אירועים שעברו

הדמוקרטיה הליברלית: מחשבות על עניין לא פשוט

זום

סטודנטים וסטודנטיות יקרים.ות, בימים קשים אלה, כחלק מהמאמץ לחזק ככל הניתן את הקהילתיות שלנו, לשמור על קשר ועל סוג של מצב נפשי מאוזן גם בתקופת המלחמה - אנו שמחים לצאת בסדרת מפגשי זום שבועיים, "שומרים על קשר", עם מרצי ומרצות הפקולטה. בכל שבוע, אחד.ת המרצים.ות יציגו נושא שיעסוק במסגרת תחומי המחקר והפעילות הציבורית שלהם.ן. אנו […]

משפט מזל ומוסר

זום

סטודנטים וסטודנטיות יקרים.ות, בימים קשים אלה, כחלק מהמאמץ לחזק ככל הניתן את הקהילתיות שלנו, לשמור על קשר ועל סוג של מצב נפשי מאוזן גם בתקופת המלחמה - אנו שמחים לצאת בסדרת מפגשי זום שבועיים, "שומרים על קשר", עם מרצי ומרצות הפקולטה. בכל שבוע, אחד.ת המרצים.ות יציגו נושא שיעסוק במסגרת תחומי המחקר והפעילות הציבורית שלהם.ן. אנו […]

השפעת הזהות של השופטים על החלטותיהם: מוצא אתני, מגדר ורקע מקצועי

זום

סטודנטים וסטודנטיות יקרים.ות, בימים קשים אלה, כחלק מהמאמץ לחזק ככל הניתן את הקהילתיות שלנו, לשמור על קשר ועל סוג של מצב נפשי מאוזן גם בתקופת המלחמה - אנו שמחים לצאת בסדרת מפגשי זום שבועיים, "שומרים על קשר", עם מרצי ומרצות הפקולטה. בכל שבוע, אחד.ת המרצים.ות יציגו נושא שיעסוק במסגרת תחומי המחקר והפעילות הציבורית שלהם.ן. אנו […]