פרופ’ אביטל מנטוביץ’

פרופ’ אביטל מנטוביץ׳ ראש ההתמחות לחקר פשיעה משפט וחברה, מתמחה בפסיכולוגיה של אכיפת החוק, צדק פרוצדורלי, פסיכולוגיה של המוסר וגישות אמפיריות למשפט. מחקריה הם אינטרדיסציפלינריים ומערבים סוגיות בקו התפר של קרימינולוגיה, פסיכולוגיה ומשפטים. תחומי העניין שלה כוללים: (1) תיאוריית הצדק הפרוצדוראלי ויישומה בהקשרים של שיטור, משפט ומדיניות ציבורית. (2) הקשר הדו כיווני בין דוקטרינות ופרקטיקות משפטיות לתפיסות הציבור והמוסר הציבורי (3) הערכה אמפירית של תהליכים משפטיים חדשניים לרבות הליכים משפטיים מקוונים ובתי משפט קהילתיים.  פרופ’ אביטל מנטוביץ׳ זכתה במספר קרנות מחקר תחרותיות ביניהן הקרן הישראלית למדעים וקרן ראסל סייג׳.

יצירת קשר

דוא”ל: amentovic@staff.haifa.ac.il

משרד: מגדל אשכול, קומה 23, חדר 2309ב

  • Mentovich, A., Yudkin, D., Tyler, T., & Trope, Y. (2016). Justice Without Borders: The Influence of Psychological Distance and Construal Level on Moral Exclusion. Personality and Social Psychology Bulletin, 0146167216659477.
  • Mentovich, A., Huq, A., & Cerf, M. (2016). The psychology of corporate rights: Perception of corporate versus individual rights to religious liberty, privacy, and free speech. Law and human behavior, 40(2), 195.
  • Tyler, T. R., Jackson, J., & Mentovich, A. (2015). The Consequences of Being an Object of Suspicion: Potential Pitfalls of Proactive Police Contact. Journal of Empirical Legal Studies, 12(4), 602-636.
  • Tyler, T. R., & Mentovich, A. (2011). Punishing Collective Entities. Journal of Law and Policy, 19, 203-230.
  • Mentovich, A., & Jost, J.T. (2008). The Ideological “Id”? System Justification and the Unconscious Perpetuation of Inequality. Connecticut Law Review, 40, 1095-1116.

NEW YORK UNIVERSITY

  • Ph.D. in Social Psychology, 2012

TEL AVIV UNIVERSITY

  • B.A. Degree in Psychology, Summa Cum Laude, 2006
  • B.A. Degree in Philosophy, 2003
  • LL.B. Faculty of Law, 2000