Loading Events

ביום רביעי הקרוב 23.11.22 בשעה 18:00 נפתח את שנת הסייבר בחיפה בדיון על איומי סייבר והסדרת הפרטיות בבחירות לכנסת.

מתכונת היברידית.


המפגש יתקיים בבנין המדרגה, קומה 3, חדר 3044

ניתן להשתתף באמצעות זום:
https://us02web.zoom.us/j/4074120372