פרופ’ שולמית אלמוג מציגה ספר חדש

פרופ’ שולמית אלמוג מציגה את ספרה החדש  בנושא משפט וספרות The Origins of the Law In Homer. הספר נועד להכניס את היצירה ההומרית לקאנון המשפט והספרות. הוא טוען לקריאה של האיליאדה והאודיסאה של הומרוס כנרטיבים ראשוניים על משמעות שלטון החוק.

לקריאה:

Law in Homer