חזון – הפורום למשפט, מגדר ומדיניות חברתית

אודות הפורום

הפורום למשפט מגדר ומדיניות חברתית הוקם בשנת 2014 במטרה לסייע בגיבוש מדיניות משפטית ראויה בנושאים של אי שוויון מגדרי בישראל. הפורום משמש כבימה האקדמית המרכזית והראשונה מסוגה בישראל לקידום המחקר, ההוראה ועיצוב מדיניות ציבורית בנושאים של אי שוויון מגדרי בישראל.

את המרכז מנהלות בשיתוף פרופ’ נויה רימלט ופרופ’ שולמית אלמוג, שתיהן פרופ’ מרצות בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה ועוסקות בין השאר, ביחס בין פמיניזם ומשפט במספר זוויות שונות.

הפורום מוביל עשייה חברתית משמעותית בנושאי מפתח בשווין המגדרי בישראל, לרבות בנושא הוועדות להפסקת הריון, החוק להפללת הלקוח, קידום זכויות של נערות וילדות ונושאים רבים נוספים

מטרותינו

המשפט והחברה אינן שתי ספרות נפרדות. המשפט והחברה מחוברים זה לזו, מכוננים זו את זה. מתוך ההבנה הזו הפורום למגדר, משפט ומדיניות חברתית מבקש לחבר בין העבודה האקדמית המשפטית המשמעותית שנעשית בישראל לבין השיח מול מקבלי ומקבלות ההחלטות, ולהניע רפורמות שיובילו לקידום השוויון המגדרי בישראל.

הפורום שם לו למטרה להוביל גיבושו של סדר יום מגדרי מפורט באמצעות ארבעה אפיקי פעילות מרכזיים:

(א) מחקר רב-תחומי עם דגש מיוחד על ניתוח מגדרי של המשפט.
(ב) הוראה והכשרה של קובעי וקובעות מדיניות, משפטניות ומשפטנים.
(ג) עיצוב מדיניות ציבורית.
(ד) ייזום ומתן אכסנייה לפרויקטים שבמרכזם החיבור בין תיאוריה לעשייה פמיניסטית.