מחקר והוראה – הפורום למשפט, מגדר ומדיניות חברתית

קול קורא למחקרים מקוריים בנושא הוגנות מגדרית באקדמיה

משמעות המונח הוגנות מגדרית” (Gender Equity) בהקשר תעסוקתי היא ייזום של מהלכים רצופים שמטרתם לקדם שוויון מגדרי בין גברים ונשים בשוק התעסוקה, וזאת לנוכח אי-שוויון מגדרי הרווח בכל תחומי החיים. באקדמיה אחוז הנשים בעמדות מפתח, בראשות מוסדות, במעגלים המצומצמים של קבלת ההחלטות ובתפקידים מתקדמים במחקר ובהוראה עדיין נמוך באופן משמעותי ביחס לגברים. גם אחוז הנשים שהגיעו לדרגה האקדמית הגבוהה ביותר – פרופסור מן המניין – נמוך משמעותית ממספר הגברים. בנוסף, טענה רווחת היא כי השיח האקדמי הרווח מכיל עדיין פרקטיקות מדירות גלויות וסמויות כנגד נשים.

הפורום למשפט, מגדר ומדיניות חברתית בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה מזמין חוקרות וחוקרים צעירים.ות מתחומי משפטים, מדעי החברה והרוח ומתחומים אחרים להגיש הצעות למחקרים מקוריים שיערכו במגוון דיסיפלינות ומתודולוגיות ויעסקו בהוגנות מגדרית באקדמיה.

המחקרים עשויים לעסוק, בין היתר, בנושאים הבאים
– עתיד השוויון בין המינים: מודל הצינור מול מודל תקרת הזכוכית
– חסמים יחודיים המעכבים יישום תוכניות לשוויון מגדרי באקדמיה
– אסטרטגיות שפותחו ברחבי העולם לעידוד שוויון מגדרי באקדמיה
– תת יצוג של נשים ב- STEM באקדמיה
-הטיה מגדרית בתהליכי קידום
– שוויון מגדרי וגיוון מגדרי: יעדים מתחרים או משלימים?
– יוזמות לעיצוב סביבת עבודה תומכת מגדר ומשפחה
– ניטור ככלי מרכזי לקידום שוויון מגדרי
-העדפות מגדריות בגיל צעיר כמשפיעות על בחירת תחומי הלימוד באוניברסיטה
– פרקטיקות מדירות באקדמיה
– השתקפות של היבטים מגדריים בנורמות נייטרליות לכאורה באקדמיה
– היבטים של צדק חברתי ושל מודלים עסקיים-כלכליים בעיצוב מדיניות של שוויון מגדרי
– השפעות של תמריצים כלכליים ומוסדיים על עידוד שוויון מגדרי באקדמיה
– השלכות של שילוב נקודות מבט מגדריות בתכני מחקר ובשיטות מחקר
– שוויון מגדרי באקדמיה מפרספקטיבה היסטורית
– ניתוח שוויון מגדרי מנקודת מבט של חקר תרבות ארגונית
– ניהול שוויון מגדרי בארגונים אקדמיים

על המחקרים להיות רלוונטיים לאקדמיה הישראלית ולכלול המלצות מדיניות קונקרטיות. המטרה היא בעיקר לעודד גיבוש ידע חדש ורלוונטי לצורך הוגנות מגדרית באקדמיה בישראל.

גובה המענקים: עד 6,000 ש”ח. 
את סכום המענק ניתן יהיה לנצל לפעילויות מחקריות אופייניות כגון העסקת עוזרי/ות מחקר, תרגום, עריכה, הפצת שאלונים, תמלול, ייעוץ סטטיסטי וכדומה.
תקופת המענק: (יולי 2022- ספטמבר 2023)
אופן הגשת הבקשה: למייל – genderlawcenter@gmail.com
מועד אחרון להגשת הבקשה: 22.6.2022

על הבקשה לכלול את המרכיבים הבאים:
– תיאור נושא המחקר, מטרת המחקר, שיטות הביצוע והתרומה המחקרית המצופה (עד 3 עמ’)
– לוח זמנים משוער והערכה תקציבית
– קורות חיים ורשימת פרסומים

לשאלות ניתן לפנות לפורום באמצעות כתובת המייל המצוינת לעיל.

מקבלי/ות המענקים יתחייבו להשתתף בשולחן עגול או בכנס שיערוך הפורום ולהציג את ממצאי המחקר; יציינו את שם הפורום בכל פרסום שינבע מהמחקר הממומן; יאפשרו לפורום לפרסם את עיקרי המחקר באתר הפורום.
פרטים  נוספים ימסרו בהמשך לפי הצורך.

ביבליוגרפיה ראשונית:
גל אמיר ושולמית אלמוג “הוגנות מגדרית באוניברסיטת חיפה – נייר עמדה” (אוגוסט-2021) המערך לקידום הוגנות מגדרית אוניברסיטת חיפה (אתר) בקישור: https://katzr.net/1dcc5c
נילי תלמי “אי שוויון מגדרי באקדמיה בכלל ובמקצועות המדע והטכנולוגיה בפרט: נראות, סיבות, פתרונות ו’מה הלאה'” דו”ח הוועדה האקדמית של המועצה לקידום נשים במדע (משרד המדע והטכנולוגיה, 2018).

Sara Diogo, Carina Jordao, Teresa Carvalho, Hana Himi, Maya Ashkenazi, Veronika Meskova and Zelia Breda, A Comparative Approach on the Relevance of National Gender Equality Legal Frameworks in Israel, Portugal, and Slovakia to Improve Equality at the Institutional Level, 22 Journal of International Women’s Studies 84 (2021). Available at: https://vc.bridgew.edu/jiws/vol22/iss5/6
Sandra Laursen and Ann E. Austin, Building Gender Equity in the Academy (2020)
Negin R. Toosi, Zhaleh Semnani-Azad, When Shen, Shira Mor and Emily T. Amanatullah, How culture and race shape gender dynamics in negotiation, in Research Handbook on Gender and Negotiation 260 (Mara Olekalns and Jessica A. Kennedy eds., 2020)
Kathrin Zippel, Myra Marx Ferree and Karin Zimmermann, Gender equality in German universities: vernacularising the battle for the best brains, 28 Gender and Education 867 (2016). Available at: https://katzr.net/617d28

קידום מחקר המקדם שוויון מגדרי בשוק העבודה

הפורום שם לו למטרה לקדם מחקר אקדמי העוסק בזוויות שונות של שוויון מגדרי.
במהלך שנת 2021 חילק הפורום מענקים להצעות מחקר אקדמיות אשר כוללות המלצות מדיניות קונקרטיות לקידום שוויון מגדרי בשוק העבודה הישראלי.

החוקרים והחוקרות שהצעתם זכתה במענק מטעם הפורום הם.ן:

פרופ’ אורלי בנימין וד”ר טל מלר על הצעתן בנושא “ממדי שוויון מגדרי בהשתלבות שוטרות ערביות-פלסטיניות במשטרת ישראל”.

אביטל כהן-ברנר על הצעתה בנושא “המאפיינים של פסיקה וכתיבה הלכתית הנכתבת על ידי נשים בדור הראשון של כניסת נשים לשדה ההלכה”.

רותם כחלון על הצעתה בנושא “מענה על שאלה בלתי הולמת בראיון עבודה- השלכות בין אישיות, כלכליות וחברתיות”.

דנה עוז על הצעתה בנושא “הטרדה מינית כלפי צוותי עובדות ועובדים בידי זקנים השוהים במסגרות לטיפול מושך: בחינת היבטים תרבותיים, אישיותיים, התנהגותיים וארגוניים”.

ד”ר אורי שי על הצעתו בנושא “כיצד העלאת גיל הפרישה בישראל השפיעה על הפערים בתעסוקה ובתחלואה בין גברים לנשים”.

בחודש נובמבר 2022 יערך מפגש להצגת המחקרים הזוכים.

"השמיעי קולך" - קול קורא לאיסוף עדויות נשים מהוועדות להפסקת הריון

 

בחודש אוגוסט 2021 יצא הפורום בקול קורא לאיסוף חוויותיהן של נשים שנאלצו לעמוד מול וועדה להפסקת הריון על מנת לבצע הליך הפסקת הריון. איסוף העדויות עדיין בעיצומו, אך עד כה נאספו עשרות סיפורים אשר שופכים אור על אספקטים שונים של התנהלות הוועדות, החל מהיבטים פרוצדורליים וכלה ביחס הצוותים הרפואיים וחוויות רגשיות של נשים.

מטרת המיזם היא איסוף מידע וחתירה להבנה מעמיקה של האופן שבו מתנהל התהליך להפסקת ההיריון בישראל. בכוונתנו להניע שינוי מדיניות ולחתור לקידום זכותה של כל אישה בישראל להליך נגיש ומכבד של הפסקת הריון.

נשים שמעוניינות לשתף אותנו בחוויותיהן מהוועדות להפסקת הריון, מוזמנות לכתוב לנו למייל: genderlawcenter@gmail.com

פרויקט מחקר אירופאי לקידום קולותיהן של חוקרות צעירות במוקדי קבלת החלטות באקדמיה

נציגות הפורום למשפט מגדר ומדיניות חברתית לוקחות חלק בפרויקט מחקר אירופאי Making Young Researchers’ Voices Heard for Gender Equality. מטרת הפרויקט קידום השתתפותן והשמעת קולן של חוקרות צעירות במוקדי קבלת ההחלטות במוסדות אקדמיים ובארגונים אחרים.

הפרויקט כולל עיסוק בנושאים כגון מנהיגות וקבלת החלטות, מגדר כתחום מחקר, הטרדה מינית, אלימות מגדרית ותרבות ארגונית, פיתוח קריירה וניידות תעסוקתית ועוד.

במפגש ראשון שהתקיים במרץ 2022 השתתפו פרופ’ שולמית אלמוג – מנהלת משותפת של הפורום למשפט מגדר ומדיניות חברתית ושלומית פלדמן- רכזת אקדמית של הפורום, כחלק מקבוצת עבודה המתמקדת בנושא שיתוף חוקרות צעירות בקבלת החלטות מוסדיות-אקדמיות. במהלך המפגש נערך דיון מעניין עם נציגות ממוסדות אקדמיים וארגונים אחרים לגבי הנוהגים הקיימים לשיתוף חוקרות בתחילת דרכן במוקדי קבלת ההחלטות, ובין השאר עלו הסוגיות הללו:

  • הוזכר כי מקובל לראות יצוג דומיננטי של גברים במוקדי קבלת החלטות וכי גם כאשר חוקרות בראשית דרכן זוכות ליצוג פורמלי, לעיתים קולן אינו זוכה להתייחסות בפועל. הרבה תלוי בזהות האיש.ה העומד.ת בראש הארגון או המחלקה הרלוונטית ובמחוייבות האמיתית שלו/שלה לנושא.
  • בעיה שהועלתה על ידי כמה משתתפות היא חוזי העסקה הקצרים, שלא ניתן לבסס על פיהם ציפיה ליציבות תעסוקתית או תוכניות ארוכות טווח. מדובר במצב דברים הפוגע באופן יחודי בחוקרות בתחילת דרכן.
  • עוד צוין כי מחוייבויות הוריות משפיעות באופן שונה על נשות הסגל או על תלמידות המחקר מאשר על עמיתיהן הגברים. אחת המשתתפות סיפרה כי כאשר נאלצה לעבור ללמד בזום בתקופת הקורונה, מצאה עצמה גם מטופלת בילדים קטנים בעת שהיא מלמדת וגם נאלצת להתנצל על כך בפני הסטודנטים.ות. היא מסרה כי ספק בעיניה אם עמיתיה הגברים נדרשו לאותו תמרון ואף להתנצלות בגינו.
  • לדברי אחת המשתתפות המדריכה מספר תלמידות מחקר, קולותיהן בבקשות למימון מחקריהן לא נשמעו ולעיתים אף זוכים ליחס שאינו מעודד ומקדם די הצורך.

במפגש נוסף שנערך בחודש אפריל 2022, בו השתתפה פרופ’ שולמית אלמוג ביחד עם הנציגות הבכירות הנוספות של הקוסט, עמדו על סדר היום הצעות כגון: קידום מנהיגות חזקה ומחוייבת לנושא בכל הרמות של מוסדות ההשכלה הגבוהה;  הקצאת תקציבים; מנטורינג; הכרה בחשיבות השילוב ברשתות הבלתי פורמליות; שילוב של תוכניות שוויון מגדרי במבנים של קבלת החלטות; מודעות לכך שהשתתפות שוויונית אינה באה לידי ביטוי רק בקיומו של יצוג פורמלי אלא גם בהענקת כוח ממשי ועוד. במפגש נדונו גם מטרות הפרוייקט וצעדיו העתידיים לקראת המפגש הבא שיערך בוילנה בחודש יוני 2022 ולקראת סאמר סקול שיפתח לקבוצות העבודה של הקוסט בקראקוב.

פרטים אלה ונוספים תוכלו למצוא באתר הפרוייקט בקישור: https://gendervoices.eu/