דין ודברים

דין ודברים

כתב העת המשפטי המתמקד ביחסי גומלין בין המשפט לבין תחומי ידע אחרים ובפרט מדעי הרוח ומדעי החברה

הגשת כתבי יד

בקובץ המצורף​ נמצאים הנחיות ההגשה.

כמו כן, ראו נא את כללי ​האזכור האחיד.

כתובת המייל המעודכנת של מערכת “דין ודברים” עבור הגשת כתבי יד: haifalawreview@law.haifa.ac.il