בית הספר לקרימינולוגיה

קרימינולוגיה בשטח

להלן רשימת משרדי ממשלה, ארגונים ציבוריים, גופים פרטיים ועמותות המשלבות באופן קבוע קרימינולוגים בצוותי העבודה