תואר שני במשפטים

תואר שני עם התמחות במשפט עסקי מסחרי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה

סמסטר קיץ תשפ”ג

דיני חדלות פרעון

הקורס בוחן את דיני חדלות הפרעון בישראל. בחלקו הראשון (והקצר יותר) של הקורס נבחן את דיני פשיטת הרגל של היחיד, בחלקו השני את דיני פירוק חברות, ובחלקו השלישי את הדין המתפתח בנושא של הבראת חברות והסדרי חוב.הקורס ינסה ליצור תמונה כוללת של הדין, המטרות שלו וההצדקות התיאורטיות שניתנו לו. עיקר הניתוח יהיה בגישה כלכלית. ננתח מה הם האינטרסים של הצדדים השונים המעורבים באירוע של חדלות פרעון (החייב, הנושים השונים והמדינה), וכיצד יש לאזן בין האינטרסים הללו בצורה יעילה.מהי חשיבות ההגנה שמעניק המשפט לנושים, עד כמה צריך הדין להגן על החייב (יחיד או חברה), והאם (ואיך) צריכה המדינה להיות מעורבת בהליכי חדלות פרעון.
פרטי הקורס
3 שש"ס
250.5475

קניין רוחני

האם ניתן להציב קישורים לאתרים שונים באתר הבית ללא חשש מפני תביעות? האם ניתן לשלב סמלים של חברות אחרות בעמודי האינטרנט? האם ניתן לצלם ספרים בספריה ללא תשלום תמלוגים לבעל הזכויות? האם ניתן לצפות בתכנים באינטרנט ללא כל חשש? האם ניתן להעלות את השיר האהוב שצילמתם בהופעה לאתר הפייסבוק / חשבון הטיקטוק? האם פטנט שהמצאתם במסגרת עבודתכם שייך לכם או למעסיק? כיצד בונים אסטרטגיית קניין רוחני לחברה? על שאלות אלה ואחרות ננסה לענות במהלך הקורס.הקורס ידון בהיבטים שונים של דיני הקניין הרוחני. במסגרת זו נדון בסוגיות שונות בתחום סימני המסחר, הפטנטים, העיצובים וזכויות היוצרים. מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי בתחומים אלה וכלים להמשך לימוד התחום. בין היתר נדון בשאלות הנוגעות להצדקות השונות בבסיס ההגנות השונות בתחום הקניין הרוחני, מהם דרישות החוק למתן הזכות, האם ישנן הגנות מפני הפרה, מהם הסעדים האפשריים ועוד.
פרטי הקורס
3 שש"ס
250.5517

סמסטר א’ תשפ”ד

ניהול מו״מ והתערבויות של צדדים שלישיים בניהול קונפליקטים

הקורס יעסוק בעקרונות המאקרו והמיקרו של ניהול מו״מ. המשתתפים בקורס יבחנו מודלים וסגנונות ניהול מו״מ מגוונים; וכן ילמדו מנגנונים ודרכים למניעת החרפת עימותים. בנוסף יבחנו חלופות לניהול קונפליקטים – תוך שימת דגש על הליכים המאפשרים יצירת קונצנזוס בין הצדדים ופיתוח ושימור מערכות יחסים ארוכות טווח.
פרטי הקורס
2 שש"ס
250.5537

סמינר- חוזים מורכבים

הסמינר יעסוק בממשק שבין דין החוזים הכללי לבין דיני החוזים המיוחדים, ובמורכבויות הנוצרות בקו התפר שביניהם. מטרת הסמינר כפולה: ראשית, להרחיב את ידיעותיהם של התלמידים בתחום החוזים (המסחריים והצרכניים) ולהוסיף נדבך ידע חשוב שאינו נלמד באופן שיטתי במסגרת קורס היסוד ‘דיני חוזים’. שנית, לייצר תשתית עיונית משותפת שתאפשר עריכה וכתיבה של מחקר מדעי איכותי בתחום החוזים המיוחדים.
פרטי הקורס
4 שש"ס
250.5519

הסדרת התחרות בכלכלה הדיגיטלית

השווקים הדיגיטליים משפיעים על היבטים רבים של חיינו, משנים מוצרים, שירותים, תנאי סחר ואפילו שווקי תעסוקה. החשיבות הגוברת של ביג דאטה, קבלת-החלטות אלגוריתמית, ופלטפורמות מקוונות יוצרת אתגרים רגולטוריים מורכבים. לתחרות יש תפקיד חשוב במערכת זו. בהתאם לכך, קורס זה בוחן את האתגרים שהשווקים הדיגיטליים מציבים לדיני התחרות ולרגולציה של שווקים. ראשית ננתח את המאפיינים הייחודיים של הסביבה הדיגיטלית וכיצד הם משפיעים על דינמיקת השווקים. לאחר מכן ננתח את האתגרים המשפטיים העיקריים, לרבות תיאום באמצעות אינטראקציות אלגוריתמיות, כוח שוק המבוסס על ביג דאטה, התנהלות פוגענית של פלטפורמות ומתווכים, והגדרת שווקים במערכות אקולוגיות דיגיטליות. כמו כן, נחקור את ההצטלבות בין תחרות, הגנת הצרכן ופרטיות, המעלה שאלות מוסדיות הנוגעות לתיאום של תגובות רגולטוריות. כן נעמוד על התפתחויות גלובליות בתחום מעניין ומתפתח זה, בהסתמך על הספרות העדכנית ביותר וקייסים מרכזיים, לרבות אלו שהובאו בשנים האחרונות נגד גודל ופייסבוק.
פרטי הקורס
3 שש"ס
250.5527

סמסטר ב’ תשפ”ד

סוגיות עומק בדיני מקרקעין וחוזים מורכבים

בקורס יילמדו סוגיות מתקדמות בדיני מקרקעין, תוך התמקדות בנקודות השקה של תחום הקניין עם סוגיות עכשוויות בשלטון המקומי, עם תחום התכנון והבניה ועם תחום המסוי, וכיצד כל אלו משפיעים על, ומושפעים ע”י, כוחות השוק הפרטי והרגולציה המתגברת. הקורס נועד להעשיר ולהעמיק את ידע הסטודנטים בכל הנוגע להיבטיה השונים והמשתנים של הזכות הקניינית, כפי שהם משתקפים בחקיקה ובפסיקה בשנים האחרונות, וכפי שהם מיושמים בעסקאות מורכבות בתחום הנדל”ן.
פרטי הקורס
2 שש"ס
250.5455

תורת המשפט: סוגיות מתקדמות

קורס מקוון זה מיועד לבחון את הקשרים המושגיים והמבניים בין משפט לפוליטיקה, חברה, וכלכלה. נתמקד בהגות אירופאית וכזו שיונקת ממסורות קונטיננטליות מאמצע המאה ה-19 ועד ימינו, בדגש על מקס ובר, קרל מרקס, חנה ארנדט, ג’ודית שקלאר, מישל פוקו, ברונו לאטור, ומחמוד ממדאני. כל יחידת הוראה תחולק לשניים, חלק ראשון שבו ידונו הרעיונות המרכזיים של הוגה רלבנטי/ת, וחלק שני שיישאף ליישם את הרעיונות על המציאות המשפטית והפוליטית של ימינו. הקורס יעודד חשיבה ביקורתית באמצעות ניירות תגובה בהם יתבקשו סטודנטיות וסטודנטים לגבש עמדות עצמאיות הן על מקורות משפטיים והן על מקורות פילוסופיים.
פרטי הקורס
4 שש"ס
250.4010

סמינר מיזוגים ורכישות

בשנים האחרונות חלה תמורה בשוק ההון שבאה לידי ביטוי בדרישה הולכת וגוברת מצד משקיעים לוודא כי כספיהם לא ייצרו השפעה שלילית על החברה והסביבה או ישמשו חברות שמתנהלות בצורה בלתי אחראית. כתוצאה מכך, חברות נדרשות לתת דין וחשבון למשקיעים בהיבטי ESG (Environmental, Social, Governance), בהתאם לקריטריונים שבודקים אם החברה מתנהלת בממשל תאגידי תקין, שומרת על זכויות עובדים, נוהגת בשיוויון כלפי נשים ומיעוטים, נמנעת ככל הניתן מזיהום וכיו”ב.לאור התפקיד המרכזי של שווקי ההון בפיתוח בר קיימא וניהול סיכונים הקשורים לאקלים ואי שיוון חברתי על רקע פערים מגדריים וחברתיים, קורס זה יחשוף את התיאוריות, האתגרים וההזדמנויות המרכזיים בתחום ההשקעות האחראיות, תוך שימת דגש על תפקידו של עורך הדין המייעץ להנהלה ולדירקטוריון בחברות ציבוריות. ההרצאות התיאורטיות ילוו במקרי מבחן שיאפשרו ליישם את הנלמד ולבחון מקרוב את הדילמות ואת הגישות ששחקנים שונים ומדינות שונות בעולם אימצו כדי לקדם אסטרטגיות בתחום.הקורס ישלב מרכיבים מתוקשבים – שיעורים אסינכרוניים מקוונים בלווי משימות, והרצאות אורח בזום – עם מפגשים פנים אל פנים. בפרט, בשבוע האחרון לקורס נערוך מפגש סימולציה במסגרתו קבוצות עבודה יציגו עמדות של ארגונים בעלי אינטרסים ואידיאולוגיות הפוכות וינסו לשכנע את יתר הכיתה בצדקת עמדתם.
פרטי הקורס
4 שש"ס
250.5477

דיני תאגידים בעידן ההשקעות האחראיות (ESG)

בשנים האחרונות חלה תמורה בשוק ההון שבאה לידי ביטוי בדרישה הולכת וגוברת מצד משקיעים לוודא כי כספיהם לא ייצרו השפעה שלילית על החברה והסביבה או ישמשו חברות שמתנהלות בצורה בלתי אחראית. כתוצאה מכך, חברות נדרשות לתת דין וחשבון למשקיעים בהיבטי ESG (Environmental, Social, Governance), בהתאם לקריטריונים שבודקים אם החברה מתנהלת בממשל תאגידי תקין, שומרת על זכויות עובדים, נוהגת בשיוויון כלפי נשים ומיעוטים, נמנעת ככל הניתן מזיהום וכיו”ב.לאור התפקיד המרכזי של שווקי ההון בפיתוח בר קיימא וניהול סיכונים הקשורים לאקלים ואי שיוון חברתי על רקע פערים מגדריים וחברתיים, קורס זה יחשוף את התיאוריות, האתגרים וההזדמנויות המרכזיים בתחום ההשקעות האחראיות, תוך שימת דגש על תפקידו של עורך הדין המייעץ להנהלה ולדירקטוריון בחברות ציבוריות. ההרצאות התיאורטיות ילוו במקרי מבחן שיאפשרו ליישם את הנלמד ולבחון מקרוב את הדילמות ואת הגישות ששחקנים שונים ומדינות שונות בעולם אימצו כדי לקדם אסטרטגיות בתחום.הקורס ישלב מרכיבים מתוקשבים – שיעורים אסינכרוניים מקוונים בלווי משימות, והרצאות אורח בזום – עם מפגשים פנים אל פנים. בפרט, בשבוע האחרון לקורס נערוך מפגש סימולציה במסגרתו קבוצות עבודה יציגו עמדות של ארגונים בעלי אינטרסים ואידיאולוגיות הפוכות וינסו לשכנע את יתר הכיתה בצדקת עמדתם.
פרטי הקורס
3 שש"ס
250.5528

סמסטר קיץ תשפ”ד

מסים ועסקים – סוגיות פרקטיות

דיני המס בישראל ובעולם עוברים שינויים תכופים אשר ללא ספק משפיעים על האופן בו מתנהלים עסקים. הקורס נועד להעניק לסטודנטים ידע וכלים בסיסיים בנוגע לסוגיות פרקטיות בדיני המס בישראל ובעולם. במסגרת הקורס, נדון בעקרונות יסוד של מערכת המס בישראל, משטר מיסוי בינלאומי ואמנות מס, היבטי מס בעסקים בינלאומיים, שקיפות והחלפת מידע בין רשויות המס בעולם וכן סוגיות חמות שייבחרו כגון היבטי מס של השקעות בחברות הזנק, מיזוגים ורכישות, מיסוי חברות אינטרנט ועוד.
פרטי הקורס
2 שש"ס
250.5471

פינטק

פינטק הוא תחום המשלב פיננסיים וטכנולוגיה ומשמעותו חדשנות טכנולוגית בקרב נותני השירותים הפיננסיים השונים. בעשור האחרון, מאז המשבר הפיננסי של 2008-2010 תחום זה התפתח מאוד ואיפשר לחברות ועסקים שאינם מוסדות פיננסיים מסורתיים להציע שירותים ואפשרויות פורצי דרך בכל העולם. בין הטכנולוגיות המאפשרות דמוקרטיזציה של השירותים הפיננסים ושירותים אלטרנטיבים בשווקים הפיננסים נמנות ביג דאטה, למידת מכונה, קריפטו, ועוד.בקורס זה נדון בענפי המשנה השונים הנשענים על טכנולוגיות הפינטק: אינשורטק, רגטק, הלוואות, תשלומים, וניהול סיכונים ועל רגולציה פיננסית ותפקידה בתחום הפינטק ועולם הבנקאות המודרני.
פרטי הקורס
2 שש"ס
250.5520

הסגל האקדמי

יו"ר ועדת תארים מתקדמים

ראשת התכנית

לייעוץ והכוונה השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם