בית הספר לקרימינולוגיה

סגל מנהלי

גב' מירי בודניוק

ראש מינהל הפקולטה למשפטים

mdavid@univ.haifa.ac.il
04-8280742

זיוה

גב' זיוה הרשקוביץ

מינהלנית ביה"ס לקרימינולוגיה

מיסאנה עליאן

גב' מיסאנה עליאן

מרכזת תואר ראשון ביה"ס לקרימינולוגיה