תואר ראשון במשפטים

חד חוגי

מערכת המשפט תופסת מקום מרכזי בחיי החברה הישראלית. המשפט הוא בבואה של ערכי החברה. הוא גם מבטא את האיזונים בין הכוחות המנסים להשפיע על החברה ולעצבה. לימודי המשפט כרוכים בניתוחים חברתיים וכלכליים ובחשיבה ביקורתית וקונסטרוקטיבית. הפקולטה למשפטים היא חלוצה בתחום החינוך המשפטי בישראל. היא ייסדה את החינוך המשפטי הבינתחומי וכיום היא המתקדמת ביותר גם בחינוך משפטי גלובלי. בשנים האחרונות החליטה הפקולטה כעניין אסטרטגי לשים דגש על פיתוח תוכניות ייחודיות ללימודים מתקדמים לצד תוכנית איכותית וקטנה ברמת הבוגר.

תכנית הלימודים נועדה להקנות מושגי יסוד וידע משפטיים, וגם לעודד חשיבה, יצירתיות, סקרנות והתמודדות עם הכללים המשפטיים המצויים והרצויים, תוך שימוש בדיסציפלינות מדעיות שונות מתחומי הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, הכלכלה, הפילוסופיה, ההיסטוריה והטכנולוגיה. במסגרת התפישה הכוללת שואפת הפקולטה להכשיר משפטנים בעלי איכות ויעוד שיאפשרו להם להיקלט במהירות במשרות בכירות בתחומים המיוחדים. עם סיום הלימודים יקבלו הבוגרים תואר של בוגר במשפטים (LL.B). תלמידי הפקולטה שסיימו את לימודיהם רשאים, לפי חוק לשכת עורכי הדין, להירשם כמתמחים. בסיום תקופת ההתמחות, רשאים המתמחים להתייצב לבחינות של לשכת עורכי הדין. מי שעמדו בבחינות זכאים, בתנאים הקבועים בחוק, לקבל רישיון של עורך־דין.

תכנית הבוגר במשפטים מעניקה לסטודנטים ולסטודנטיות תשתית איתנה בשיטת המשפט הישראלי תוך שהיא מאפשרת לכל סטודנט וסטודנטית להעמיק ולהרחיב תשתית זו על ידי לימוד מגוון רב של קורסי בחירה וסדנאות.
בנוסף לתכנית הלימודים הסטנדרטית, ניתן לשלב במהלך הלימודים קורסים מרוכזים באנגלית במסגרת Global Law Program של מיטב הפרופסורים בעולם ואפשרות ללמוד סמסטר או שנה באוניברסיטאות מובילות בעולם.
ישנה אפשרות לבצע התנסות פרקטית במסגרת מערך ייחודי של קליניקות משפטיות ולקחת חלק בסדנאות ועבודה אקדמית במסגרת 4 כתבי העת של הפקולטה.
התכנית דורשת השלמת 142 נקודות זכות, הנחלקות למקצועות חובה ובחירה. מקצועות הבחירה כוללים סמינרים, שעורי חובה פרונטאלים שונים וכן סדנאות.
משך הלימודים לתואר בוגר הינו שלוש שנים וחצי .

הפקולטה מתגאה ביחס האישי לסטודנטים שלה, באווירתה הקהילתית, במערכות הטכנולוגיה תומכות הלמידה שפיתחה ובספריה הטובה ביותר בארץ. לפקולטה סגל צעיר, דינאמי ומעולה – בוגר מיטב האוניברסיטאות בעולם.

לתנאי הקבלה

15.10.2023

פתיחת שנה”ל תשפ”ג – 15.10.2023.

המועד האחרון להרשמה לשנת הלימודים תשפ”ג – 01.08.2023, וזאת בכפוף לאמור להלן.

שימו לב: מומלץ למועמדים/ות המבקשים/ות להירשם לשנת הלימודים תשפ״ד לגשת לבחינה הפסיכומטרית שתערך, לכל המאוחר, במועד אפריל 2023. עם זאת, המועד האחרון לבחינה הפסיכומטרית לקבלה לשנת תשפ”ד הוא יולי 2023.

01.08.2023

מועד אחרון להגשת מסמכים המצריכים בדיקה (תעודות זכאות לתואר וגיליונות ציונים) – 01.08.2023, זאת למעט עתודאים/עתודאיות ותלמידי/ות המכינה הקדם-אקדמית של אוניברסיטת חיפה, שלגביהם/ן המועד האחרון הוא – 10.08.2023.

01.08.2023

מועמדים/ות למסלול מעבר (המיועדים/ות להירשם לשנה ב׳): מועד אחרון להרשמה וכן להצגת גיליון ציונים ומסמך המעיד על מיקומם/ן בקרב תלמידי/ות הכיתה בה למדו – 01.08.2023.

מבחני התאמה

מועדי מבחני התאמה: 23.03.23, 13.06.23, 22.08.23. יודגש, כי לא יתקיימו מועדים נוספים ולכן יש להיערך בהתאם למועדים אלה.

שימו לב: ייתכנו שינויים במספר הבחינות שיוצעו או במועדי הבחינות, ובהתאם ייתכנו שינויים במועדים האחרונים להרשמה לבחינות ההתאמה. באחריות המועמדים/ות להתעדכן באתר הפקולטה בדבר המועדים הסופיים.

לפרטים נוספים

משרד ההרשמה של הפקולטה:  04-8240007,  llblaw@univ.haifa.ac.il

גב' בר בן שלוש
גב' בר בן שלוש
אחראית הרשמה