פרופ' ריקרדו בן-אוליאל

פרופ’ ריקרדו בן-אוליאל

•דיני בנקאות: חלק כללי (ירושלים 1996) 612 עמודים.
•דיני בנקאות :ערבות לטובת תאגיד בנקאי ומשכון של נכסים נדים וניירות ערך (תל-אביב 2002) 290 עמודים.
•פורסמו כ-50 מאמרים ועבודות מחקר (באנגלית, עברית, צרפתית ופורטוגזית).