מחקר והוראה – הפורום למשפט, מגדר ומדיניות חברתית

פרויקט בינלאומי למחקר בתחום ההוגנות המגדרית בשיתוף עם אוניברסיטת ליל (צרפת)

 

הפורום למשפט מגדר ומדיניות חברתית יוצא בפרויקט בינלאומי למחקר בתחום ההוגנות המגדרית  שנערך בשיתוף עם מערך ההוגנות המגדרית באוניברסיטת חיפה ועם אונ’ ליל בצרפת.

במסגרת הפרויקט יערכו שני מפגשים בינלאומיים בנושאים של שוויון מגדרי:
המפגש הראשון יתקיים באוניברסיטת חיפה ביום 9 בינואר 2023 והמפגש השני יערך בין התאריכים 6-3 ביולי 2023 באוניברסיטת ליל בצרפת.

פרטים נוספים על הפרויקט וקישור להגשת הצעות להשתתפות בפרויקט, ראו כאן.

 

קול קורא למחקרים מקוריים בנושא הוגנות מגדרית באקדמיה

משמעות המונח הוגנות מגדרית” (Gender Equity) בהקשר תעסוקתי היא ייזום של מהלכים רצופים שמטרתם לקדם שוויון מגדרי בין גברים ונשים בשוק התעסוקה, וזאת לנוכח אי-שוויון מגדרי הרווח בכל תחומי החיים. באקדמיה אחוז הנשים בעמדות מפתח, בראשות מוסדות, במעגלים המצומצמים של קבלת ההחלטות ובתפקידים מתקדמים במחקר ובהוראה עדיין נמוך באופן משמעותי ביחס לגברים. גם אחוז הנשים שהגיעו לדרגה האקדמית הגבוהה ביותר – פרופסור מן המניין – נמוך משמעותית ממספר הגברים. בנוסף, טענה רווחת היא כי השיח האקדמי הרווח מכיל עדיין פרקטיקות מדירות גלויות וסמויות כנגד נשים.

בחודש אפריל 2022 יצא הפורום למשפט, מגדר ומדיניות חברתית בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה בקול קורא בינלאומי להגשת הצעות מחקר אקדמיות הכוללות המלצות מדיניות קונקרטיות לקידום הוגנות מגדרית באקדמיה. חוקרים וחוקרות רבים מהארץ ומהעולם הגישו הצעות למחקרים העוסקים בנושא לשם קבלת המענק.

בימים אלה נבדקות ההצעות שהתקבלו ובקרוב יוכרזו שמות הזוכות והזוכים במענק. 

קידום מחקר המקדם שוויון מגדרי בשוק העבודה

הפורום שם לו למטרה לקדם מחקר אקדמי העוסק בזוויות שונות של שוויון מגדרי.
במהלך שנת 2021 חילק הפורום מענקים להצעות מחקר אקדמיות אשר כוללות המלצות מדיניות קונקרטיות לקידום שוויון מגדרי בשוק העבודה הישראלי.

החוקרים והחוקרות שהצעתם זכתה במענק מטעם הפורום הם.ן:

פרופ’ אורלי בנימין וד”ר טל מלר על הצעתן בנושא “ממדי שוויון מגדרי בהשתלבות שוטרות ערביות-פלסטיניות במשטרת ישראל”.

אביטל כהן-ברנר על הצעתה בנושא “המאפיינים של פסיקה וכתיבה הלכתית הנכתבת על ידי נשים בדור הראשון של כניסת נשים לשדה ההלכה”.

רותם כחלון על הצעתה בנושא “מענה על שאלה בלתי הולמת בראיון עבודה- השלכות בין אישיות, כלכליות וחברתיות”.

דנה עוז על הצעתה בנושא “הטרדה מינית כלפי צוותי עובדות ועובדים בידי זקנים השוהים במסגרות לטיפול מושך: בחינת היבטים תרבותיים, אישיותיים, התנהגותיים וארגוניים”.

ד”ר אורי שי על הצעתו בנושא “כיצד העלאת גיל הפרישה בישראל השפיעה על הפערים בתעסוקה ובתחלואה בין גברים לנשים”.

בחודש נובמבר 2022 יערך מפגש להצגת המחקרים הזוכים.

"השמיעי קולך" - קול קורא לאיסוף עדויות נשים מהוועדות להפסקת הריון

בחודש אוגוסט 2021 יצא הפורום בקול קורא לאיסוף חוויותיהן של נשים שנאלצו לעמוד מול וועדה להפסקת הריון על מנת לבצע הליך הפסקת הריון. במסגרת הפרויקט נאספו עשרות סיפורים אשר שפכו אור על אספקטים שונים של התנהלות הוועדות, החל מהיבטים פרוצדורליים וכלה ביחס הצוותים הרפואיים וחוויות רגשיות של נשים.

מטרת המיזם היתה חתירה להבנה מעמיקה של האופן שבו מתנהל התהליך להפסקת ההיריון בישראל ותוצריו הניעו שינוי מדיניות לקידום זכותה של כל אישה בישראל להליך נגיש ומכבד של הפסקת הריון. המידע שנאסף במסגרת המיזם, ביחד עם מידע נוסף שנאסף על ידי הפורום בשנים קודמות, שימש להנעת שינוי בחקיקה הנוגעת להליכי הפסקת הריון, ובחודש יוני 2022 אושרה רפורמה בהליכים אלה, שכללה הקלות פרוצדורליות משמעותיות על נשים הנדרשות להליך.  

שינויים אלה לא היו יכולים להתרחש ללא תרומתן העצומה של נשים שנענו לבקשת הפורום להשמיע את קולן ולספר על ההליכים האלה מנקודת מבטן. 

הפורום ממשיך לפעול למען שינוי סעיפים נוספים בחקיקה הדורשים תיקון.  נשים שמעוניינות להמשיך ולשתף אותנו בחוויותיהן מהוועדות להפסקת הריון, לכתוב לנו למייל: genderlawcenter@gmail.com

פרויקט מחקר אירופאי לקידום קולותיהן של חוקרות צעירות במוקדי קבלת החלטות באקדמיה

נציגות הפורום למשפט מגדר ומדיניות חברתית לוקחות חלק בפרויקט מחקר אירופאי Making Young Researchers’ Voices Heard for Gender Equality. מטרת הפרויקט קידום השתתפותן והשמעת קולן של חוקרות צעירות במוקדי קבלת ההחלטות במוסדות אקדמיים ובארגונים אחרים.

הפרויקט כולל עיסוק בנושאים כגון מנהיגות וקבלת החלטות, מגדר כתחום מחקר, הטרדה מינית, אלימות מגדרית ותרבות ארגונית, פיתוח קריירה וניידות תעסוקתית ועוד.

במפגש ראשון שהתקיים במרץ 2022 השתתפו פרופ’ שולמית אלמוג – מנהלת משותפת של הפורום למשפט מגדר ומדיניות חברתית ושלומית פלדמן- רכזת אקדמית של הפורום, כחלק מקבוצת עבודה המתמקדת בנושא שיתוף חוקרות צעירות בקבלת החלטות מוסדיות-אקדמיות. במהלך המפגש נערך דיון מעניין עם נציגות ממוסדות אקדמיים וארגונים אחרים לגבי הנוהגים הקיימים לשיתוף חוקרות בתחילת דרכן במוקדי קבלת ההחלטות, ובין השאר עלו הסוגיות הללו:

  • הוזכר כי מקובל לראות יצוג דומיננטי של גברים במוקדי קבלת החלטות וכי גם כאשר חוקרות בראשית דרכן זוכות ליצוג פורמלי, לעיתים קולן אינו זוכה להתייחסות בפועל. הרבה תלוי בזהות האיש.ה העומד.ת בראש הארגון או המחלקה הרלוונטית ובמחוייבות האמיתית שלו/שלה לנושא.
  • בעיה שהועלתה על ידי כמה משתתפות היא חוזי העסקה הקצרים, שלא ניתן לבסס על פיהם ציפיה ליציבות תעסוקתית או תוכניות ארוכות טווח. מדובר במצב דברים הפוגע באופן יחודי בחוקרות בתחילת דרכן.
  • עוד צוין כי מחוייבויות הוריות משפיעות באופן שונה על נשות הסגל או על תלמידות המחקר מאשר על עמיתיהן הגברים. אחת המשתתפות סיפרה כי כאשר נאלצה לעבור ללמד בזום בתקופת הקורונה, מצאה עצמה גם מטופלת בילדים קטנים בעת שהיא מלמדת וגם נאלצת להתנצל על כך בפני הסטודנטים.ות. היא מסרה כי ספק בעיניה אם עמיתיה הגברים נדרשו לאותו תמרון ואף להתנצלות בגינו.
  • לדברי אחת המשתתפות המדריכה מספר תלמידות מחקר, קולותיהן בבקשות למימון מחקריהן לא נשמעו ולעיתים אף זוכים ליחס שאינו מעודד ומקדם די הצורך.

במפגש נוסף שנערך בחודש אפריל 2022, בו השתתפה פרופ’ שולמית אלמוג ביחד עם הנציגות הבכירות הנוספות של הקוסט, עמדו על סדר היום הצעות כגון: קידום מנהיגות חזקה ומחוייבת לנושא בכל הרמות של מוסדות ההשכלה הגבוהה;  הקצאת תקציבים; מנטורינג; הכרה בחשיבות השילוב ברשתות הבלתי פורמליות; שילוב של תוכניות שוויון מגדרי במבנים של קבלת החלטות; מודעות לכך שהשתתפות שוויונית אינה באה לידי ביטוי רק בקיומו של יצוג פורמלי אלא גם בהענקת כוח ממשי ועוד. 

במפגש פרונטלי שנערך בוילנה בחודש יוני 2022 בקרב הנציגות הבכירות של הקוסט, השתתפה פרופ’ שולמית אלמוג בדיונים לקראת המטרות המעשיות של הפרויקט ולקראת בית ספר קיץ שיפתח לקבוצות העבודה של הקוסט בקראקוב בחודש יולי 2022.

הפורום רואה בפרויקט זה כצעד מעשי לזיהוי תוכניות פעולה אפקטיביות לקידום מעמדן של נשים באקדמיה ובשוק העבודה בישראל, על בסיס שיתופי פעולה מחקריים עם מוסדות אקדמיים בעולם בנושאים אלה.

פרטים אלה ונוספים תוכלו למצוא באתר הפרוייקט בקישור: https://gendervoices.eu/