פרופ' אלכסנדר (סנדי) קדר

sandy
דיני קניין, היסטוריה של המשפט  

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אודות

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​השכלה

 • לפרטים מעודכנים ראו דף באנגלית;
 • תואר דוקטור במשפטים S.J.D; בית-הספר למשפטים, הרווארד, בוסטון, ארה"ב. תחומי המחקר: היסטוריה של המשפט, משטר המקרקעין בישראל.
 • תואר שני במשפטים LL.M. (Waived); בית-הספר למשפטים, הרווארד, בוסטון, ארה"ב.
 • Post B.A; לימודים כלליים, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל-אביב.
 • תואר ראשון במשפטים LL.B.; פקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב.

תחומי עניין

 • גיאורפיה של המשפט
 • משטר המקרקעין בישראל
 • הסטוריה משפטית
 • קניין 

נסיון אקדמי

 • עורך לשעבר, משפט וממשל
 • עורך לשעבר, דין ודברים

מידע נוסף

 • השתתפות פעילה בכינוסים מקצועיים (מבחר)
 • חבר בסנט אוניברסיטת חיפה.
 • חבר ועדת הספריה של אוניברסיטת חיפה.
 • חבר בועד המנהל של המרכז היהודי ערבי, אוניברסיטת חיפה.
 • מעורבות בניסוח חוק בנוגע לדיור ציבורי והזכות לדיור בישראל, ראיונות בתקשורת כתובה ואלקטרונית, והופעות לפני ועדת הכלכלה של הכנסת.
 • מעורבות בפעילות ציבורית הנוגעת לקרקע ציבורית בישראל. כולל הופעות בפני מוסדות הכנסת והממשלה, ראיונות רבים בתקשורת כתובה ואלקטרונית הן הישראלית והזרה בנוגע לנושא זה, פעילות משפטית וכד'.
 • 2001, "איש השנה" של כתב העת מבנים.
 • קרן המדע הלאומית (נוסדה ע"י האקדמיה הישראלית למדע ולמדעי החברה) מענק עבור הצעת מחקר: משטר המקרקעין הישראלי: משטר המקרקעין בישראל , 1948-1998: היווצרות, שינוי, משמעויות והצעת לרפורמה. מענק עבור השנים 1999-2002, ביחד עם פרופסור אורן יפתחאל.