מחקר והוראה – הפורום למשפט, מגדר ומדיניות חברתית

פרויקט בינלאומי למחקר בתחום ההוגנות המגדרית בשיתוף עם אוניברסיטת ליל (צרפת)

בחודש ינואר 2023 השיקו הפורום למשפט מגדר ומדיניות חברתית בראשותן של פרופ’ שולמית אלמוג ופרופ’ נויה רימלט, והמערך למגוון הוגנות ושוויון בראשותה של פרופ’ שולמית אלמוג מאוניברסיטת חיפה, בשיתוף-פעולה עם פרופ’ אן וגנר מאוניברסיטת ליל, צרפת, את חלקו הראשון של הפרויקט הבינלאומי המשותף בנושא הוגנות מגדרית.

האירוע התקיים באוניברסיטת חיפה ועסק בהוגנות מגדרית באקדמיה.

במהלך הסדנה הציגו חוקרות מובילות מן הארץ ומן העולם, אשר מחקריהן בדיסציפלינות השונות מתמקדות בסוגיות של הוגנות מגדרית באקדמיה, מחקרים ונתונים גלובליים, וכן נדונו תובנות ודרכים להתגבר על תת-הייצוג הנשי הבולט באקדמיה, לרבות-ובעיקר בדרגות הבכירות.

פרטים נוספים על הסדנא ותקצירי ההרצאות נגישים פה- באתר הפורום.

סרטוני הכנס נגישים פה- בערוץ היוטיוב של הפורום.

בתחילת חודש יולי 2023 התקיים חלקו השני של הפרויקט באוניברסיטת ליל בצרפת. בכנס הציגו המנהלת המשותפת של הפורום פרופ’ שולמית אלמוג וחוקר במערך ההוגנות המגדרית ד”ר גל אמיר, את מחקרם הבוחן את הקשרים המשפטיים והתרבותיים בין תופעת הרשת MeToo# ובין דימויים דיסטופיים בספרות.

בכנס נכחו חוקרות וחוקרים מרחבי העולם, מארצות הברית, אירופה, אפריקה, אוסטרליה, אסיה ואמריקה הלטינית.

החוקרות הציגו מחקרים שהעלו תמונה עולמית עגומה בהקשר של אלימות מגדרית. נשמעו הרצאות המספרות על ילדות כלות באתיופיה, תרבות אונס בסרטים במלזיה, שיעבוד ורצח נשים על ידי ארגון בוקו חראם בניגריה, אלימות מקוונת בקנדה ובריטניה, רצח על רקע מגדרי בקמפוסים של מכללות בארצות הברית, ועוד.

המשתתפות בכנס שיתפו זו את זו בתובנותיהן ובהקשרים התיאורטיים, התרבותיים, הסוציולוגיים והמשפטיים של תופעת האלימות המגדרית והדרכים להיאבק בה.

קידום מחקר למען הוגנות מגדרית באקדמיה

משמעות המונח הוגנות מגדרית” (Gender Equity) בהקשר תעסוקתי היא ייזום של מהלכים רצופים שמטרתם לקדם שוויון מגדרי בין גברים ונשים בשוק התעסוקה, וזאת לנוכח אי-שוויון מגדרי הרווח בכל תחומי החיים. באקדמיה אחוז הנשים בעמדות מפתח, בראשות מוסדות, במעגלים המצומצמים של קבלת ההחלטות ובתפקידים מתקדמים במחקר ובהוראה עדיין נמוך באופן משמעותי ביחס לגברים. גם אחוז הנשים שהגיעו לדרגה האקדמית הגבוהה ביותר – פרופסור מן המניין – נמוך משמעותית ממספר הגברים. בנוסף, טענה רווחת היא כי השיח האקדמי הרווח מכיל עדיין פרקטיקות מדירות גלויות וסמויות כנגד נשים.

בחודש אפריל 2022 יצא הפורום למשפט, מגדר ומדיניות חברתית בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה בקול קורא בינלאומי להגשת הצעות מחקר אקדמיות הכוללות המלצות מדיניות קונקרטיות לקידום הוגנות מגדרית באקדמיה. חוקרים וחוקרות רבים מהארץ ומהעולם הגישו הצעות למחקרים העוסקים בנושא לשם קבלת המענק.

החוקרים והחוקרים שהצעתם.ן זכתה בפרס מטעם הפורום הם.ן:

ד”ר שרון בר-זיו, פרופ’ מרים מרקוביץ-ביטון ופרופ’ אורית פישמן-אפורי על הצעתן בנושא: מבט עומק על הפער המגדרי בהשתתפות בתהליכי העברת ידע מהאקדמיה לתעשייה בישראל.

פרופ’ יפעת ביטון ופרופ’ שרה זמיר על הצעתן בנושא: מדיניות לעידוד שוויון מגדרי באקדמיה כהיבט של צדק חברתי וכהיבט של מודל עסקי-כלכלי במכללה האקדמית אחווה: מחזון למעשה.

ד”ר גליה הילדסהימר ופרופ’ רועי גילבר על הצעתם בנושא: תפקיד האחראית על מניעת הטרדה מינית במוסדות להשכלה גבוהה – האם משקף הוגנות מגדרית?

ד”ר סיגל נגר-רון, ד”ר שגית קדם-ימיני וד”ר תמי רזי על הצעתן בנושא: הוגנות מגדרית? ניתוח רב צירי ותהליכי של (אי) שוויון בסגל האקדמי בישראל באמצעות כריית תהליכים.

ד”ר מולטוקונבו אולטאיו, ד”ר אוקולה בושיי, ומר אדדג’י אבבאיו מניגריה על הצעתם בנושא: שוויון מגדרי באוניברסיטאות בניגריה: בחינת אופני הפעולה של נשים בעמדות בכירות במבחר אוניברסיטאות בניגריה.

תוצרי המחקרים הזוכים הוצגו בכנס שקיים הפורום בנושא בחודש מרץ 2024.

קידום מחקר המקדם שוויון מגדרי בשוק העבודה

הפורום שם לו למטרה לקדם מחקר אקדמי העוסק בזוויות שונות של שוויון מגדרי.
במהלך שנת 2021 חילק הפורום מענקים להצעות מחקר אקדמיות אשר כוללות המלצות מדיניות קונקרטיות לקידום שוויון מגדרי בשוק העבודה הישראלי.

ביום 14.3.23 התקיים באוניברסיטת חיפה שולחן עגול להצגת המחקרים הזוכים.

את ההרצאה הפותחת נשאה ד”ר שירה מור, מרצה אורחת שהוזמנה להציג את פרויקט המחקר הבינלאומי שלה בנושא התפקיד המצטלב של גזע ומגדר בניהול משא ומתן. ד”ר מור סיפקה הצצה מפתיעה ומעניינת באשר לאופן פעולתם של סטריאוטיפים בניהול מו”מ ושל הדרכים האפשריות להתמודד עימם.
זוכות הפרס ד”ר טל מלר ופרופ’ אורלי בנימין הציגו מחקר חדשני שמביא את קולותיהן של שוטרות ערביות במשטרת ישראל, המתמודדות עם אתגרים כפולים של מבנה הארגון ושל התנגדות מצד קהילותיהן מבית. ד”ר מלר ופרופ’ בנימין הראו כיצד נשים אלה משקפות בפעילותן ובתפיסותיהן יצירה של מרחב פעולה לא-פורמלי חדש שמקדם שוויון מגדרי ומנהיגות נשית.
זוכה הפרס ד”ר אורי שי, זיהה את הרפורמה בגיל הפרישה בישראל בשנת 2004, כהזדמנות יחודית לבחינת העלאת גיל הפרישה על תוחלת החיים – השפעה שאין אפשרות לבחון אותה בנסיבות רגילות או בתנאי מעבדה. ממצאיו עד כה מצביעים על קשר משמעותי בין העלאת גיל הפרישה לבין קיצור תוחלת החיים. במחקר המשך הוא צפוי לערוך פילוחים ממוקדים נוספים שעשויים לשפוך אור נוסף על הסיבות לכך.
זוכת הפרס ד”ר רותם כחלון הציגה מחקר השוואתי שנערך בישראל ובשוויץ, העוסק בתגובות של נשים לשאלות לא-ראויות בראיונות עבודה. ד”ר כחלון מצאה כי מרואיינות שבוחרות בעימות ישיר מול המראיינ/ת בנוגע לשאלות לא-ראויות במהלך הריאיון, עשויות להשפיע בכך על ההתנהגות העתידית של המראיינ/ת ולסלול דרך לשוק עבודה שוויוני יותר, בד בבד עם הקטנת סיכוייהן הספציפיים לזכות בעבודה. ממצאיה מעידים על הקונפליקט העקרוני, שעלה גם בהרצאות האחרות, בין הציפיה המוטלת על נשים מחד לפרוץ את הדרך, לשבור את החסמים ולשנות את הנרטיב או את הסטריאוטיפ התרבותי, ובין המחיר או הסיכון האישי הכרוך בכך מאידך עבור עצמן.
שני מחקרים נוספים זוכי הפרס, שנבצר מכותבותיהם להשתתף במפגש, עוסקים גם הם בשני נושאים יחודיים – האחד, של אביטל כהן-ברנר דן בתמורות בקרב נשים פוסקות וכותבות הלכה והשני של דנה עוז עוסק בהטרדה מינית של עובדות על ידי זקנים השוהים במסגרות לטיפול ממושך.
המנהלות המשותפות של הפורום ציינו את חשיבות השיח על זכויות נשים בעת בה מועלות הצעות חוק שטמונה בהן פגיעה ישירה בזכויות ובחירויות של נשים, והתייחסו למיקומו של המפגש כחלק מאירועי יום האישה, המעידים על הדרך הארוכה, האיטית ורווית המכשולים בדרך להשגת שוויון מגדרי. הפורום שמח על ההזדמנות והאפשרות לתמוך במחקרים החשובים הללו, שמהווים בסיסים ראשונים לתכנון ועיצוב של שוק עבודה שוויוני ואיכותי בישראל ושנושאים בחובם ידע חדש ומשמעותי, המלצות אופרטיביות וכלים מעשיים לשינוי.
פרויקט מחקר אירופאי לקידום קולותיהן של חוקרות צעירות במוקדי קבלת החלטות באקדמיה

נציגות הפורום למשפט מגדר ומדיניות חברתית לוקחות חלק בפרויקט מחקר אירופאי Making Young Researchers’ Voices Heard for Gender Equality. מטרת הפרויקט קידום השתתפותן והשמעת קולן של חוקרות צעירות במוקדי קבלת ההחלטות במוסדות אקדמיים ובארגונים אחרים.

הפרויקט כולל עיסוק בנושאים כגון מנהיגות וקבלת החלטות, מגדר כתחום מחקר, הטרדה מינית, אלימות מגדרית ותרבות ארגונית, פיתוח קריירה וניידות תעסוקתית ועוד.

כ- 33 נציגים ונציגות מבין 100 נציגי ונציגות המדינות המשתתפות בקוסט, מהווים תת-קבוצה לצרכי מחקר יחודי ספציפי ופועלים לאיסוף נתונים ולקיום ראיונות בנושא זה. הפורום למשפט מגדר ומדיניות חברתית באוניברסיטת חיפה לוקח חלק בתת-קבוצה זו.

במסגרת הפרויקט התקיימו מספר מפגשים במהלך 2022- 2023 שעיקרם בנושא שיתוף חוקרות צעירות בקבלת החלטות מוסדיות-אקדמיות.

בחודש פברואר 2023 התקיימה סדנת עבודה בת חמישה ימים במלטה, בה הוצגו פרזנטציות מסכמות של קבוצות העבודה בנושאים של העדר יצוג של נשים ומיעוטים בסגל אקדמי, אי שוויון מגדרי בתרבויות אקדמיות בחברות שונות, אפליה ואלימות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה, גישות השוואתיות לגבי תעסוקה לא יציבה באקדמיה, ומעמדן של חוקרות בתחילת דרכן באקדמיה.

בכנס השתתפו נציגים ונציגות מאוניברסיטאות רבות ברחבי העולם בהן בלגיה, ספרד, אסטוניה, אלבניה, גרמניה, צרפת, טורקיה, פולין, מולדובה, אמריקה, יוון, אוסטריה, לטביה, שוויץ, ליטא, סקוטלנד, צ’כיה, הולנד, רומניה, אירלנד, אנגליה ומלטה.  נציגות הפורום היו הנציגות היחידות מישראל והן הציגו את הפעילות הננקטת ברמה הלאומית והמוסדית באוניברסיטת חיפה לשם שיפור מעמדן ועידוד השתתפותן של נשים בסגל האקדמי בכלל ושל חוקרות בתחילת דרכן בפרט.

במהלך חודשים יולי-ספטמבר 2023 נציגות הפורום, בשיתוף מערך ההוגנות המגדרית באוניברסיטה, פועלות לביצוע חלקו השני של המחקר הכולל ראיונות עם חברות סגל בתחילת דרכן. ממצאי הפרויקט הבינלאומי הזה יוצגו בהמשך שנת 2024.

הפורום רואה בפרויקט זה כצעד מעשי לזיהוי תוכניות פעולה אפקטיביות לקידום מעמדן של נשים באקדמיה ובשוק העבודה בישראל, על בסיס שיתופי פעולה מחקריים עם מוסדות אקדמיים בעולם בנושאים אלה.

הנכן,ם מוזמנות.ים לאתר הפרוייקט בקישור https://gendervoices.eu/

"השמיעי קולך" - קול קורא לאיסוף עדויות נשים מהוועדות להפסקת הריון

בחודש אוגוסט 2021 יצא הפורום בקול קורא לאיסוף חוויותיהן של נשים שנאלצו לעמוד מול וועדה להפסקת הריון על מנת לבצע הליך הפסקת הריון. במסגרת הפרויקט נאספו עשרות סיפורים אשר שפכו אור על אספקטים שונים של התנהלות הוועדות, החל מהיבטים פרוצדורליים וכלה ביחס הצוותים הרפואיים וחוויות רגשיות של נשים.

מטרת המיזם היתה חתירה להבנה מעמיקה של האופן שבו מתנהל התהליך להפסקת ההיריון בישראל ותוצריו הניעו שינוי מדיניות לקידום זכותה של כל אישה בישראל להליך נגיש ומכבד של הפסקת הריון. המידע שנאסף במסגרת המיזם, ביחד עם מידע נוסף שנאסף על ידי הפורום בשנים קודמות, שימש להנעת שינוי בחקיקה הנוגעת להליכי הפסקת הריון, ובחודש יוני 2022 אושרה רפורמה בהליכים אלה, שכללה הקלות פרוצדורליות משמעותיות על נשים הנדרשות להליך.

שינויים אלה לא היו יכולים להתרחש ללא תרומתן העצומה של נשים שנענו לבקשת הפורום להשמיע את קולן ולספר על ההליכים האלה מנקודת מבטן.

הפורום ממשיך לפעול למען שינוי סעיפים נוספים בחקיקה הדורשים תיקון.  נשים שמעוניינות להמשיך ולשתף אותנו בחוויותיהן מהוועדות להפסקת הריון, לכתוב לנו למייל: genderlawcenter@gmail.com