בית הספר לקרימינולוגיה

הרשמה למבחן ייעודי בקרימינולוגיה

פורמט מבחן ההתאמה למועמדים לשנה”ל תשפ”ד:
קריאת מאמר בעברית בתחום הקרימינולוגיה , ולאחר מכן מענה על שאלות בעקבות הקריאה

מבחן התאמה ייעודי למועמדים/ות יתקיים במועד:
17/8/2023 בשעה 09:00
מועמד/ת יכול/ה לגשת פעם אחת בלבד למבחן.

לא ניתן להירשם לבחינה לפני ביצוע הרשמה לאוניברסיטה!

הרשמה למבחן בקרימינולוגיה
זכאות לתוספת זמן במבחן - מועמד/ת ללימודים בביה"ס לקרימינולוגיה באוניברסיטת חיפה ונבחן במבחן התאמה שעורך ביה"ס – מצהיר/ה ומתחייב/ת כדלקמן (לשון זכר כלשון נקבה):
1. אני מודע לכך שהפקולטה תעניק לי הארכת זמן במבחן ההתאמה על בסיס הצהרתי לעיל. במידה ואתבקש בעתיד על ידי הפקולטה או מי מטעמה, אני מתחייב להמציא את כל האישורים, רפואיים או אחרים, התומכים בהצהרה.
2. אני מודע לכך שבמידה שהצהרתי תתגלה כמצג שווא, יהיה הדבר עילה להפסקת לימודים על ידי ביה"ס לקרימינולוגיה, וזאת גם אם אעמוד בדרישות המשך הלימודים מבחינות אחרות.

תודה על מילוי הטופס.

הפרטים התווספו בהצלחה למאגר.

ניצור עמך קשר בהקדם.

בהצלחה!