בית הספר לקרימינולוגיה

קרימינולוגיה בשטח

להלן רשימת משרדי ממשלה, ארגונים ציבוריים, גופים פרטיים ועמותות המעודדים שילובם של קרימינולוגים בצוותי העבודה