אודות דין ודברים

דין ודברים


“דין ודברים” הוא כתב עת בין-תחומי של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.
כתב העת מתמקד ביחסי גומלין בין המשפט לבין תחומי ידע אחרים ובפרט מדעי הרוח ומדעי החברה, אך משמש במה גם לכתיבה משפטית מסורתית.
לצד חוברות המוקדשות לנושא מסויים, מתפרסמות גם חוברות כלליות.
על עריכת כתב העת מופקדים חבר או חברת סגל הפקולטה ובמערכת מכהנים סטודנטים וסטודנטיות מצטיינים המשולבים בכל שלבי ההפקה.

בכל שאלה ניתן לפנות למערכת haifalawreview@law.haifa.ac.il