Religion, Hateful Expression and Violence

בכנס שיתקיים בפירנצה ב-8-9 באפריל ידבר פרופ' עלי זלצברגר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.