורת החוזה” הוא ספר ​עיון הבנוי מקובץ מאמרים העוסקים בדין ובתיאוריה של דיני החוזים, אשר נערך לכבודה של פרופ’ גבריאלה שלו.
הספר עתיד להיות במה אקדמית שבה יוכל המעיין לגלות מגוון רחב ועשיר של נקודות מבט הן על דיני החוזים עצמם, הן על יחסי הגומלין בין ענף החוזים לבין תחומים אחרים הנושקים לו, והן על היסודות הרעיוניים והתיאורטיים שמהם יונקים דיני החוזים.
עם כותבי הספר נמנים בכירי אנשי האקדמיה המשפטית בארץ והחוקרים המובילים ביותר בתחום החוזים והמשפט הפרטי, כמו-גם שופטי בית המשפט העליון בעבר ובהווה.

הספר נערך מקצועית, בהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר המקובלים בכתבי העת המובילים בישראל, על-ידי “דין ודברים”,
כתב העת הכללי של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, ויוּצא לאור בכריכה קשה בסיועה של הוצאת “נבו”.

​ הכותבים והמאמרים:*

1​​​​​​​. אהרן ברק, יהודה אדר, אפי צמח​ (בהשתתפות יובל שני) – דברי הקדמה.

2. אהרן ברק – “דיני חוזים וזכויות חוקתיות”.

3. איל זמיר – “טעות בכדאיות העסקה: שווי האובייקט, התפתחויות עתידיות,  נטילת סיכון ורשלנות הטועה”.

4.  איל זמיר ודורון טייכמן – “ניתוח התנהגותי של דיני חוזים”.

5.  אליעזר ריבלין – “על כוונת הצדדים, כוונת המחוקק וכוונת הפרשן”.

6.  אסתר חיות – “אכיפה בלתי צודקת בנסיבות העניין”.

7.  אריאל פורת – “אנטי ביטוח”.

8.  בנימין פורת – “חוזה לרעת אדם שלישי: פיתוח מודל בהשראת המשפט העברי”.

9.  ברכיהו ליפשיץ – “מהותו ומקומו של החוזה במשפט העברי”.

10. דניאל פרידמן – “היבטים כלכליים בפיצויים ובאכיפה – השוואה”.

11. דפנה ברק-ארז – “סעדים כספיים במכרזים ציבוריים”.

12. הילה קרן – “הילכו חופש וצדק יחדיו”.

13. יהודה אדר – “מסוימות וגמירת דעת – התלכנה שתיים בנפרד?”.

14. יונתן יובל – “אתיקת שיח כבסיס הנורמטיבי לחובת תום הלב במשא-ומתן”.

15. יצחק זמיר – “דיני חוזים מנהליים”.

16. יצחק עמית – “סוגיות בפיצוי מוסכם”.

17. מנחם מאוטנר – “זיכרון דברים למכירת זכויות במקרקעין: על הצורך בחשיבה חדשה”.

18. משה גלברד – “תניות בוררות בחוזים אחידים”.

19. נילי כהן – “הסכמה וחוזה”.

20. עופר גרוסקופף – “תכלית דיני פרשנות חוזה”.

21. שחר ליפשיץ ואלעד פינקלשטיין – “חוזה ויחסים – המקרה של שינוי חוזה בהתנהגות”.​

​​​ * רשימה משוערת. ייתכנו שינויים במאמרים המצוינים כאן. נוסף על כך, לרשימה זאת עשויים להצטרף מאמרים נוספים שהוגשו דרך הקול-הקורא, בתום הליך השיפוט בעניינם.

​עורכים:

ד”ר יהודה אדר, מרצה בכיר, אוניברסיטת חיפה

נשיא בית המשפט העליון (בדימוס), פרופסור אהרן ברק, המרכז הבינתחומי הרצליה

ד”ר אפי צמח​, האוניברסיטה העברית בירושלים

יצירת קשר בנוגע לספר
ד”ר אפי צמח​ efi.zemach@mail.huji.ac.il