תואר שני במשפטים

תואר שני עם התמחות במשפט וטכנולוגיה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה

סמסטר קיץ תשפ”ג

משפט וטכנולוגיית מידע – היבטים תיאורטיים ומעשיים

מטרת הקורס לסקור היבטים תיאורטיים ומעשיים של “דיני המידע” שהתפתחו במסגרת המפגש בין המשפט לבין טכנולוגיית מידע. הקורס יסקור סוגיות בעיצוב מדיניות ומימושה בתחום ה דיני פרטיות במידע, חופש מידע, מסחר אלקטרוני וחוזים אלקטרונים, חתימה אלקטרונית וזיהוי צדדים רחוקים, דיני מנועי חיפוש, רשתות חברתיות ומתווכים אחרים הפועלים במרחב הסייבר. במסגרת הקורס יידונו היבטים שונים של התפיסה הפרגמטית והאינטרדיספלינרית של המשפט והטכנולוגיה, ככלי עזר לפיתוח משפטי עתידי. כן יוצגו ההסדרים החלים כדי להקנות לתלמידים ידע מעשי במצב הפוזיטיבי בתחומים שיידונו. על רקע העיסוק הגובר באיומי מרחב הסייבר, נדון בהיבטים מדינתיים וארגוניים של היערכות להגנת הסייבר, בהתאם לנעשה בישראל ובעולם.
פרטי הקורס
2 שש"ס
250.5424

קניין רוחני

האם ניתן להציב קישורים לאתרים שונים באתר הבית ללא חשש מפני תביעות? האם ניתן לשלב סמלים של חברות אחרות בעמודי האינטרנט? האם ניתן לצלם ספרים בספריה ללא תשלום תמלוגים לבעל הזכויות? האם ניתן לצפות בתכנים באינטרנט ללא כל חשש? האם ניתן להעלות את השיר האהוב שצילמתם בהופעה לאתר הפייסבוק / חשבון הטיקטוק? האם פטנט שהמצאתם במסגרת עבודתכם שייך לכם או למעסיק? כיצד בונים אסטרטגיית קניין רוחני לחברה? על שאלות אלה ואחרות ננסה לענות במהלך הקורס.הקורס ידון בהיבטים שונים של דיני הקניין הרוחני. במסגרת זו נדון בסוגיות שונות בתחום סימני המסחר, הפטנטים, העיצובים וזכויות היוצרים. מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי בתחומים אלה וכלים להמשך לימוד התחום. בין היתר נדון בשאלות הנוגעות להצדקות השונות בבסיס ההגנות השונות בתחום הקניין הרוחני, מהם דרישות החוק למתן הזכות, האם ישנן הגנות מפני הפרה, מהם הסעדים האפשריים ועוד.
פרטי הקורס
3 שש"ס
250.5517

סמסטר א’ תשפ”ד

ניהול מו״מ והתערבויות של צדדים שלישיים בניהול קונפליקטים

הקורס יעסוק בעקרונות המאקרו והמיקרו של ניהול מו״מ. המשתתפים בקורס יבחנו מודלים וסגנונות ניהול מו״מ מגוונים; וכן ילמדו מנגנונים ודרכים למניעת החרפת עימותים. בנוסף יבחנו חלופות לניהול קונפליקטים – תוך שימת דגש על הליכים המאפשרים יצירת קונצנזוס בין הצדדים ופיתוח ושימור מערכות יחסים ארוכות טווח.
פרטי הקורס
2 שש"ס
250.5537

סמינר פטנטים, חדשנות ויזמות טכנולוגית

הסמינר יעסוק בסוגיות נבחרות ביחס למודל היזמי טכנולוגי הישראלי במבט השוואתי תוך סקירת מודלים חלופיים של הסדרת חדשנות. בתוך כך יסקרו האחריות המשפטית של היזם, שלבי גיוס ההון, המבנה המשפטי של קרנות הון סיכון וחממות טכנולוגיות, וכן הערכת קניין רוחני בחברות הזנק. הסמינר יעסוק גם בהיבט הגנת דיני הפטנטים המהווים ההגנה המשפטית המרכזית לתחום היזמות הטכנולוגית בישראל ובעולם. באופן מסורתי, דיני פטנטים נושאים תפקיד מרכזי בהענקת הגנה כלכלית לממציאים. בעת הצורך, דיני הפטנטים יגנו על ממציא באמצעות צווי מניעה או פיצויים בעת הפרת זכותו המשפטית של הממציא. ואולם, לדיני הפטנטים תפקיד נוסף ואקטיבי במיזמים, חברות הזנק וחברות עתירות ידע ככלל, והוא להוות עבורן מקור הון. בהקשר זה יסקרו שאלות הנוגעות באסטרטגית ניהול קנין רוחני תעשייתי ובפרט ברישום פטנטים ביזמות טכנולוגית, בדין ובנוהג.
פרטי הקורס
4 שש"ס
250.5492

הסדרת התחרות בכלכלה הדיגיטלית

השווקים הדיגיטליים משפיעים על היבטים רבים של חיינו, משנים מוצרים, שירותים, תנאי סחר ואפילו שווקי תעסוקה. החשיבות הגוברת של ביג דאטה, קבלת-החלטות אלגוריתמית, ופלטפורמות מקוונות יוצרת אתגרים רגולטוריים מורכבים. לתחרות יש תפקיד חשוב במערכת זו. בהתאם לכך, קורס זה בוחן את האתגרים שהשווקים הדיגיטליים מציבים לדיני התחרות ולרגולציה של שווקים. ראשית ננתח את המאפיינים הייחודיים של הסביבה הדיגיטלית וכיצד הם משפיעים על דינמיקת השווקים. לאחר מכן ננתח את האתגרים המשפטיים העיקריים, לרבות תיאום באמצעות אינטראקציות אלגוריתמיות, כוח שוק המבוסס על ביג דאטה, התנהלות פוגענית של פלטפורמות ומתווכים, והגדרת שווקים במערכות אקולוגיות דיגיטליות. כמו כן, נחקור את ההצטלבות בין תחרות, הגנת הצרכן ופרטיות, המעלה שאלות מוסדיות הנוגעות לתיאום של תגובות רגולטוריות. כן נעמוד על התפתחויות גלובליות בתחום מעניין ומתפתח זה, בהסתמך על הספרות העדכנית ביותר וקייסים מרכזיים, לרבות אלו שהובאו בשנים האחרונות נגד גודל ופייסבוק.
פרטי הקורס
3 שש"ס
250.5527

סמסטר ב’ תשפ”ד

סמינר יישוב סכסוכים בעידן של תמורות טכנולוגיות

בשנים האחרונות הפכו ההליכים החלופיים ליישוב סכסוכים לאפיק המרכזי להתמודדות עם סכסוכים, בתוך ומחוץ לבתי המשפט. מזה זמן מוכרת תופעת “המשפט הנמוג,” כאשר פחות מ-10% מהתיקים המגיעים לערכאות מסתיימים בהכרעה מנומקת לאחר קיום הליך משפטי מלא. הרוב המכריע של התיקים מיושבים במגוון הליכים החל ממשא ומתן, דרך גישור ועד לבוררות ולפשרה שיפוטית. בעשור האחרון, אנו עדים לתמורה נוספת – צמיחתם של הליכים מקוונים בבתי המשפט ובזירות מעין-שיפוטיות, תמורה ששורשיה נעוצים בהתפתחויות שהחלו בסביבת הסחר האלקטרוני עוד בשנות ה-90 של המאה הקודמת. לתמורות אלו השפעות מרחיקות לכת על עולם המשפט בכלל ועל תחום יישוב הסכסוכים בפרט. הסמינר יבחן שינויים אלה מנקודת מבט של תאוריות הליכיות ויעמוד על הפוטנציאל והאתגרים הכרוכים באימוצם של הליכים אלה בבתי המשפט ומחוצה להם. אנו נחשף להליכים חדשים המוצעים כיום ברחבי העולם ונעמוד על ההתפתחויות הצפויות בעשורים הקרובים עם הגידול הצפוי בדיונים מרחוק ובשימוש באוטומציה ובינה מלאכותית.
פרטי הקורס
4 שש"ס
250.5047

פרטיות וביג דאטה

עידן הביג דאטה מאפשר איסוף כמות עצומה של מידע- לרבות מידע אישי, ועיבודו בדרך אשר מאפשרת הסקת מסקנות מרחיקות לכת ובכך לקדם יעדים חברתיים חשובים. ואולם, עידן הביג דאטה מעורר בעיות משפטיות וחברתיות סבוכות וייחודיות. הבנת בעיות אלו מצריכה הכרה עם טכנולוגיות מתקדמות, תובנות כלכליות ודוקטרינות משפטיות ממכלול תחומים (פרטיות, דיני תחרות, הפליה, הגנת הצרכן, משפט בינלאומי, דיני חדשנות ועוד). בכל אלה יעסוק הקורס תוך התמקדות בסוגיית הפרטיות, ומתוך מטרה להעניק לתלמידים כלים ראשוניים להתמודד עם האתגרים החדשים שעידן הביג דאטה מציב למשפטן הפועל בזירה הבינלאומית, חדשות לבקרים.הקורס יתחיל בסקירה מבואית ותיאורטית, כמו גם דיון במשפט המשווה (אירופה וארה”ב) הקיים בעניין זה, בדגש על זכות הפרטיות. הסקירה תתמקד בדין הקיים בישראל ובאיחוד האירופי ובהשפעתו הניכרת ברמה הגלובלית. לאחר מכן יעבור הקורס לדון בסוגיית הנוגעות לביג דאטה בהקשרים שונים, לרבות שימושים של המדינה ובהקשרים מסחריים. הקורס יעסוק גם באפשרות לפתור בעיות שונות באמצעות אנונימזציה (התממה/עילום) של המידע, הקושי הייחודי בשימוש בהליכים אוטומטיים בעיבוד מידע (לרבות בינה מלאכותית) כמו גם על השפעות הביג דאטה על שווקים שונים ותחומי משפט אחרים. הקורס יסתיים בדיון בדרכי ההתנגדות והתקוממות כנגד שימושים אלו.
פרטי הקורס
3 שש"ס
250.5521

תורת המשפט: סוגיות מתקדמות

קורס מקוון זה מיועד לבחון את הקשרים המושגיים והמבניים בין משפט לפוליטיקה, חברה, וכלכלה. נתמקד בהגות אירופאית וכזו שיונקת ממסורות קונטיננטליות מאמצע המאה ה-19 ועד ימינו, בדגש על מקס ובר, קרל מרקס, חנה ארנדט, ג’ודית שקלאר, מישל פוקו, ברונו לאטור, ומחמוד ממדאני. כל יחידת הוראה תחולק לשניים, חלק ראשון שבו ידונו הרעיונות המרכזיים של הוגה רלבנטי/ת, וחלק שני שיישאף ליישם את הרעיונות על המציאות המשפטית והפוליטית של ימינו. הקורס יעודד חשיבה ביקורתית באמצעות ניירות תגובה בהם יתבקשו סטודנטיות וסטודנטים לגבש עמדות עצמאיות הן על מקורות משפטיים והן על מקורות פילוסופיים.
פרטי הקורס
4 שש"ס
250.4010

דיני תאגידים בעידן ההשקעות האחראיות (ESG)

בשנים האחרונות חלה תמורה בשוק ההון שבאה לידי ביטוי בדרישה הולכת וגוברת מצד משקיעים לוודא כי כספיהם לא ייצרו השפעה שלילית על החברה והסביבה או ישמשו חברות שמתנהלות בצורה בלתי אחראית. כתוצאה מכך, חברות נדרשות לתת דין וחשבון למשקיעים בהיבטי ESG (Environmental, Social, Governance), בהתאם לקריטריונים שבודקים אם החברה מתנהלת בממשל תאגידי תקין, שומרת על זכויות עובדים, נוהגת בשיוויון כלפי נשים ומיעוטים, נמנעת ככל הניתן מזיהום וכיו”ב.לאור התפקיד המרכזי של שווקי ההון בפיתוח בר קיימא וניהול סיכונים הקשורים לאקלים ואי שיוון חברתי על רקע פערים מגדריים וחברתיים, קורס זה יחשוף את התיאוריות, האתגרים וההזדמנויות המרכזיים בתחום ההשקעות האחראיות, תוך שימת דגש על תפקידו של עורך הדין המייעץ להנהלה ולדירקטוריון בחברות ציבוריות. ההרצאות התיאורטיות ילוו במקרי מבחן שיאפשרו ליישם את הנלמד ולבחון מקרוב את הדילמות ואת הגישות ששחקנים שונים ומדינות שונות בעולם אימצו כדי לקדם אסטרטגיות בתחום.הקורס ישלב מרכיבים מתוקשבים – שיעורים אסינכרוניים מקוונים בלווי משימות, והרצאות אורח בזום – עם מפגשים פנים אל פנים. בפרט, בשבוע האחרון לקורס נערוך מפגש סימולציה במסגרתו קבוצות עבודה יציגו עמדות של ארגונים בעלי אינטרסים ואידיאולוגיות הפוכות וינסו לשכנע את יתר הכיתה בצדקת עמדתם.
פרטי הקורס
3 שש"ס
250.5528

סמסטר קיץ תשפ”ד

מסים ועסקים – סוגיות פרקטיות

דיני המס בישראל ובעולם עוברים שינויים תכופים אשר ללא ספק משפיעים על האופן בו מתנהלים עסקים. הקורס נועד להעניק לסטודנטים ידע וכלים בסיסיים בנוגע לסוגיות פרקטיות בדיני המס בישראל ובעולם. במסגרת הקורס, נדון בעקרונות יסוד של מערכת המס בישראל, משטר מיסוי בינלאומי ואמנות מס, היבטי מס בעסקים בינלאומיים, שקיפות והחלפת מידע בין רשויות המס בעולם וכן סוגיות חמות שייבחרו כגון היבטי מס של השקעות בחברות הזנק, מיזוגים ורכישות, מיסוי חברות אינטרנט ועוד.
פרטי הקורס
2 שש"ס
250.5471

פינטק

פינטק הוא תחום המשלב פיננסיים וטכנולוגיה ומשמעותו חדשנות טכנולוגית בקרב נותני השירותים הפיננסיים השונים. בעשור האחרון, מאז המשבר הפיננסי של 2008-2010 תחום זה התפתח מאוד ואיפשר לחברות ועסקים שאינם מוסדות פיננסיים מסורתיים להציע שירותים ואפשרויות פורצי דרך בכל העולם. בין הטכנולוגיות המאפשרות דמוקרטיזציה של השירותים הפיננסים ושירותים אלטרנטיבים בשווקים הפיננסים נמנות ביג דאטה, למידת מכונה, קריפטו, ועוד.בקורס זה נדון בענפי המשנה השונים הנשענים על טכנולוגיות הפינטק: אינשורטק, רגטק, הלוואות, תשלומים, וניהול סיכונים ועל רגולציה פיננסית ותפקידה בתחום הפינטק ועולם הבנקאות המודרני.
פרטי הקורס
2 שש"ס
250.5520

רוצים ללמוד אצלנו?

נשמח להציע מגוון תארים, תכניות לימוד ומלגות

הסגל האקדמי

יו"ר ועדת תארים מתקדמים

לייעוץ והכוונה השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם