בית הספר לקרימינולוגיה

מחקר בקרימינולוגיה

פרסומי סגל
ד”ר יואב מחוזאי
ד”ר טלי גל
ד”ר שרון רבינוביץ שנקר
ד”ר חוה דיין
פרופ' אביטל מנטוביץ