בית הספר לקרימינולוגיה

סגל אקדמי

ד”ר יואב מחוזאי

ד”ר מחוזאי הוא ראש התכנית ללימודי תואר ראשון בקרימינולוגיה בביה”ס. מחקריו עוסקים בתיאוריות חברתיות ובהיסטוריה של מקורות וייצור הידע הקרימינולוגי.

ד”ר שרון רבינוביץ שנקר

ד”ר רבינוביץ שנקר היא ראש ומייסדת ההתמחות לחקר פשיעה והתמכרויות, ובנוסף היא עומדת בראש היחידה לחקר התמכרויות.

ד”ר טלי גל

ד”ר גל, ראש ביה”ס לקרימינולוגיה, משלבת במחקריה ובהוראתה בין רקע משפטי לבין מחקרים בתחומי המשפט הפלילי וחלופותיו

פרופ’ אביטל מנטוביץ

פרופ’ מנטוביץ׳ מתמחה בפסיכולוגיה של אכיפת החוק, צדק פרוצדורלי, פסיכולוגיה של המוסר וגישות אמפיריות למשפט.

חוה דיין

ד”ר חוה דיין

ד”ר דיין, ראש ההתמחות לחקר פשיעה משפט וחברה, חוקרת היבטים קרימינולוגיים בקו התפר שבין משפט פלילי וחברה בעיקר בהקשר של מגדר, עבירות המתה, עבירות מין וכתות.